Data, informatie, kennis en gedrag | Slimmer werken | Analytics

Data, informatie, kennis en gedrag

Haal meer rendement uit je data, intellectueel kapitaal, kennis en IT-systemen. Leer nu hoe je jouw organisatie en teams ook meer datagedreven en intelligenter kan laten werken.
Hoe zijn data, informatie, kennis en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden? Ontdek onze unieke aanpak.

Naar de kennisbank

Van data naar kennis naar intelligentie

Data, informatie, kennis en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch vergeten we dat vaak. En ook: wat is nu precies het verschil tussen data en informatie? De trits ‘data, informatie, kennis en gedrag’ vormt een essentiële schakel in Business Intelligence processen. Dat helpt organisaties om meer rendement te behalen uit data, menselijk kapitaal, kennis en IT systemen. Zodat je organisatie als geheel intelligenter kan worden.

Laat data zich transformeren tot informatie

De data vormt de basis van informatie en kennis. Gegevens zijn bewerkte of onbewerkte signalen die een organisatie registreert voor allerlei doeleinden. Ze krijgen pas vorm, betekenis en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon geïnterpreteerd worden. Data kan zich dan als relevante informatie voordoen. Data wordt informatie zodra je het nodig hebt.

Wat zeggen de grote filosofen?

“Hoe triest is het kennis te hebben als die tot niets leidt”

Sophocles

Verandering in denken én handelen

De informatie dient te leiden tot nieuwe kennis en heldere inzichten over de organisatie, de markt, gebeurtenissen, bedrijfsprocessen en de voortgang op operationele, tactische en strategische doelstellingen. Die kennis en informatie moet idealiter (direct) leiden tot een verandering in denken en anders handelen. Helaas is de praktijk niet altijd zo.

Als de data rechtsaf zegt, dan gaat ze ook rechtsaf

In een intelligente organisatie is dat wel het geval. Medewerkers en managers gaan zich anders gedragen en nemen (direct) betere beslissingen. De organisatie gaat bijvoorbeeld nieuwe markten betreden, bestaande klanten beter bedienen, of juist afscheid nemen van bepaalde klanten. Of ze streeft naar kortere doorlooptijden of realiseert een nauwere betrokkenheid van de leveranciers bij de onderneming. Als de data zegt rechtsaf, dan gaat ze ook rechtsaf.

Weerstand tegen transparantie

Medewerkers en managers tonen soms weerstand tegen meer transparantie en integratie van gegevens in een datawarehouse. Het betekent immers dat nu zichtbaar wordt hoe zij presteren en ze niet meer op zichzelf kunnen werken (eigen domein). Meer afstemming is gewenst met andere domeinen, evenals slimmer samenwerken en procesgerichte KPI’s.

Aandacht voor gedrag, structuur en cultuur

Dat gaat niet vanzelf. Daarom kunnen systemen alleen nooit vanzelf de situatie beter maken. Gerichte aandacht voor gedrag, structuur en cultuur in dit veranderingsproces is essentieel. Met als doel om volledige integratie van mens, organisatie en techniek effectief te maken. Zie ook onze opleiding Business Intelligence.

  1. Door data te op te schonen en te combineren krijg je relevante informatie.
  2. Door informatie te integreren en interpreteren krijg je kennis.
  3. Doordat je kennis je eigen maakt en deelt ga je een aanzet geven tot gedragsverandering.
  4. Door verandering van gedrag kun je beter gaan presteren, organiseren en zakendoen.

Het boek waar dit alles wordt uitgelegd

Inmiddels is er een compleet herziene druk verschenen van het boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ van Daan van Beek. In dit boek komen alle belangrijke facetten aan bod over het transformeren van data tot actionable informatie en kennis. Zodat effectieve (gedrags)verandering kan optreden. Ook gaat de auteur uitgebreid in op de organisatieinrichting.

Meer informatie over de cyclus: data, informatie, kennis en gedrag?

Wil je meer informatie over het onderwerp ‘Data, informatie, kennis en gedrag’ of eens vrijblijvend kennismaken met een van onze experts in business analytics? Neem dan nu contact op met ons.

Neem contact met ons op

Data, informatie, kennis en gedrag ✦ Slimmer werken ✦ Analytics
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data, informatie, kennis en gedrag (slimmer werken) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Caroline Raaijmaakers, Adviseur Data, informatie, kennis en gedrag

CAROLINE RAAIJMAAKERS

Senior adviseur managementinformatie & sturing

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST