Groothandel & Detailhandel

Foto drs. Mark de Kort
Auteur: drs. Mark de Kort
Associate Partner
Inhoudsopgave

In de sectoren groothandel & detailhandel bevinden zich verschillende smaken groothandels, detailhandels en winkelketens: groothandels in groente en fruit, supermarkten, handel in bedrijfsauto’s, slijterijen, drogisterijen, doe-het-zelf zaken, etcetera. De handel bestaat uit het realiseren van marge en het toevoegen van waarde. In dit artikel schetsen we de ontwikkelingen in de markt die relevant blijken voor de sector handel en oplossingen om voor handelsondernemingen om slimmer en meer datagedreven te werken. De digitale transformatie en artificial intelligence houdt ook deze branche in zijn greep.

Trends en ontwikkelingen in de markt

De marketing van fabrikanten en het creëren van hypes speelt in deze sector een rol van betekenis. De grilligheid hiervan brengt extra voorraadrisico’s met zich mee. De groothandel bevindt zich middenin de supply chain en dat brengt tevens bedrijfsrisico’s met zich mee. Steeds meer fabrikanten vinden hun weg direct naar de consument, niet alleen bij de afzet van goederen, maar ook steeds vaker worden consumenten betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten (co-creatie). Toenemende internationalisering en hevige concurrentie stelt de sector voor grote uitdagingen.

Uitdagingen vertalen naar mogelijkheden voor (marge)groei

Intensiever samenwerken met consumenten, winkelmedewerkers en fabrikanten kan belangrijke kostenbesparingen opleveren en stimuleert innovatie. Alle schakels in de keten zullen de nadruk moeten leggen op de toegevoegde waarde die zij bieden. Groothandels kunnen een rol spelen bij de voorraadadministratie van hun winkels of bij de kwaliteitsborging van ‘lean’ processen in de outlets. Centrale marketing kan worden gecombineerd met lokale op de klant toegesneden aanbiedingen door toepassing van CRM en het gebruik van zeer verfijnde demografische bestanden. Dat kan alleen maar wanneer de totale keten, van industrie tot consument, met elkaar samenwerkt.

Onze dienstverlening

Wij helpen inmiddels al veel organisaties in de sector Groothandel & detailhandel met het op orde brengen van hun marketing- en logistieke processen en bedrijfsstrategie. Door de implementatie van performance management, workflowmanagement en Business Intelligence krijgen organisaties beter grip op de kritieke onderdelen binnen hun bedrijfsvoering. BI oplossingen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij de monitoring van kritische voorraadhoogten. En je kunt daarmee ook social media zoals Facebook en Twitter in de gaten houden om in een vroeg stadium te kunnen zien wat je klant vindt van je product of bedrijf.

Ook stelt het organisaties in staat om analyses te doen op product-klant combinaties om bijvoorbeeld ‘gaten’ in het afnamepatroon van een klant te ontdekken. Deze gaten zouden kunnen duiden op weglekkende omzet. De klant koopt bij de concurrent. Indien inzichtelijk gemaakt kan worden om welke producten het gaat, kan je een passend aanbod doen aan deze klant. Op deze manier kan je ‘verdikking’ bij je bestaande klanten realiseren.

Strategiekaarten zijn richtinggevend

Strategiekaarten zijn een uitstekend middel om je organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Strategiekaarten zijn richtinggevend voor de inrichting van stuurinformatie en helpen om in een dynamische markt te opereren op het scherpst van de snede. Het stelt handelsbedrijven in staat om te sturen op wat echt kritisch is. Dat kan voor elk bedrijf binnen deze sector weer anders zijn.

Sommige bedrijven zullen hun marge voornamelijk realiseren door scherp in te kopen door volumevoordeel, anderen realiseren het door zeer efficiënte logistiek en een slim distributieapparaat. Door de onderlinge samenhang tussen de key performance indicators aan te geven ontstaat een logisch geheel waarin je de relatie en de afhankelijkheid tussen verschillende aandachtsgebieden duidelijk kan illustreren.

Slimmer werken

Een betere alignment tussen processen en IT zorgt dat medewerkers en klanten enerzijds en medewerkers en leveranciers anderzijds, slimmer kunnen werken in een digitale omgeving met bijvoorbeeld enterprise portals. Projecten krijgen een hogere kans van slagen doordat we ook kijken naar de competenties van slimmere managers en de succesfactoren van projecten. Passionned Group heeft een methode ontwikkeld waardoor snel een effectieve quick scan van jouw organisatie kan worden gedaan.

Dit intelligente organisaties model laat op een duidelijke manier zien of er samenhang bestaat tussen projecten en programma’s binnen je organisatie door middel van een BI roadmap. Eventuele onbalans tussen techniek en organisatie dient weggenomen te worden voor de organisatie als geheel weer een stap vooruit kan zetten op de ladder van ‘slimme groei’.

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Groothandel floreert dankzij Business Intelligence
Groothandel floreert dankzij Business Intelligence
Uitgelichte afbeelding Aanpak voor een nieuw BI platform bij een groothandel
Aanpak voor een nieuw BI platform bij een groothandel
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence
Business Intelligence

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken in de groothandel en detailhandel of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
4,4
sterren klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
19
jaar ervaring