Martijn Stuiver aan boord bij Passionned Group


Martijn Stuiver aan boord bij Passionned GroupMartijn Stuiver (40) is sinds begin dit jaar Director Continuous Improvement van de Passionned Group. Martijn is expert op het gebied van veranderingen en gedrag en gaat klanten van Passionned helpen zichzelf continu te verbeteren en te leren innoveren. “Veranderen is lastig,” zegt Martijn, “maar als het doel van de verandering samenvalt met het doel van het team, wordt het werk leuker en zijn de resultaten beter.”

Martijn studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht en specialiseerde zich in Organisatieantropologie. In oktober 2002 ging hij aan de slag als projectmanager Business Intelligence & IT Service Management bij Westbury IT Services. Bij Passionned is zijn rol tweeledig. Enerzijds helpt hij organisaties veranderen en verbeteren met praktijkgerichte opleidingen, adviestrajecten, kwaliteitsmanagement implementaties en Lean trajecten. Anderzijds gaat hij als personal coach en teamcoach aan de slag.

Mensen zelf leren in beweging te komen

“Mijn passie ligt in het bestendigen van duurzame veranderingen in organisaties,” zegt Martijn. “Het is geweldig om te zien als mensen zelf leren in beweging te komen. Ik kan en wil immers niet jaar en dag ergens rondlopen en mensen blijven trainen. Daarom is de bewustwording van medewerkers en managers zo belangrijk. Als een team en de manager in staat zijn een stap achteruit zetten en een proces of probleem van meer afstand of vanuit een ander perspectief bekijken en meer reflecteren, worden de beste resultaten in veranderingen geboekt.”

Vaste patronen verstarren veel organisaties

“In veel organisaties is sprake van vaste patronen die ervoor zorgen dat de organisatie verstart,” zegt Martijn. “Structuur is nodig om de omgeving te ordenen, maar op een bepaald moment krijg je patronen. Dan reageer je zoals je gewend bent, maar dat is niet altijd het beste voor de klant. Als je als medewerker, team of organisatie uit dat patroon kunt stappen en kijkt naar wat er vast zit en wat beter kan, dan kun je een nieuw verbeterpatroon nastreven.”

PDCA-cyclus: zorgen voor continue verbetering

“We hanteren verschillende methodieken als houvast voor verandering, waarvan de bekende PDCA cyclus, (Plan Do Check Act) het borgen en zorgen voor continue verbetering, een goed voorbeeld is. Daarmee komen we vaak in gesprek met organisaties. Een goede methodiek is belangrijk, maar de uitdaging voor een organisatie zit vaak in de uitvoering, het handen en voeten te geven. En dat is een kwestie van gedrag, hoe krijg je de mensen mee? Daarvoor is een doel nodig, een resultaat dat in lijn is met de strategie van de organisatie en dat meetbaar is.”

Zelf input geven voor de oplossingen

Als een afdeling of team bezig is vooral ‘brandjes te blussen’ dan kom je daar niet makkelijk uit. Nieuwe telefoontjes en emails blijven aandacht vragen. Dan kan een structurele aanpassing in de werkwijze heel veel betekenen. Als de betrokkenen zelf input geven voor de oplossingen, geeft dat vaak een beter resultaat dan wanneer de manager een verandering dicteert. En als er geen brandjes meer te blussen zijn, kunnen de medewerkers bijvoorbeeld aan projecten mee werken. Daar wordt het werk leuker van.”

Het is cruciaal elkaar aan te spreken en feedback te geven

“In de laatste twee fasen van de ‘Plan Do Check Act’-cyclus is openheid van groot belang,” zegt Martijn. “Het is cruciaal elkaar aan te spreken en feedback te geven. Het is een sociale competentie waarvoor in het Nederlandse onderwijsmodel in mijn ogen te weinig aandacht voor bestaat. In de praktijk is er ook niet altijd ruimte om een stap terug te zetten en vervolgens feedback te geven.”

Veel organisaties zijn vooral bezig met het plannen en uitvoeren van werkzaamheden, de eerste twee stappen in PDCA. Dit gaat veelal op de automatische piloot en het komt niet van reflecteren en daar conclusies aan verbinden. Terwijl juist die stappen belangrijk zijn om veranderingen te kunnen maken. Het ontdekken van die automatische piloot en het bijsturen van (automatische) processen door middel van dialoog en feedback is een belangrijk onderdeel van de PDCA-verbetermethodiek.

Het meten van resultaten

Martijn onderstreept het belang van een concreet doel dat met een verandering moet worden bereikt en het meten van de resultaten. “Resultaatgerichtheid is bij elke verandering erg belangrijk. Als medewerkers het nut van een verandering niet meer zien, is de kans groot dat ze teruggevallen in oude patronen.” Persoonlijk is Martijn zeer resultaatgericht ingesteld. Hij doet aan fietsen en hardlopen en houdt zijn prestaties scherp bij. “Zonder een app te gebruiken kan ik niet hardlopen of fietsen,” zegt hij lachend.

Holistische aanpak

De holistische aanpak van Passionned Group in het slimmer maken van organisaties, uitgaande van de strategie, op basis van een analyse van verzamelde gegevens, feedback en continue verbetering, spreekt Martijn erg aan. “Het concept van de Intelligente Organisatie is interessant en boeiend en was de belangrijkste reden voor mij voor Passionned te gaan werken. Alle elementen om een organisatie slimmer en wendbaarder te maken hebben in de aanpak een plek: van lean management tot continue verbetering, van Big Data tot strategy alignment.”

Lees de bestseller ‘De Intelligente Organisatie’ van Daan van Beek en leer hoe je jouw organisatie sensitief, slim, snel, innovatief en wendbaar kunt maken. En daarmee veel beter in staat om de gewenste resultaten te behalen.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met interim diensten of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15