Relatie project en projectmanager | Kennisbank

Het onderzoek "Relatie project en projectmanager"

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Het predicaat professie bij projectmanagers suggereert generieke en exclusieve competenties. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Dat de in de toepassing van generieke methoden gecertificeerde projectmanager ook in elk type project succesvol inzetbaar is, is ongeloofwaardig.

Tegelijkertijd zijn de huidige projecten zelf continu in verandering en vragen we om projectmanagers die hun aanpak daarop adequaat kunnen aanpassen. Dit vraagt om een andere aanpak bij het selecteren en plaatsen van projectmanagers op projecten dan op dit moment gebruikelijk is in organisaties.

Onderzoek

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de werkwijze van de projectmanager doorslaggevend is voor het welslagen van het project.

Toch constateren wij dat in de afgelopen jaren het succes in projecten niet stijgt. In de definitie van project zit dat ieder project “uniek” is, dus haar eigen “unieke” eigenschappen heeft en onderzoek toont ook aan dat het zo is. Toch wordt de projectbemensing daar niet of nauwelijks op geselecteerd. Tevens zien wij dat de projectomgeving het succes van een project beïnvloedt.

De interessante vraag is dan; hoe matchen we de projectmanager met het project en de projectomgeving voor bijvoorbeeld het inrichten van een Shared Service Center, het op de markt brengen van een nieuwe service, of het implementeren van een nieuw productieproces?

Doel

De interessegroep “Competenties ontwikkelen en innovatieve methodieken” van voorzitter Bernard Vuijk, associate partner van Passionned Group, voert in opdracht van IPMA een onderzoek uit waarin onderzocht wordt welke verschillende competenties projectmanagers nodig hebben om diverse projecten qua type en projectomgeving tot een goed einde te brengen.

Naast de relatie tussen benodigde competenties van projectmanagers en projecttype levert het project een advies met aanbevelingen voor de NCB/ICB.

Baten

De mogelijkheid om een goede match te maken tussen projectmanager en project levert veel voordelen op voor een overheidsorganisatie, bedrijf of projectdienstverlener, denk daarbij aan:

Niets anders dan projecten binnen een organisatie “uitvoeren zoals het hoort”. En dat is een belangrijke winst gezien het hoge percentage projecten dat faalt. We bereiken dit resultaat door gebruik te maken van twee doorslaggevende succesfactoren waar in de praktijk nog weinig aandacht aan wordt besteed: de werkstijl van de projectmanager en de relatie van de werkstijl met het soort project.

Resultaten

Wij willen organisaties gaan helpen het bovenstaande te bereiken met behulp van de producten uit het onderzoeksproject. Wij kunnen bijvoorbeeld een specifieke vraag invullen of een projectorganisatie-audit uitvoeren dat een ontwikkelplan oplevert voor de gewenste situatie waarin de activiteiten en interventies staan die daarvoor nodig zijn.

De activiteiten en interventies kunnen heel divers zijn, denk aan competentiemanagement voor projectmanagers, procesaanpassingen, gerichte coaching van projectmanagers, training, (management)teambegeleiding, enz.

Sponsoring

Wij vragen voor de uitvoering van dit onderzoeksproject een sponsoring in de vorm van enkele uren van projectmanagers en stakeholders voor het houden van werksessies, workshops en interviews en sponsoring voor het houden van het onderzoek.

In ruil daarvoor krijgt de organisatie en de deelnemers die meedoen:

Literatuur

De volgende artikelen zijn gepubliceerd:

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met relatie project en projectmanager (kennisbank) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST