Heeft de PDCA cyclus Dell de das omgedaan? | Opinie
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit derde artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche Handel en reparatie en meer specifiek het bedrijf Dell. Binnen deze branche worden kwaliteitscirkels relatief beperkt (expliciet) gebruikt ten opzichte van andere branches zoals industrie en gezondheidszorg. Wel worden veel (informatie)logistieke concepten toegepast, waar kwaliteit ongetwijfeld een aandeel in heeft.

Dwarsdoorsnede Handel en reparatie

In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE’s hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche Handel en reparatie geeft het volgende beeld over de PDCA.

PDCA cyclus in de branche Handel en reparatie

Afbeelding 1: Binnen de branche Handel en reparatie voert 31% van de organisaties uit het onderzoek de stap plan uit; 48% de stap do; 50% de stap check en 35% de stap act.

De grafiek lezen

Hoe moet de grafiek worden gelezen? Bij ‘plan’ gaat het over het opstellen van normen en targets. In de ‘do’ stap gaat het om informatie consequent gebruiken voor analyse en actie, verbetering en innovatie. Bij ‘check’ gaat het om elkaar aanspreken op zowel positieve en negatieve prestaties en het praten met elkaar over de cijfers en prestaties. Bij ‘act’ gaat het om het periodiek bijstellen van de normen en targets.

19% doorloopt alle stappen

De grafiek geeft aan hoeveel procent van de branche Handel en reparatie de afzonderlijke stappen uitvoeren. Maar er staat niet hoeveel procent van de handelsbedrijven alle vier de stappen consequent, van hoog tot laag in de organisatie uitvoert. Uit een analyse van de resultaten blijkt dat 19% van de organisaties alle vier de stappen doorloopt.

Een beeld

Dat 19% van de handelsbedrijven alle stappen consequent doorloopt lijkt laag, maar deze score is de hoogst gemeten in het onderzoek. Alle andere branches blijven achter. Dat is opmerkelijk omdat in deze sector verbetermethodieken en -cirkels minder veelveeldig of minder expliciet worden toegepast dan in andere sectoren. Binnen de Gezondheidszorg zien we de PDCA cyclus verankerd binnen de HKZ certificatie; binnen de branches Industrie en Overheid zien we bijvoorbeeld veel Lean trajecten.

De cijfers uit het onderzoek geven een beeld van de branche Handel en reparatie waarbij er redelijk planmatig wordt gewerkt (plan) en normen en doelstellingen ook regelmatig worden bijgesteld (act). De vraag is of dat dan altijd dezelfde normen en doelstellingen zijn die in de plannen staan. Zou dat kunnen duiden op ‘tijdens het spel worden de spelregels aangepast’?

Strategische verankering

Gezien het relatief hoge percentage uitvoering (do), waar stuurinformatie wordt geanalyseerd en gebruikt voor actie en verbetering, wat op zich een hele goede zaak is, lijkt het erop dat de strategische verankering binnen de uitvoering nog beter kan. Het gaat hier om de koppeling met de strategische doelstellingen en plannen.

Automatische geldmachine

Je zou kunnen zeggen: op de werkvloer doet men maar wat in relatie tot verbetermanagement (het doelbewust continu verbeteren van de organisatie en de processen). Dat is natuurlijk erg kort door de bocht en zo zwartwit zal het niet altijd zijn, maar het komt wel overeen met een omgeving waar logistieke processen en enorme hoeveelheden transacties de boventoon voeren en verbeteringen niet altijd echt noodzakelijk waren of misschien lastig zijn door te voeren.

Een soort automatische geldmachine, als die eenmaal loopt, af en toe bijstelling nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van marketing of verdergaande automatisering, en meer niet. Het logistieke concept en bijbehorende strategie kunnen grotendeels intact blijven. En daar loert een gevaar.

Minder lastig om de PDCA sluitend te krijgen

De sector Handel en reparatie is een al eeuwenoude sector die in essentie niet aan veel veranderingen onderhevig is. Goederen (of informatie) van A naar B zien te vervoeren. De veranderingen die er zijn zorgen nauwelijks voor wezenlijk andere doelen dan de voorraden, retouren en klachten tot een minimum te beperken en tegelijk de leverbetrouwbaarheid op peil te houden. Dat maakt het wellicht minder lastig om de PDCA cirkel sluitend te krijgen. Vandaar dat misschien deze sector de hoogste score behaald uit het onderzoek?

De directe verkoop van Dell

Toch lijkt er iets vreemds aan de hand te zijn in deze sector. Neem het bedrijf Dell, een typische speler in de branche Handel en reparatie. Jarenlang deden ze het extreem goed met het concept produceren-na-bestellen en directe verkoop via internet. Totdat ze links en rechts werden ingehaald door de concurrenten onder andere HP, die het marktleiderschap sinds 2007 heeft overgenomen. De manier waarop Dell met klachten – al dan niet binnen de garantietermijn – omging heeft hen ook niet geholpen. En batterijen van miljoenen laptops die in brand zouden kunnen vliegen zijn ook niet heel erg goed voor het imago van de computerfabrikant geweest.

Heeft de PDCA cirkel Dell de das omgedaan?

Na het oorspronkelijke succes lijkt Dell in zichzelf gekeerd geraakt en miste het na verloop van tijd een goede externe oriëntatie. Ook professionalisering van het kwaliteitsmanagement en grootschalige innovatie is uitgebleven, zeker als we dat bekijken in relatie tot Apple. Heeft de PDCA cyclus misschien Dell de das om gedaan? Doordat het als een klinisch logistiek systeem is gehanteerd en niet als leidraad voor continue kwaliteitsverbetering en vooral innovatie. Wat dat betreft zou de I van de IMWR cyclus zwaarder aangezet hebben mogen worden.

Meer vernieuwing en out-of-the-box denken

De branche Handel en reparatie mag weliswaar als hoogste in het onderzoek eindigen, daarmee is niet gezegd dat er geen reden is om te kijken waar het mogelijk beter kan. Het risico van het in zichzelf gekeerd raken is immers aanwezig. Deze sector zou er daarom goed aan doen nog beter en vaker te letten op (veranderingen in) trends bij de consument (externe oriëntatie), wat de concurrenten bezighoudt en met dat op het netvlies consequent te vernieuwen en te innoveren.

Niet een klein beetje, maar grondig. En meer out-of-the-box leren denken zou deze sector ook wellicht ten goede komen. Hierdoor kan de plan fase van de PDCA cyclus wegblijven van het nagenoeg een-op-een kopiëren van de plannen van vorig jaar, hetgeen vooral gebeurde in tijden dat het goed ging.

PDCA binnen de eigen organisatie

In de masterclass PDCA wordt aandacht besteed aan de inrichting van de PDCA cyclus binnen de eigen organisatie, procesmanagement, KPI’s en gedrag. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de belangrijkste do’s en dont’s voor een geslaagde invoering van de PDCA cyclus. Het PDCA verbeterteam staat voor u klaar om u te ondersteunen bij vraagstukken op dit vlak en kan door middel van gerichte consultancy u verder helpen.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met heeft de pdca cyclus dell de das omgedaan? (opinie) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST