De Sociale Barometer | snellere feedback | betere dialogen
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Periodieke onderzoeken naar de tevredenheid van medewerkers leveren vaak teleurstellende resultaten op. Dat bracht Nico Helder en Tim de Witte ertoe een alternatief te ontwikkelen dat ze de Sociale Barometer hebben genoemd. Dit concept peilt via internet de mening van medewerkers over maximaal 10 stellingen en geeft direct inzicht in de resultaten.

Betrokken medewerkers

De Sociale Barometer

Helder en De Witte constateren dat de meeste organisaties weten hoe belangrijk betrokken medewerkers zijn voor het succes. De gebruikelijke aanpak van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) leidt echter meestal tot teleurstelling. Dat komt volgens hen door vier belangrijke tekortkomingen: de vragenlijsten zijn dikwijls te lang, waardoor de antwoorden steeds minder geconcentreerd worden gegeven.

Ten tweede schrikt de lange vragenlijst al tevoren mensen af, wat leidt tot minder respondenten. Als derde noemen ze de vaak maandenlange verwerkingstijd van de response, en als laatste de erg lage frequentie (eens per twee jaar) van MTO’s; beide aspecten hebben een drukkende werking op de animo.

Sociale barometer: snelle enquête

De Sociale Barometer is een snelle medewerkersenquête, die de deelnemers helpt om eventuele lage waardering onmiddellijk om te zetten in verbeteracties. De Sociale Barometer peilt via het internet de mening van de medewerkers op maximaal tien stellingen, geeft direct inzicht in de resultaten, scores, toelichtingen en verbetersuggesties op een overzichtelijk dashboard. Hierdoor is het mogelijk onmiddellijk verbetervoorstellen af te spreken en de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.

In overleg met de OR

De directie of het managementteam formuleert de stellingen, vaak in overleg met de Ondernemingsraad. Alle medewerkers worden uitgenodigd online hun mening te geven en verbetersuggesties te doen – op naam of anoniem. Direct nadat de invulfase is beëindigd, zijn de resultaten (scores, toelichtingen op de scores en verbetersuggesties) beschikbaar. In het teamoverleg wordt vervolgens op basis van de scoretabel vastgesteld waar men tevreden en niet tevreden over is. Dat is dan het uitgangspunt voor het gesprek over verbeteren. Snelle feedback dus.

Eigen huisstijl

Prettig voor organisaties is dat de Sociale Barometer geheel in eigen beheer kan worden toegepast, inclusief een internetwerkomgeving in eigen huisstijl. Zo kunnen gebruikers zelf bepalen wanneer, waar en door wie een meting wordt gedaan. De gebruikers van de Sociale Barometer zijn dus niet langdurig afhankelijk van de ondersteuning van een externe leverancier.

Hogere frequentie

In de afgelopen jaren is de Sociale Barometer door verschillende organisaties in gebruik genomen. De Sociale Barometer past bijvoorbeeld goed in het ontwikkeltraject dat de Kamer van Koophandel Limburg doorloopt. Het instrument ondersteunt dankzij de hogere frequentie van de medewerkersraadpleging effectief de PDCA-cyclus. TNO bestempelt de Sociale Barometer na een audit bij alle KvK’s als een ‘best practice’.

Stadsdeel Zuid in Amsterdam past de Sociale Barometer anoniem toe, zowel in de binnen- als buitendienst. Het open karakter van de barometer zorgt ervoor dat thema’s op tafel komen die daarvoor bewust of onbewust werden vermeden.

75 tot 100 procent ingevuld

De responspercentages van de Sociale Barometer liggen meest tussen 75 en 100 procent. Dat is aanmerkelijk hoger dan bij de traditionele MTO-aanpak. Daarnaast valt op dat de meeste teams bij herhaalde meting hoger scoren dan de eerste keer. De simpele conclusie is dat het werkt; de samenwerking, betrokkenheid en waardering nemen toe.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de sociale barometer (snellere feedback) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST