De kracht van de PDCA cyclus | Ontdek je eigen prestatiedoorbraak
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Still going strong

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ’30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds recht overeind. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen. En waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel?

Procesverbetermethoden

Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waar onder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen kun je zien bij procesmanagement onder aanverwante thema’s. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.
Datacratische PDCA

Overeenkomsten

De overeenkomsten zijn:

  1. In ieder model ga je de bedrijfsprocessen stapsgewijs (of fasegewijs) verbeteren. Hierbij komt een cyclisch proces van meten, analyseren, verbeteren en borgen (het vastleggen van de verbetering) steeds terug. Voor dit continue verbeterproces gebruikt men ook wel andere bewoordingen zoals plan-do-check-act oftewel PDCA of DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).
  2. Bij elke methode focus je op het vergroten van de waardetoevoeging voor de klant.
  3. Je kijkt naar processen en processtappen (‘herontwerp’) en niet of minder naar de huidige structuur (procesoriëntatie).
  4. Verbeteringen structureer je en laat je gefaseerd uitvoeren door multidisciplinaire teams. Door te praten en denken in processen kun je afdelingsoverschrijdend samenwerken. Je benoemt proceseigenaren die los staan van de organisatiestructuur. Proceseigenaren zijn leidend hierbij.
  5. Je stimuleert verantwoordelijkheid en motiveren door een iedere medewerker. Iedereen mag verbeteringen aandragen en ze leggen de focus op waardetoevoeging.

Verschillen

Er zijn natuurlijk ook verschillen. Dit komt omdat de methoden vanuit verschillende disciplines en achterliggende oorzaken zijn ontwikkeld. Bij Lean is de primaire invalshoek logistiek, bij Lean Six Sigma is de primaire invalshoek kwaliteitsmanagement en bij TPM is de primaire invalshoek productiviteit. Toch sluiten de methoden prima op elkaar aan. Ze zijn voor een deel zelfs overlappend. Uiteindelijk gaat het om bedrijfsprocesverbetering, slimmer organiseren en succesvol worden als organisatie.

Oermodel

En dan het oermodel van de PDCA cyclus, de basis van veel modellen. De kracht van de PDCA cyclus heeft te maken met:

PDCA-opleidingen

Samenwerken, continu verbeteren, sneller leren en succesvol worden als organisatie vindt Passionned Group belangrijk. Om organisaties hierbij te helpen bieden we verschillende opleidingen aan:

Door middel van de opleiding of masterclass krijg je goed inzicht op de “gaten” van de PDCA cyclus bij jouw bedrijf. Maar ook jouw eigen werkpatroon neem je onder de loep. Maar vooral leer je hoe je dit kunt verbeteren en borgen. In concrete stappen en in voor de organisatie begrijpelijke (eigen) taal ga je dit proces in kaart brengen en acties formuleren om de gevonden “gaten” en knelpunten aan te pakken. In deze opleidingen leer je de basisprincipes van de PDCA cyclus en alles wat er bij komt kijken om deze te implementeren.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de kracht van de pdca cyclus (ontdek je eigen prestatiedoorbraak) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST