De kracht van de PDCA cyclus | Ontdek je eigen prestatiedoorbraak
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Het PDCA-model staat nog steeds als een huis

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds als een huis. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen? Waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel?

Procesverbetermethoden

De kracht van de PDCA cyclusEr bestaan diverse procesverbetermethoden, waaronder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen bespreken we bij het thema procesmanagement. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

Overeenkomsten

De overeenkomsten zijn:

  1. In ieder model ga je de bedrijfsprocessen stapsgewijs (of fasegewijs) verbeteren. Hierbij komt een cyclisch proces van meten, analyseren, verbeteren en borgen (het vastleggen van de verbetering) steeds terug. Voor dit continue verbeterproces worden wel andere bewoordingen gebruikt (plan-do-check-act oftewel PDCA) en DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).
  2. Bij elke methode focus je op het vergroten van de waardetoevoeging voor je klanten.
  3. Er wordt meer gekeken naar processen en processtappen (‘herontwerp’) en niet of minder naar de huidige structuur (procesoriëntatie).
  4. Verbeteringen ga je gestructureerd (in fase) uitvoeren door multidisciplinaire teams. Door te praten en denken in processen ga je afdelingsoverschrijdend samenwerken. Je benoemt proceseigenaren en dit staat los van de organisatiestructuur. Proceseigenaren zijn zelf daarbij leidend.
  5. Verantwoordelijkheid en motiveren wordt door een ieder gestimuleerd. Iedereen mag verbeteringen aandragen. De focus leg je het toevoegen van waarde voor je klanten.

Verschillen

Er zijn ook verschillen. Dit komt omdat de methoden vanuit verschillende disciplines en achterliggende oorzaken zijn ontwikkeld. Bij Lean is de primaire invalshoek logistiek. Bij Six Sigma is de primaire invalshoek kwaliteitsmanagement. En bij TPM is de primaire invalshoek productiviteit. Toch sluiten de methoden prima op elkaar aan of zijn ze voor een deel overlappend. Uiteindelijk gaat het om bedrijfsprocesverbetering, slimmer organiseren en succesvol worden als organisatie.

Oermodel

En dan het oermodel van de PDCA cyclus, de basis van veel modellen. De kracht van de PDCA cyclus heeft te maken met:

  • Begrip en kracht van de methodiek: de methode is eenvoudig, blijft hangen en de toegevoegde waarde is snel waarneembaar.
  • Flexibiliteit en inzicht in concurrentie: bijna iedere organisatie kent concurrentie. Door externe en interne factoren verandert continu het krachtenveld en is er een verschuiving van kansen en bedreigingen. Door toepassing van de verbetercyclus kan je effectief bepalen wat de beste overlevingsstrategie is. En vooral hoe je succesvol kunt zijn en blijven.
  • Bewustwording van interne doelstellingen: KPI’s en doelstellingen bepalen houdt de medewerkers scherp. Het geeft ook een gevoel van samenhorigheid. Je kunt de samenwerking hierdoor verder laten verbeteren.
  • Structuur van processen: een goed opgebouwde en gedeelde visie, missie en doelstellingen vormen de basis van goede processen. Daarbij moet je wel bepalen welke bijdrage de processen en mensen leveren aan de missie. Meten is weten en goed omgaan met stuurinformatie wordt de focus.
  • Onafhankelijk van branche en schaalgrootte: het maakt niet uit hoe groot de organisatie is of in welke branche de organisatie actief is. De verbetercyclus is onafhankelijk hiervan toepasbaar en is hierdoor een uniform verbeterinstrument.

PDCA- en Lean-opleidingen

Samenwerken, continu verbeteren, sneller leren en succesvol worden als organisatie vindt Passionned Group belangrijk. Om organisaties hierbij te helpen bieden we verschillende opleidingen aan:

Ontdek de gaten in jouw PDCA

Door middel van de PDCA-masterclass krijg je een goed inzicht in de “gaten” van de PDCA cyclus bij jouw bedrijf en je eigen werkpatroon. Maar vooral leer je hoe je dit kunt verbeteren en borgen. In concrete stappen en in voor de organisatie begrijpelijke (eigen) taal ga je in dit proces de verbeteracties in kaart brengen en formuleren. Zo ga je de gevonden “gaten” en knelpunten direct aanpakken. In onze verbeteropleidingen leer je de basisprincipes van de PDCA cyclus en alles wat er bij komt kijken om deze te implementeren.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de kracht van de pdca cyclus (ontdek je eigen prestatiedoorbraak) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST