Haal meer uit je mensen en data met datagedreven werken

Als manager, bestuurder of consultant weet je intuïtief dat je veel meer uit je eigen data en externe data kan halen. Ook weet je dat de kwaliteit van beslissingen op alle niveaus aanzienlijk kan verbeteren door die data slim te gebruiken. Als iedereen in de organisatie het datagedreven sturen, het leren, continu verbeteren en innoveren omarmt, zullen je klanten en medewerkers er uiteindelijk allemaal wijzer van worden. Ook dat is geen schokkende constatering. Maar hoe ga je datagedreven werken invoeren in jouw organisatie en wat komt daarbij kijken?

Wij denken altijd in concrete oplossingen

Wij helpen je graag bij het praktisch oplossen van concrete vragen zoals:

  • Hoe creëer je het juiste bewustzijn bij managers en medewerkers om datagedreven te gaan werken en hoe leid je dat veranderingsproces in goede banen?
  • Op welke facetten blinkt een datagedreven organisatie uit en hoe maak je de businesscase rond voor datagedreven sturen?
  • Welke type data (open data, fast data, big data) vormen allemaal input voor datagedreven werken? Wat is de beste architectuur voor al die vormen van data?
  • Op welke risico’s en valkuilen moet je alert zijn bij datagedreven sturen en welke voorzorgsmaatregelen moet je treffen?
  • Welke tools en methodieken zijn er beschikbaar om datagedreven sturing in te voeren?

Spelen een of meer van deze issues ook in jouw organisatie? Wil je een datagedreven organisatie die handelt op basis van feiten, datagedreven stuurt en nooit meer de weg kwijt is? Laat je dan adviseren door de datagedreven verbeterspecialisten van de Passionned Group.

Definitie Datagedreven werken

Om datagedreven werken te definiëren hanteren wij hier een definitie:

Datagedreven werken is het sturen op basis van (onbewerkte) feiten en data om een werk- en verbeterbeweging op gang te krijgen. Het doel is om dagelijks meer inzicht en kennis te verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data. Over de volle breedte van het bedrijf.

Het streven is om een datagedreven organisatie te realiseren waar iedereen op basis van data veel vaker dan voorheen rationele beslissingen neemt en niet meer alleen stuurt op basis van het onderbuikgevoel of meningen. Je opereert voortaan als team, waarbinnen alle neuzen uiteindelijk dezelfde kant op komen te staan.

Ontmoet het zusje van “datagedreven”: informatiegestuurd werken

Daar waar informatiegestuurd werken uitgaat van KPI’s (vaak verouderd of niet scherp genoeg) en van tevoren ingehamerde principes en speerpunten, gaat datagedreven werken & datagedreven sturen juist uit van de ruwe, onbewerkte data en maximale vrijheid. Informatiegestuurd werken leidt tot (nog) meer beheersing van wat er al is. Datagedreven werken daarentegen leidt tot veel meer creativiteit en innovatieve oplossingen. Beide methoden hebben zo hun voor- en nadelen. Lees verder over informatiegestuurd werken.

Profiteer van onze effectieve aanpak: DataDoen™

Onze unieke aanpak DataDoen™ laat datagedreven werken doordringen tot in de haarvaten van jouw organisatie. Iedereen moet eraan geloven en iedereen gaat erin geloven. Deze krachtige, datagedreven aanpak zorgt ervoor dat bij elke moderatiesessie de juiste data op tafel ligt voor de betrokken stakeholders van dat moment.

De voorliggende problematiek is gevisualiseerd als een helder proces dat voor iedereen duidelijk, herkenbaar en vaak ook confronterend is. Dit zet keer op keer een beweging in gang die medewerkers en managers wakker schudt. Pas dan gaan ze de juiste gesprekken met elkaar voeren. Om processen continu te verbeteren, de organisatie verder te ontwikkelen en de klant veel beter te kunnen bedienen.

Lees meer over onze unieke DataDoen-aanpak

Wie datagedreven werken niet omarmt, is “out of business”

Beslissingen die je datagedreven neemt, zijn kwalitatief betere, rationelere beslissingen. Ze zorgen voor een hogere winstgevendheid, een betere financiële positie en een hogere klanttevredenheid (Harvard, 2015). Andrew McAfee van het MIT geeft zelfs aan: ‘Medewerkers die het principe van datagedreven werken niet omarmen, worden binnen afzienbare tijd vervangen door medewerkers die dat wél doen. Dit geldt in het bijzonder voor de leidinggevenden.’ Misschien dat het in jouw organisatie en situatie zo’n vaart niet zal lopen, toch stemt dit tot nadenken.

Datagedreven werken en de intelligente organisatie

Datagedreven werken en de intelligente organisatieElke organisatie kan intelligent worden, maar niet zonder datagedreven te werken in alle lagen van het bedrijf. De intelligente, datagedreven organisatie is sensitief, slim, soepel en succesvol en brengt met de juiste data elke keer weer een nieuwe verbeterbeweging op gang. Teneinde de wendbaarheid te vergroten, de organisatie te ontwikkelen en klanten een hogere kwaliteit van dienstverlening en een mooiere beleving te kunnen bieden.

De voordelen van een datagedreven organisatie

  • in groepsverband en gebaseerd op data worden veel betere beslissingen genomen
  • je medewerkers gaan weer geloven in hun werk en de missie van de organisatie
  • je klanten ervaren een veel betere dienstverlening in een datagedreven organisatie
  • hogere winstgevendheid en betere financiële positie, betere compliance

Over welke tools kan de datagedreven organisatie beschikken?

Om datagedreven werken en datagedreven sturen vorm te geven, zijn niet alleen je mensen van cruciaal belang, ook de juiste Business Intelligence tools doen er wel degelijk toe. Deze zijn er in verschillende soorten en maten. Alleen al in Nederland zijn er maar liefst 19 beschikbaar. De oplossingen die het beste aansluiten bij onze aanpak voor datagedreven sturing en methode zijn: Qlik, Tableau, Power BI en Visual Analytics van SAS.

Datagedreven werken in de Veiligheidsregio NHN

Datagedreven werken in de Veiligheidsregio Noord-Holland-NoordSamen met de meldkamer, de ambulancezorg en een team van cardiologen van de diverse ziekenhuizen ontwikkelde de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een procesdashboard op basis van datagedreven werken. Ze wilden weten hoe hun hartpatiënten met een acuut hartprobleem door de hele zorgketen werden geloodst en welke verbeteringen ze in dat proces konden doorvoeren. Ze brachten allereerst de ruwe data van diverse systemen bij elkaar en plotten die op het acute hartzorgproces. Vervolgens gingen ze die data minutieus analyseren en knoopten ze met de direct betrokkenen het gesprek aan over de data. Niet eenmalig, maar dagelijks en wekelijks. In anderhalf jaar tijd werd de doorlooptijd van het totale acute zorgproces van hartpatiënten, waarin elke seconde telt, met 20 minuten ingekort. Gecontroleerd en geborgd. Een verhaal dat iedereen aanspreekt: data die levens redt. Een grotere maatschappelijke relevantie bestaat er niet.

Is mijn bedrijfscultuur wel klaar voor datagedreven sturen?

Ja, juist omdat je bij datagedreven sturen ook gaat werken met ruwe data maakt de cultuur van je bedrijf niet zoveel uit. Onze jarenlange ervaring met het realiseren van datagedreven organisaties maakt keer op keer duidelijk dat je onze laagdrempelige methode in elke bedrijfscultuur en in elke sector kan toepassen. Mits natuurlijk de data voorhanden is. Ook onderwijsinstellingen moeten datagedreven werken. Omdat iedereen betrokken raakt en een rol speelt bij het lezen, analyseren, polijsten en bespreken van de data, kan datagedreven werken en datagedreven sturing uitgroeien tot een organisatiebreed succes. Uiteraard zetten we voor elke organisatie een maatwerktraject uit op basis van standaarden waardoor de investering relatief laag is.

Succesverhaal: heel veel platte data bij de Gemeente Rotterdam

“We hebben het eerste half jaar zoveel mogelijk platte data uit het sociale domein van de organisatie getrokken, en voor drie werkdomeinen de routes in kaart gebracht: werk, onderwijs, en zorg. Zo creëerden we inzicht op gemeentelijk niveau. Dat was voor veel mensen echt een openbaring.”

Lees verder…

Ook kennismaken met datagedreven werken en sturen?

Wil je een datagedreven organisatie realiseren en datagedreven werken tot in de haarvaten van je organisatie doorvoeren? Neem dan gerust contact op met een van onze datagedreven verbeterspecialisten.

neem contact met ons op

Reviews over "Datagedreven werken"

Jenneke Riemersma | Gemeente Rotterdam | 1 juni 2019

De procesmethode zet de klant centraal. Een klant beweegt zich door de gehele organisatie. Datagedreven werken geeft inzicht in deze beweging. Door met experts van verschillende afdelingen deze bewegingen te analyseren, ontdekten we manieren om onze processen te verbeteren. Als gemeente Rotterdam willen wij de service richting onze burgers zo goed mogelijk inrichten. De inzet van de procesmethode helpt hierbij.

Marco Pastors | Directeur NPRZ | 7 april 2018

Iedereen met een beetje hart voor uitvoering, kwaliteit en informatisering hier, is enthousiast over resultaat en aanpak. Ook over de manieren waarop privacykwesties kunnen worden opgelost. Dat kom je niet vaak tegen.

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken (datagedreven organisatie) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Mark de Kort, Associate Partner Datagedreven werken

drs. MARK DE KORT

Associate Partner Datagedreven werken

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16

Uniek boek over 'Datagedreven werken & Big Data'


Dit unieke boek over datagedreven werken, Business Intelligence en Big Data reikt je een compleet recept aan om jouw organisatie in 10 stappen veel intelligenter te maken.


bestel hier.

EDIT POST