contact

Banken en verzekeraars 12% PDCA proof

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit tweede artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche financiële instellingen. Binnen deze branche zijn kwaliteitscirkels niet onbekend. Er wordt ook relatief veel gewerkt met Lean en Six Sigma. Maar maakt deze sector de PDCA cyclus ook rond?

Lees verder
Open de inhoudsopgave

Dwarsdoorsnede financiële instellingen

PDCA cyclus in de branche financiële instellingen
In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE’s hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche ‘Banken, verzekeraars en financiële instellingen’ geeft het volgende beeld over de PDCA.
Afbeelding 1: Binnen de branche financiële instellingen voert 38% van de organisaties uit het onderzoek de stap plan uit; 52% de stap do; 64% de stap check en 44% de stap act.

De grafiek lezen

Hoe moet de grafiek worden gelezen? Bij ‘plan’ gaat het over het opstellen van normen en targets. In de ‘do’ stap gaat het om informatie consequent gebruiken voor analyse en actie, verbetering en innovatie. Bij ‘check’ gaat het om elkaar aanspreken op zowel positieve en negatieve prestaties en het praten met elkaar over de cijfers en prestaties. Bij ‘act’ gaat het om het periodiek bijstellen van de normen en targets.

Slechts 12% doorloopt alle stappen

De grafiek geeft aan hoeveel procent van de financiële sector de afzonderlijke stappen uitvoeren. Maar er staat niet hoeveel procent van de banken en verzekeraars alle vier de stappen consequent, van hoog tot laag in de organisatie uitvoert. Uit een analyse van de resultaten blijkt dat ‘slechts’ 12% van de financiële organisaties alle vier de stappen doorloopt.

Een beeld

Dat ‘slechts’ 12% van de financiële instellingen alle stappen consequent doorloopt lijkt laag, maar de hoogste score bedraagt 19% (branche handel en reparatie) en de laagste 3% (overheid). De cijfers uit het onderzoek geven een beeld van de financiële sector waarbij er redelijk planmatig wordt gewerkt (plan) en normen en doelstellingen ook regelmatig worden bijgesteld (act), maar dat zijn niet altijd de normen en doelstellingen die in de plannen staan. Zou dat kunnen duiden op ’tijdens het spel worden de spelregels aangepast?’

Strategische verankering

Gezien het relatief hoge percentage uitvoering (do), waar stuurinformatie wordt geanalyseerd en gebruikt voor actie en verbetering, wat op zich een hele goede zaak is, lijkt het erop dat de strategische verankering binnen de uitvoering nog te wensen overlaat (de koppeling met de strategische doelstellingen en plannen).

Cultuur van: geld maakt geld

Je zou kunnen zeggen: op de werkvloer doet men maar wat (in relatie tot verbetermanagement). Dat is natuurlijk erg kort door de bocht en zo zwart-wit zal het niet altijd zijn, maar het komt wel overeen met een cultuur waar het geld van oudsher bijna als vanzelf werd verdiend (een automatische piloot voldeed) en verbeteringen niet echt noodzakelijk waren. Geld maakt geld. Door de financiële crisis komt daar ongetwijfeld (tijdelijk) wel verandering in, maar of dat blijvend is moet nog worden bezien.

De overheid schiet toch te hulp

In het DNA van de branche, de uitzonderingen daargelaten, zit een mentaliteit van (veel) risico nemen en voor de goede prestaties die daarop volgen worden nog steeds relatief forse bonussen uitgekeerd. Men weet immers dat als men ‘omvalt’ de overheid te hulp zal (moeten) schieten. Dat is wat financieel deskundigen zeggen.

“Als morgen een grote Nederlandse bank dreigt om te vallen, moet de overheid weer te hulp schieten met noodleningen en staatsgaranties. Bonus of geen bonus, de grote banken kunnen nog altijd rekenen op een gouden parachute; door de belastingbetaler bij elkaar gespaard en door de overheid ter beschikking gesteld. Dankzij die parachute kunnen de grote banken meer risico’s nemen dan kleine concurrenten en goedkoper lenen. Dat probleem is sinds de kredietcrisis niet kleiner, maar groter geworden, want de banken weten nu zeker dat de overheid hen redt”, aldus Matthijs Bouman in zijn bankblog.

Compliance

Dat daarop een hoog percentage check volgt is dan weer logisch; als indicatoren niet gekoppeld zijn aan plannen en doelstellingen kan er veel discussie ontstaan over de betekenis ervan en wat je er mee aanmoet, afgezien van bonussen want dat thema speelt nog steeds. Een bonuscultuur kan ook zorgen dat er veel over de cijfers en met name de prestaties wordt gesproken omdat er een directe individuele koppeling is tussen de opbrengsten en iemands ‘salaris’. Tot slot: compliance is binnen de financiële sector zeer belangrijk kijkend naar diverse wet- en regelgeving als SOx, IFRS, Basel 3 en Solvency II. Een hoog percentage Check zal daarom blijven zolang er veel wet- en regelgeving is die veel controle nastreeft en wanneer de bonuscultuur blijft.

Een advies: maak de PDCA sluitend

De financiële sector is een sector die aan veel veranderingen onderhevig is. Deze veranderingen zorgen misschien op korte termijn iedere keer voor andere doelen. Dat maakt het wellicht lastig om de PDCA cirkel sluitend te krijgen. Zit de organisatie in de check fase, dan is het plan al veranderd door externe omstandigheden.

Toch is het raadzaam om te kijken naar meer samenhang tussen de vier stappen plan do check act en daarbij te zorgen voor een goede externe oriëntatie. Deze sector kan namelijk relatief gemakkelijk (veel organisaties in deze sector voeren immers de afzonderlijke stappen al uit) veel winnen als de vier stappen veel meer met elkaar in overeenstemming zouden worden gebracht. Dat heeft als voordeel dat de uitvoering (do) meer in lijn komt met de strategie en doelstellingen en er relatief minder ‘gecheckt’ hoeft te worden. Het ligt dan voor de hand dat de gehanteerde normen en targets regelmatig worden bijgesteld. De financiële sector kan zo slimmer gaan werken en sturen en meer tijd overhouden voor klantcontact.

Pas PDCA toe binnen je eigen organisatie

In de masterclass PDCA & kwaliteitsmanagement wordt aandacht besteed aan de inrichting van de PDCA cyclus binnen de eigen organisatie, procesmanagement, KPI’s en gedrag. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de belangrijkste do’s en dont’s voor een geslaagde invoering van de PDCA cyclus. Het PDCA verbeterteam staat voor u klaar om u te ondersteunen bij vraagstukken op dit vlak en kan door middel van gerichte consultancy u verder helpen.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST