Passionned Group™

Opleiding Performance Management & KPI's

Berghotel Amersfoort
6 t/m 8 december 2023
Jan Bond
1.895 euro
Inhoudsopgave
8,8 op basis van 39 reviews

Tijdens onze unieke opleiding Performance Management & KPI’s kom je in aanraking met alle facetten van het vakgebied prestatiemanagement. Na afloop begrijp je hoe KPI’s in elkaar steken en weet je deze soepel toe te passen in jouw eigen werksituatie. Onder leiding van de ervaren docent en consultant Jan Bond ga je een uniek en smaakvol gerecht samenstellen. Strategie, beleid, KPI’s, prestaties, gedrag, monitoringsgegevens, data analyses en dashboards zijn hierbij je basisingrediënten. Het doel is om te komen tot een duurzaam performance management systeem voor jouw organisatie. Zodat je dagelijks betere beslissingen kan gaan nemen. Niet gebaseerd op meningen of onderbuikgevoel, maar op basis van ‘harde’ data en KPI dashboards. Je doet het met elkaar. Na afloop van deze performance management training weet je hoe je de prestaties van jouw organisatie op duurzame wijze kunt gaan verbeteren en wat daarbij van belang is. Schrijf je hier direct in.

De belangrijkste vragen en thema’s voor performance management

Performance Management (PM) is zoveel meer dan het opstellen van KPI’s en die op een dashboard plaatsen. In deze 3-daagse Performance Management opleiding word je daarom ook ingewijd en onderwezen in de data- en gedragskant.

 • Wat zijn de belangrijkste begrippen die je moet kennen om PM met succes te implementeren?
 • Waarom is het cruciaal dat je je bedrijf en je omgeving goed en tot in detail leert begrijpen?
 • Hoe sluit je aan op je bedrijfsstrategie en hoe ga je om met dynamiek in jouw business?
 • Hoe identificeer je de belangrijkste KPI’s in jouw organisatie?
 • Welke doelstellingen kun je op verschillende niveaus onderkennen?
 • Hoe maak je die SMART met KPI’s en normen? Hoe stel je goede normen op?
 • Hoe vertaal je de KPI’s naar dashboards, data analyses en het gesprek over de cijfers?
 • Op welke manier zorg je voor een goede data-infrastructuur voor de KPI dashboards?
 • Hoe richt je de Balanced Scorecard en dashboards in én behoud je flexibiliteit?
 • Welke succesfactoren moet je gaan realiseren voor effectieve KPI-sturing?
 • Welke (strategische) competenties spelen een sleutelrol in jouw organisatie?
 • Welk gedrag mag je verwachten van je medewerkers als het gaat om KPI’s?
 • Hoe maak je de planning & control-cyclus rond met PDCA & datagedreven werken?

In deze unieke training laten we de deelnemers werken aan een samenhangend geheel van alle relevante begrippen die een rol spelen bij performance management.

Breng je eigen bedrijfscasus in

Zijn deze bovengenoemde vragen herkenbaar, maar wil je ook antwoord op meer toegesneden issues die specifiek spelen in jouw sector? Dan is onze 3-daagse Opleiding Performance Management & KPI’s echt een eyeopener. Tijdens onze opleiding kun je bovendien je eigen specifieke bedrijfscase inbrengen, die dan vervolgens klassikaal wordt besproken met de docent en de medecursisten. Of je nu bij een bank, gemeente, groothandel, woningcorporatie, telecomprovider of een baggermaatschappij werkt, of in de zorg of farmaceutische sector werkzaam bent, onze docenten zijn goed ingevoerd in zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) zijn onze opleidingen vrijgesteld van 21% BTW. Die brengen we dus niet in rekening.

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
20 t/m 22 september 2023
6 t/m 8 december 2023startgarantie
26 t/m 28 maart 2024startgarantie
5 t/m 7 juni 2024startgarantie
18 t/m 20 september 2024startgarantie
27 t/m 29 november 2024startgarantie
Punten:
PA15
schoolDeze opleiding Performance Management & KPI's van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.
PE-punten
app_registrationVraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).
Prijs:1.895 euro

Hoe word je succesvoller met performance management?

Alle elementen die nodig zijn voor succesvol prestatiemanagement, balanced scorecarding & KPI’s komen in drie volle dagen aan de orde. Mensen die onze 3-daagse Training Performance management & KPI’s afronden, zijn uitstekend in staat om in hun project de juiste stappen te zetten. Ze leveren een structurele bijdrage aan het verbeteren van de ‘performance’ van hun organisatie.

Van een wirwar aan spreadsheets naar één model

Boek datacratisch werkenIn deze opleiding maken we gebruik van het ‘Datacratisch werken’-concept van Daan van Beek. Dat gaat uit van 4 cruciale factoren om performance management en datagedreven werken tot leven te wekken:

 1. Plan: in deze fase ga je de plannen en doelstellingen SMART formuleren met KPI’s en normen.
 2. Do: tijdens de uitvoering verzamel je alle relevante data, presenteer je deze in een rapport of op een dashboard en vervolgens analyseer je die.
 3. Check: hier bespreek je of je met je team op de goede weg zit: je vergelijkt de resultaten met de KPI-norm en het plan.
 4. Actualize: tot slot stel je de normen en KPI’s bij. De bedoeling is wel om de lat telkens wat hoger te leggen.

Je gaat met deze factoren, gevisualiseerd als integraal besturingsmodel, aan de slag. En je leert de theorie op je eigen organisatie toe te passen. Met als resultaat een architectuur voor continu verbeteren. Als je het dashboard ziet als een foto, dan laat de architectuur de hele film zien. Hiermee kan je je eigen ‘flight simulator’ bouwen.

Met ‘Datacratisch werken’ til je prestatiemanagement naar een hoger niveau. Van een wirwar van spreadsheets naar één integraal performance management model.

Opleiding in praktische prestatiemanagement-instrumenten

Prestatiemanagement, datagedreven werken & balanced scorecarding zijn specialistische vakgebieden. Het niet goed toepassen van de bijbehorende instrumenten levert teleurstellende resultaten op zoals:

 • KPI’s met perverse prikkels of onbedoelde neveneffecten
 • Trage, stroperige besluitvorming, waardoor je je doelen niet bereikt
 • Een wirwar van KPI’s, niemand weet meer wat écht belangrijk is
 • Gedrag van medewerkers en leidinggevenden dat haaks staat op de strategie

Deze valkuilen kun je vermijden door steeds de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie scherp op het netvlies te houden. In deze opleiding Performance Management & KPI’s werk je juist daarom aan een integrale aanpak voor verandermanagement voor jouw eigen organisatie.

Training Performance Management specifiek voor jouw sector

Opleiding performance managementOf je nu HR-directeur bent van een energiemaatschappij, manager bij een telecombedrijf, BI-manager bij een ingenieursbureau, kwaliteitsmanager bij een zorginstelling of ziekenhuis, of procesmanager bij een verzekeraar, dat maakt voor jouw deelname aan de Opleiding Performance Management & KPI’s helemaal niet uit. Integendeel, je doet juist veel inspiratie op en leert veel van de issues die spelen in andere branches.

Je zult tijdens deze training Performance Management vooral veel opsteken van de oplossingen die medecursisten hebben bedacht voor vergelijkbare performance-problemen waarmee jij momenteel worstelt. Onze docent Jan Bond is dankzij zijn jarenlange kennis en ervaring als interim CFO en business controller namelijk van alle markten thuis. Bovendien beschikt hij over de intellectuele lenigheid om snel te schakelen tussen de verschillende vraagstukken die spelen in specifieke branches.

De inhoud van de Performance Management-opleiding

Deze praktijkgerichte masterclass voorziet je van samengebalde, direct toe te passen kennis om van performance management, KPI’s en datagedreven werken echt een succes te maken. En je leert alle daarbij benodigde vaardigheden, modellen en technieken. De deelnemers stomen we in drie intensieve dagen klaar voor een leidende en adviserende rol in een performance management-traject:

Dag 1: Strategie, processen, KPI's en je productportfolio

Dag 1 training performance managementPerformance Management en KPI’s link je aan je strategie en productportfolio. Want zonder koppeling aan je doelen kun je meten en monitoren tot je een ons weegt, maar kom je niet verder. Zonder duidelijke doelen is elke weg goed. Op dag 1 komt daarom de noodzakelijke basis van performance management aan bod. Zodat je businessmodel een groeispurt kan doormaken.

Lees verder
 • Definities van de belangrijkste begrippen zoals (voorspellende) KPI’s, kritieke succesfactoren (KSF), missie, visie, strategie, besluitvorming, data analyse, dashboards en (SMART) doelen. Het gezamenlijk begrijpen van het begrippenkader is een cruciale stap in performance management. De kernbegrippen ondersteunen het nemen van betere beslissingen door de gehele organisatie.
 • Ken je bedrijf. Hoe steekt je organisatie in elkaar? Welke producten en diensten voer je? Wat is je strategie? Wat zijn de succesfactoren waardoor je kunt versnellen, groeien en verbeteren? Waar wil je (extreem) goed in zijn? Welke informatie heb je nodig om je processen te verbeteren. Wat is eigenlijk je business model? In een praktijkopdracht verken je je businessmodel en benoem je de belangrijkste operationele beslissingen, klantreizen en ketenafhankelijkheden.
 • Ken de omgeving. Hoe beter jij je bedrijf kent, hoe beter je performance management succesvol kan gaan inrichten en managen. Wel is het belangrijk om de noodzaak voor performance management en verandering in jouw organisatie te achterhalen en te agenderen. In welke omgeving zit je? Wat is je ambitieniveau? De antwoorden op deze vragen helpen je om Performance Management niet te zwaar te maken, maar ook niet te licht.
 • Wat zijn onvervalste KPI’s en hoe stel je die KPI’s op? Welke methodes kun je daarbij gebruiken? Samen met de docent verdiep je je in de strategiegedreven, procesgedreven en datagedreven methode. Welke methode je ook toepast, voor je het weet heb je een arsenaal aan KPI’s. Hoe maak je dan een schifting tussen erg belangrijke KPI’s en de minder belangrijke indicatoren?
 • Praktijkopdracht: analyseer het proces in jouw organisatie en identificeer de belangrijkste KPI’s en PI’s. Waar zit de data en wie is er voor verantwoordelijk? Wat is er nu beschikbaar in welke vorm? Hoe kan je dat slimmer inrichten. Hoe wordt die geanalyseerd? Worden er verbeteracties opgezet?
 • Boven op de onvervalste KPI’s moet je normen en targets definiëren, want een KPI zonder norm is een kip zonder kop. Wat is het belang van het hebben van normen en targets? Hoe en met wie stel je die op? Hoe ga je erop sturen.

Tijdens de opleiding bespreken we het ontwikkelen van KPI’s in detail. We laten ook zien hoe je de vertaalslag maakt van KPI’s naar een zogenoemd strategisch management dashboard.

Dag 2: Performance Management in actie: dashboarding en data analyse

Dag 2: performance management opleidingOp dag 2 van deze performance management training maak je de stap van KPI naar data analyse. Want zonder goede, betrouwbare data en een heldere analyse valt een KPI dashboard stil. Met behulp van data analyse leer je hoe je je beslissingen beter kunt onderbouwen en legitimeren.

Lees verder
 • Hoe kom je van KPI’s tot de juiste dashboards en data analyses? Van saaie cijfers naar zinvolle stuurinformatie. Wat is eigenlijk zinvolle informatie? Van achteruitkijkspiegel naar voorspellende KPI’s. Welke methodieken heb je daarvoor? Hoe koppel je KPI analyse aan actie?
 • Praktijkopdracht: neem een rapportage of dashboard mee van je eigen organisatie of afdeling. Welke informatie staat hierop? Waar wordt het nu voor gebruikt? Is dit data uit het verleden of heeft het ook nu toegevoegde waarde? Analyseer je eigen rapport of dashboard en bedenk de top 3 verbeteracties.
 • Stel de juiste frequentie en dwarsverbanden in. Stuurinformatie is niet statisch, die kun je per kwartaal, per maand, per week, per dag misschien real-time tonen. Je leert ook waarom ‘regelmatig’ niet 1x per jaar is en hoe je van statische naar dynamische dashboards kunt komen. Ook ga je onder begeleiding van de docent dwarsverbanden leggen. Zodat verborgen maar zeer waardevolle informatie boven tafel kan komen.
 • Hoe zet je de data klaar (ontsluiten) en bouw je een goede data-infrastructuur op? Hoe maak je de data geschikt voor dashboarding en data analyse? Wat zijn daarbij de valkuilen? Performance management kan niet zonder data uit verschillende systemen. Maar waar zit de data precies verstopt en hoe kun je die data makkelijk ontsluiten, verbinden (combineren) en de dwarsverbanden analyseren? Hoe stel je uniforme definities op? Het gebruik van Excel is daarbij niet verboden maar ook niet aan te raden. Want die tool is erg foutgevoelig, bewerkelijk en niet geschikt voor grote hoeveelheden data.
 • De docent demonstreert live de werking van een KPI dashboard. Hiermee wordt de vertaalslag van het oude proces naar dynamisch sturen goed zichtbaar. Aansluitend kom je in aanraking met de 25 belangrijkste data-analysetechnieken. Welke staan nu tot je beschikking en hoe kies je daarin? Wat is big data en hoe verwerk je die in het kader van betere prestaties.
 • Praktijkopdracht: transformeer je oude rapportage naar een cool dashboard. De docent en de andere deelnemers geven je na afloop van deze opdracht feedback en waardevolle tips.

Het resultaat van deze dag is een door jou uitgewerkt KPI dashboard voor je eigen organisatie. Deze laat zien welke KPI’s de motor zijn van je strategische resultaten.

Dag 3: Gedrag, competenties, datagedreven werken en performance management

training Performance Management & KPI'sDe derde dag staat volledig in het teken van verandermanagement en de zachte kant van performance management. Welke cultuur is wenselijk (en noodzakelijk), hoe ga je gedrag en KPI op elkaar afstemmen en welke competenties heb je nodig in jouw organisatie om een succes te maken van je KPI dashboards?

Lees verder
 • Hoe ga je datagedreven werken en wat houdt dat in de praktijk in? Wat komt er bij kijken wanneer je meerdere processen, systemen op elkaar laat aansluiten? Wat als informatie transparant wordt? Hoe om te gaan met het “verlies aan macht” bij medewerkers en in het bijzonder leidinggevenden?
 • Performance behavior: wat komt er aan de gedragskant kijken, hoe krijg je mensen in beweging richting gewenst gedrag? Samen met de docent verken je alle relevante aspecten van de gedragscomponent van performance management. Hoe ga je met elkaar het gesprek aan over de cijfers in relatie tot de doelen, normen en targets? Hoe kun je leren om feedback te geven maar die ook te ontvangen.
 • Praktijkopdracht: onder begeleiding van de docent ga je een simulatie maken van een proces in een hotel of restaurant. Zo leer je op glasheldere wijze de gedragscomponent kennen en ga je de relatie tussen KPI’s en gedrag begrijpen en leren toepassen.
 • PDCA & prestaties. performance management doe je niet eenmalig, maar is eigenlijk een continue leercyclus. Je maakt plannen, voert die uit, controleert de plannen ten opzichte van de uitvoering, je bespreekt de resultaten met het team en je gaat bijstellen en bijsturen. Dat is de PDCA in een notendop. Hoe koppel je KPI’s, monitoring en evaluatie aan een leercyclus zoals PDCA? Welke maatregelen neem je en welke effecten kun je verwachten? Ben je daadwerkelijk op het spoor van continu verbeteren?
 • Valkuilen en tips. Wat zijn de grootste obstakels en valkuilen als het gaat om performance management? Het willen weten en er iets mee willen doen vereist commitment, maar hoe kweek je die? Hoe stel je met elkaar prioriteiten en hoe ga je daadwerkelijk het verschil maken? Performance management in zeer rustig vaarwater heeft nauwelijks zin. Je kunt dan net zo goed in Excel wat in elkaar gaan knutselen. Wat maakt nu het verschil tussen bedrijven die duurzaam groeien en organisaties waar de groei stokt? Welk niveau wil jij en je organisatie bereiken?

Samen met de andere deelnemers van deze praktijkgerichte opleiding ben je nu klaar om een datagedreven organisatie vorm te geven.

Praktijkgerichte training performance management

Elke opleidingsdag werken de deelnemers in kleinere groepen aan een aantal praktijkopdrachten. Zo breng je de door jou geleerde theorie direct in de praktijk en ontstaat er een optimale mix tussen leren en doen. Na afronding van deze opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat en een gesigneerd exemplaar van het PDCA-handboek ‘Datacratisch werken’.

Aanvullende informatie van deze Performance Management training

De prijs van deze opleiding is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een exemplaar van het PDCA-boek ‘Datacratisch werken’.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

bekijk ook alle andere strategie opleidingen

Voor wie is de opleiding Performance Management bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij een Performance Management traject is deze opleiding van grote waarde. Onze opleiding wordt veel gevolgd door: business managers, (aankomend) projectleiders Performance Management, financial controllers, business controllers, business consultants, managers Financiën, Business Intelligence managers, kwaliteitsmanagers, data analisten en projectmedewerkers.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je hebt geleerd hoe je KPI’s identificeert, definieert en visualiseert
 • Je weet hoe je KPI’s kunt vertalen naar een strategisch management dashboard
 • Je onderkent de 4 belangrijkste factoren voor succesvol performance management
 • Je weet nu hoe je elkaar tot topprestaties kunt aanzetten zonder politieagent te spelen
 • Je weet hoe je de juiste informatie in de juiste vorm verzamelt
 • Je begrijpt hoe je een toekomstbestendige data-infrastructuur opbouwt
 • Je snapt het belang van prestatiemonitoring en grip krijgen op je processen
 • Datacratisch werken is voor jou geen magie meer, maar dé aanjager voor topprestaties
 • Je hebt uitgebreid kennisgemaakt met dashboarding & data analyse
 • Je realiseert je dat het juiste gedrag op het juiste tijdstip wonderen doet
 • Je weet hoe je de juiste mensen met de juiste competenties werft
 • Je hebt veel geleerd van medecursisten voor vergelijkbare performance-issues
 • Met de duidelijke feedback op jouw ingebrachte bedrijfscase kun je direct aan de slag

Meld je nu aan voor deze unieke 3-daagse PM en KPI-training

Via ons inschrijfformulier kun je je meteen inschrijven voor deze training Performance Management & KPI’s. Heb je vragen over deze training? Neem dan direct contact met ons op voor meer informatie.

direct inschrijven

Reviews over Opleiding Performance Management & KPI’s

Stephan Rovers | Thetford BV | 31 januari 2023

Heldere opbouw, van strategie naar KPI's.
Goed gelardeerd met voorbeelden.
Leuke gevarieerde groep.

schrijf je ook in
Edwin Visser | PARTICULIER | 17 januari 2023

Het is een goede (en pittige) opleiding door een zeer ervaren docent over een belangrijke vraag: Hoe weet ik of een onderneming goed bezig is?

De opleiding heet Performance Management & KPI's. Het viel mij op dat het woord Performance Management bijna niet wordt gebruikt. Het draait in de cursus niet zozeer om het monitoren van Running Business maar meer om het uitwerken van grote strategische (verandering) thema's en dat door vertalen naar goede KPI's. (Misschien dat ik in de toekomst met meerdere management dashboard wil werken, afhankelijk van het doel van meetings.)

Het was leerzaam om ervaringen uit andere branches te vernemen. Leo Kerklaan kan goed inleven en reageren over oorzaak-gevolg acties in de diverse branches. Het inleven in de situatie bij andere deelnemers maakt het wel erg inspannend. Ik had liever 1 centrale casus als basismateriaal voor de diverse oefeningen gebruikt.

schrijf je ook in
Anoniem | Gemeente Den Haag | 1 januari 2023

Een goede basis om met KPI's aan de slag te gaan!

schrijf je ook in
Anoniem | Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe | 21 december 2022

Prima opleiding om een beeld te krijgen van de problematiek en welke technieken er zijn om deze aan te pakken en een systeem op te zetten. Docent heeft veel kennis en komt met prima voorbeelden uit de praktijk. Heterogeniteit van de groep is erg fijn om een oordeel te kunnen vormen van de mogelijkheden en branchespecifieke uitdagingen met betrekking tot het onderwerp.

schrijf je ook in
Evelien Hascher | NS | 3 december 2022

Interessant, verhelderend en stof om gelijk in de praktijk te brengen.

schrijf je ook in
Toon alle reviews Plaats een review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Over de docent Jan Bond MSc

Jan Bond - senior KPI consultant & interim CFO

JAN BOND MSc

senior KPI consultant & interim CFO

De opleiding wordt gegeven door Jan Bond, senior KPI-expert en interim CFO. Hij bewijst zijn waarde niet alleen als CFO, business controller en financieel directeur, maar ook als programmamanager datagedreven werken. Ook als strategisch adviseur en coach van directies is Jan in staat om het verschil te maken.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Performance Management trainingen & datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Jan Bond - senior KPI consultant & interim CFO

JAN BOND MSc

senior KPI consultant & interim CFO

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18
close

Brochure 3-daagse PM & KPI training

Na het volgen van deze 3-daagse praktijkgerichte opleiding Performance Management & KPI's beschik je over direct toe te passen kennis om performance management tot een groot succes te maken in jouw bedrijf.

download nu de brochure