Strategy mapping | Strategy map | Zegt meer dan 1.000 woorden

Strategy map

Gebruik de strategiekaart als discussiestuk om de beste strategie op tafel te krijgen

Hoe verbeter je jouw bedrijf met een strategy map?

Het formuleren van een strategie kost natuurlijk veel tijd, geld en energie. Maar dan moet deze nog worden vertaald in concrete en specifieke doelen zodat de rest van de organisatie er mee uit de voeten kan. En daar gaat het vaak mis! Maar het kan anders: de strategy map als verbindende schakel.

Wat is een strategy map?

Ze vormt de ontbrekende schakel tussen strategie, operationele activiteiten en meetbare indicatoren. De map is een bewezen instrument dat helpt de strategie te vertalen naar actie en de kloof tussen globale strategische uitspraken en specifieke strategische doelen te dichten. Ook is het een handig hulpmiddel bij het analyseren van belangrijke informatie.

Wat gebeurt er als je jouw strategie niet duidelijk in kaart heeft?

Veel managers ontdekken dat de organisatiestrategie maar niet wil ‘landen’ in hun organisatie. Een groot probleem is dat strategische intenties wel concreet lijken, maar in de praktijk toch abstract blijven. Omdat het niet lukt om het verband tussen de strategische doelstellingen te leggen, lukt het ook niet om een mooi balanced scorecard met goed geoperationaliseerde succesfactoren op te stellen. Waardoor je medewerkers beslissingen en acties nemen die niet (goed) in lijn zijn met de strategische doelstellingen.

Een strategy map bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De missie: wat wil de organisatie zijn en voor wie?
  2. De blokjes: geven de meest kritieke processen van de organisatie weer
  3. De pijlen: geven de afhankelijkheden tussen de verschillende blokjes weer

Voorbeeld van een strategy map voor een vliegmaatschappij
Met de missie “Zoveel mogelijk vliegen voor zoveel mogelijk mensen” heeft deze vliegmaatschappij een strategy map ontwikkeld die de strategie op krachtige wijze communiceert

Verbanden tussen de strategische doelstellingen

De map is de verbindende schakel tussen de strategische uitspraken enerzijds en de meetbare indicatoren en concrete acties in lijn met de strategie anderzijds. Het laat zien hoe de verschillende onderdelen van de strategie met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. Het legt dus verbanden tussen de strategische doelstellingen en visualiseert de strategie.

Wat kan dit voor je doen?

  • Krachtige visualisatie van je strategie
  • Inzicht in je organisatie, haar processen en de KPI’s
  • Instrument voor scenarioplanning en investeringsbeslissingen
  • Hulpmiddel om de organisatie en haar medewerkers te ontwikkelen
  • Heldere communicatie en balanced scorecard
  • Krachtige en hogere prestaties dus meer tevreden klanten
  • Betere marges en meer omzet

Masterclass Business Dynamics

Wil je een strategy map maken voor jouw organisatie? En zou je onze jarenlange ervaring goed kunnen gebruiken? Dan biedt onze 3-daagse opleiding Scenarioplanning & Business Dynamics de uitkomst.

naar de opleiding

Het proces van Strategy Mapping

Strategy mapping: hotspotsStrategy mapping is het maken van een ‘kaart met de route naar organisatiesucces’. Op de map wordt het strategisch concept c.q. het businessmodel van de organisatie gevisualiseerd. De route loopt langs de kritieke succesfactoren (KSF). Het zijn ‘hotspots’, de onderwerpen die bepalend zijn voor het succes van de strategie (en daarmee ook je organisatie) en waarop het managementzoeklicht steeds moet schijnen.

Het vinden van hotspots

Voor het vinden van deze hotspots is een ‘mappingsessie’ het ideale middel. Als input voor de sessie dienen de besturingsopgave en de strategie. In de sessie selecteren managers en directie vervolgens de bijbehorende kritieke succesfactoren van hun organisatie. Een KSF verschijnt op de strategy map als het nodig is om de vorderingen op deze hotspot met indicatoren te volgen. Deze vorderingen zijn dus zo belangrijk dat zij niet gecompromitteerd mogen worden.

Elke organisatie een eigen strategy map

Bij de kritieke succesfactoren kun je – bijvoorbeeld – denken aan: op tijd vliegen, geen lege schappen in de supermarkt, kwaliteitsverbetering of snelle afhandeling op de grond. Hoewel meer organisaties deze KSF-en gebruiken, mogen we toch niet zeggen dat het universele hotspots zijn. Aan een KSF wordt de eis gesteld dat het een ‘driver’ is voor strategisch succes van de organisatie in kwestie.

Wat al of niet een succesbepalende factor is moet steeds in de voorliggende situatie worden benoemd, ingekleurd en gedetailleerd. De verzameling KSF-en inclusief hun onderlinge relaties, de strategy map, zijn dan ook uniek en toegespitst op de organisatie in kwestie. Elke organisatie heeft haar eigen strategy map.

Wat maakt strategy mapping nu zo bijzonder?

De strategy map zorgt ervoor dat de strategie gaat leven ‘in de hoofden’ van de managers. Mensen ontwikkelen mentale modellen van de omgeving waarvan ze deel uitmaken. Mentale modellen sturen het gedrag en handelen. Strategy mapping is een creatief proces; we maken een mentaal model.

Een plaatje zegt veel meer dan 1.000 woorden

De geselecteerde kritieke succesfactoren én hun onderlinge oorzaak- en gevolgrelaties worden in een schema gevisualiseerd. Juist door de causale relaties aan te geven, ontstaat een voorstelling van de strategie. Een plaatje dat veel meer zegt dan 1.000 worden op papier.

Bovendien prikkelt het maken van het plaatje de deelnemers aan de mappingsessie: zou de gemodelleerde strategie in de praktijk ook echt gaan werken? Dit leidt tot een iteratief proces. Gaandeweg ontvouwt de te volgen strategie zich, het wordt steeds helderder wat de businessformule is en de strategy map gaat steeds meer tot de verbeelding spreken.

Wil je ook aan de slag met een strategy map?

De specialisten van Passionned Group hebben al meer dan 15 jaar ervaring bij het intelligenter maken van organisaties. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het visualiseren van je strategie in een overzichtelijke strategy map. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies of strategieopleidingen.

neem vrijblijvend contact op

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met strategy mapping (strategy map) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Mark de Kort, Associate Partner

drs. MARK DE KORT

Associate Partner Strategy Mapping

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST