Bouwsteen 15 | PDCA boek | Waarderen | Perverse prikkels
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Waarderen

Het waarderen van mensen met louter geld is niet altijd een goed idee. Weet dat geld een zogenaamde dissatisfier is. Dat wil zeggen dat te weinig geld wel zorgt voor ontevreden medewerkers, maar dat er een omslagpunt is wanneer meer geld op een gegeven moment niet – en zeker niet structureel – als een betere waardering wordt gevoeld. Op een vergelijkbare wijze is er ook geen lineair verband tussen geld en prestaties. Prestatiebeloning is daarmee geen wondermiddel en het bevordert zeker niet vanzelf de gewenste prestatie. Prestatiebeloning blijkt vrijwel alleen kwantitatief geformuleerde prestaties, zoals het aantal verkopen, positief te beïnvloeden, maar nauwelijks een relatie te hebben met de kwaliteit van de prestatie, zoals klantbejegening. Ook op hogere niveaus in de organisatie is de relatie tussen beloning en prestatie zwak.

Tips en aandachtspunten

    • Waardeer je mensen vooral in de vorm van persoonlijke aandacht en complimenten, maar ga ook het verbetergesprek niet uit de weg.
    • Mensen groeien van feedback maar ze moeten er natuurlijk wel voor open staan en jij moet de kunst ervan verstaan. Zie ook bouwsteen 14: Feedback.
    • Als je een vorm van prestatiebeloning overweegt, zorg dan eerst dat alle condities voor prestatiemanagement zijn ingevuld.
    • Wanneer je een systeem van prestatiebeloning invoert, zorg dan dat iedereen in de organisatie daarvan meeprofiteert en niet alleen het topmanagement. Uit onderzoek is gebleken dat je alleen dan een positief effect mag

Perverse prikkels

Een beloningssysteem heeft de grootste kans van slagen wanneer de organisatie managers en medewerkers beloont wanneer hun prestatie-indicatoren en resultaten verbeteren. De nadruk mag daarbij niet komen te liggen op het behalen van goede individuele resultaten. Dit kan leiden tot perverse prikkels. Zo kreeg Merrill Lynch (thans onderdeel van Bank of America) van de Amerikaanse overheid een kapitaalinjectie van 10 miljard dollar, terwijl de bank in 2008 tegelijkertijd 6,7 miljard reserveerde voor bonussen. Hoe is dat mogelijk terwijl het zo slecht gaat? Er is maar één antwoord mogelijk: de bonussen werden toegekend op totaal verkeerde gronden – de omzetten – en waren gebaseerd op kortetermijnsuccessen. Zie ook het artikel: Had een intelligente organisatie een stokje gestoken voor kredietcrisis?

Daniel Pink laat in zijn boek Drive! (Pink, 2009) zien dat waardering op een geheel andere wijze kan worden bereikt. Wat werkelijk motiveert, zijn gevoelens van purpose (doel), autonomy en mastery. Als mensen werk als betekenisvol ervaren, zorg je ervoor dat ze de ruimte krijgen en regie kunnen nemen. Tegelijkertijd zorg je voor een lerende terugkoppeling, waardoor ze zelf aan hun meesterschap kunnen werken. Dat werkt pas echt motiverend.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met bouwsteen 15 (pdca boek) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST