Drie aanvliegroutes voor het management om achterover te leunen

Leven een of meer van deze vraagstukken ook bij jou, dan helpen de management consultants van de Passionned Group je graag verder.

De vier hoofdtaken van het management

Traditionele organisaties werken met managers die vasthouden aan besturing volgens het command-and-control-principe. In de huidige dynamische tijd schiet die aanpak echter tekort. Wat vandaag de standaard is, is bij wijze van spreken morgen al weer achterhaald. Dat vraagt om een wendbare organisatie die snel en op maat kan inspelen op de veranderlijkheid en dynamiek in de eigen organisatie en de externe omgeving. Het (senior) management van intelligente organisaties laat zien dat bekwaamheid nodig is op de volgende terreinen:

  1. Strategisch management: deze managementtaak zorgt dat je organisatie altijd de juiste koers en organisatiestrategie kan bewandelen. Een datagedreven strategie, SMART doelen formuleren en onvervalste KPI’s zijn nodig om steeds weer te bepalen of de strategische koers correct is en of bijsturing noodzakelijk is.
  2. Verhogen van de analytische capaciteiten: het management draagt zorg dat de juiste informatie en kennis op het juiste tijdstip bij de juiste persoon in de juiste vorm beschikbaar komt én daadwerkelijk wordt gebruikt. Datagedreven technologie zoals Business Intelligence & Analytics vormt niet alleen een aanjager voor het verder ontwikkelen van de strategische capaciteiten, maar ook voor grotere wendbaarheid.
  3. Datagedreven werken en managen: de derde hoofdtaak van managers gaat over het inbouwen van wendbaarheid in processen onder andere door informatiemanagement, klantgerichtheid, verandermanagement en procesmanagement. Dankzij datagedreven werken kunnen organisaties sneller reageren op ontwikkelingen in de markt en de concurrentie altijd voorblijven.
  4. Datagedreven verbeteren: bovenstaande taken kunnen niet zonder een cultuur van continu verbeteren, innovatiemanagement en sneller leren door onder andere experimenteren. De PDCA-methode, kwaliteitsmanagement en feedback zitten in de toolbox van elke moderne manager.

Passionned Group heeft al talloze keren bewezen dat organisaties die deze vier hoofdtaken serieus nemen en hierin slagen weten te maken, automatisch veel intelligenter worden. Met als resultaat: meer winst, meer tevreden klanten en een hogere medewerkerstevredenheid.

Minder managers, meer grip en sturing

Het lijkt een paradox maar met minder managers kun je toch meer grip en sturing krijgen. Fijnmaziger, preciezer en sneller. De leiding beoogt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. En dat lukt helaas nog maar weinig organisaties met succes. Alleen de meest intelligente organisaties kunnen dat aan. Zie ook de impact die Artificial Intelligence kan hebben op het delegatiedilemma van het management.

De intelligente, datagedreven organisatie

Ons managementconcept ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ helpt je bij het proces van het kantelen van jouw organisatie. De te dominante hiërarchie waar baasjes de scepter zwaaien, maakt plaats voor klantgerichte processen, capabele medewerkers en integrale sturing door moderne managers.

In ons managementboek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ (compleet herziene druk) lees je alles over deze interessante ontwikkeling. Een 10-stappenplan om jouw organisatie intelligenter, datagedreven te laten werken. Van strategie en datagedreven besluitvormingsprocessen tot elke dag continu verbeteren en vernieuwen.

Artificial Intelligence stopt het delegatiedilemma

Het is een bekende uitdaging van veel managers: taken en beslissingen wel of niet delegeren aan ondergeschikten. De manager weet te veel en kan daardoor de verantwoordelijkheid van een taak of beslissing niet makkelijk overdragen. Met de komst van Artificial Intelligence (AI) stopt het delegatiedilemma want algoritmes blijken prima vervangers van veel beslissers. AI maakt in veel gevallen zelfs veel betere beslissingen dan een manager omdat de biases eruit gehaald zijn én er veel meer kanten van het verhaal in ogenschouw genomen kunnen worden. Wil je weten hoe dat zit? Lees hier dan meer over wat Artificial Intelligence is.

Wat zeggen onze klanten?

De consultants van Passionned Group hebben een schat aan ervaring en delen dat met veel enthousiasme met hun klanten.

André Drenth
Gemeente Almere

Wat bepaalt de kwaliteit van management?

Dat de kwaliteit van management medebepalend is voor het succes van organisaties staat buiten kijf. De kwaliteit kun je afmeten aan de scores op de drie belangrijkste resultaatgebieden van elke organisatie: financiële situatie, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Maar wat zijn nu de achterliggende succesfactoren van succesvolle managers? Eigen onderzoek legt nu voor het eerst die succesfactoren bloot:

  • feedback geven en ontvangen is een kunst en kunde, zeker wanneer zaken niet goed gaan
  • kwaliteitszorg inbedden in het bedrijfsproces, zorgen voor een cultuur van elke dag beter
  • datagedreven beslissingen nemen en een grote mate van transparantie in “handel en wandel”

Meer over ons uitgebreide onderzoek naar continu verbeteren door managers kun je lezen in het onderzoeksrapport ‘De kracht van continu verbeteren’.

Toolbox voor slimmer management

Naast managementopleidingen biedt de Passionned Group tal van oplossingen om aan te haken bij slimmer management. Zo helpen we je om je organisatie beter en winstgevender te laten functioneren.

Volg een van onze praktische managementopleidingen

Om de kwaliteit van het management verder te ontwikkelen en te verfijnen, ontwikkelde Passionned Group tal van praktische managementopleidingen. Opleidingen die jou en je medewerkers helpen om de juiste vaardigheden en competenties aan te leren. Tegelijkertijd werk je aan het verhogen van de intelligentie van je organisatie. Met een keur aan onderwerpen, zeer ervaren docenten en actueel onderwijsmateriaal ben je zeker van een hoge kwaliteit managementopleiding.

Kennismaken met slimmer management?

Onze interim-managers en adviseurs laten je graag kennismaken met onze visie en oplossingen om jouw management op een hoger plan te tillen. Maak nu gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze managementadviseurs.