Passionned Group™

Whitepaper: van proces naar KPI, een praktische werkmethode

In deze whitepaper beschrijven we de vijf stappen die je moet zetten om vanuit je processen te komen tot zuivere en bruikbare KPI’s. De auteur stelt een gedegen en praktische werkmethode voor om op een systematische wijze tot “goede” KPI’s te komen.

Tegelijkertijd voorziet deze methode in een gedegen documentatie van deze KPI’s, zodat elke relevante KPI en elke organisatierol wordt benoemd. De voorgestelde uniforme werkwijze betekent dat het vinden van de juiste KPI’s niet langer van toeval of historie afhankelijk is. De whitepaper bevat tal van tips en een template voor procesanalyse. Direct deze whitepaper downloaden.

De auteur van deze whitepaper laat je zien hoe je met minimale inspanning volledig gepersonaliseerde dashboards met de juiste autorisaties kunt samenstellen.

Inclusief uniek template voor procesanalyse
Op basis van solide Business Intelligence Framework
Complete KPI-bibliotheek met relevante inzichten
Robuust rechtenmodel op KPI-niveau

gratis downloaden

Kom in 5 stappen tot 100% gepersonaliseerde dashboards

Business Intelligence Framework vormt solide basis

Centraal in de whitepaper staat het Business Intelligence Framework dat door Passionned Group is ontwikkeld. Hierin leg je voor elke organisatierol vast welke informatie de functionaris nodig heeft in welke vorm en op welk moment in het bedrijfsproces. Het Business Intelligence Framework vormt de solide basis voor de inrichting van de Business Intelligence omgeving, inclusief KPI’s. Een van de voordelen van rolgebaseerde Business Intelligence is dat iedere gebruiker zonder moeite direct de voor hem of haar relevante informatie op het scherm ziet, 100% actueel, interactief en snel.

Goede informatieanalyse is onontbeerlijk

Om het Business Intelligence Framework juist op te stellen en te vullen, is een goede informatieanalyse onontbeerlijk. Informatieanalyse betekent in dit geval het achterhalen van alle organisatierollen, de relevante KPI’s, een goede presentatievorm voor deze KPI’s en het bepalen van de juiste autorisaties.

Heb je ook moeite met het vinden van de juiste KPI’s? Zoek je een eenvoudige manier om deze te koppelen aan organisatierollen? Dan vormt deze whitepaper een perfect startpunt om je BI te professionaliseren.

download deze whitepaper

3 evidente voordelen van de nieuwe werkmethode

Om organisaties te helpen het Business Intelligence Framework goed in te richten, is de werkmethode “Van procesanalyse naar KPI” opgesteld. De voordelen van deze werkmethode zijn:

  1. Praktische toepasbaarheid. Aan de hand van een concreet en gestructureerd stappenplan ga je de informatieanalyse uitvoeren.
  2. Compleetheid. Door de werkmethode ga je gegarandeerd elke relevante KPI en elke organisatierol benoemen. Je kan niets vergeten.
  3. Reproduceerbaarheid. De uniforme werkwijze betekent dat het vinden van de juiste KPI’s niet van toeval of historie afhankelijk is. Resultaten zijn altijd herleidbaar omdat je iedere stap documenteert. Daardoor is de methode ook eenvoudig overdraagbaar aan collega’s.

Realiseer concrete resultaten

De in de whitepaper voorgestelde werkmethode van proces naar KPI levert de volgende concrete zaken op:

Op basis van deze documenten kan je het Business Intelligence Framework snel implementeren.

Met minimale inspanning 100% gepersonaliseerde dashboards

Rolgebaseerde BI & Analytics en gepersonaliseerde dashboards zijn allang geen utopie meer. Door de herbruikbaarheid en parametriseerbaarheid van de inzichten kunnen nieuwe medewerkers voortaan met minimale inspanning over een 100% gepersonaliseerd dashboard beschikken. Door het onderbouwde rechtenmodel waarborg je bovendien dat zij alleen relevante informatie voor hun specifieke werkzaamheden en toegewezen plek in de organisatie te zien krijgen.

nu downloaden

Over de auteur: ir. Rick van der Linden

foto Rick van der LindenRick van der Linden heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van implementaties van Business Intelligence & Data Analytics. Zijn missie: BI afdelingen helpen om de transitie te maken van rapportenfabriek naar interne consultancy. Belangrijkste leidraad hierbij is het gedachtegoed van “De intelligente, datagedreven organisatie”.