Innoveren met Business Intelligence | Wat zijn jouw ambities?
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Innoveren met analytics

Business Analytics beoogt niet alleen dat medewerkers en managers de organisatie beter leren begrijpen, maar heeft veel grotere ambities: het continu verbeteren van de kwaliteit van de processen en het innoveren op basis van (big) data. Er zijn vier ambitieniveaus te onderkennen.

Vier ambitieniveaus van business analytics

De intelligentie organisatie zal vervolgens weer proberen te begrijpen hoe de processen voor de nieuwe ontwikkelde producten of diensten lopen, en begint in zekere zin weer van onderaf aan.

Hoe hoger het ambitieniveau, hoe integraler Business Analytics

Hoe hoger het ambitieniveau, hoe integraler Business IntelligenceEen hoger ambitieniveau vraagt om een meer doordachte en integrale manier van Business Intelligence. Immers, ambitieniveau twee vereist reeds integratie van gegevens uit verschillende systemen. Organisaties dienen verschillende taken of processen nu beter op elkaar af te stemmen. De volgende ambitieniveaus, ‘verbeteren’ en ‘innoveren’ verplichten tot het samenvloeien van in- en externe gegevens, zoals bijvoorbeeld informatie over de markt of technologische ontwikkelingen (zie ook: competitive intelligence).

Hoe hoger het ambitieniveau, hoe beter en intenser de samenwerking moet zijn tussen de disciplines van Business Intelligence, kennismanagement, data management, verandermanagement en strategisch management, om uiteindelijk op het hoogste ambitieniveau vrijwel volledig samen te vallen.

Innovatie gaat beter als processen geoptimaliseerd zijn

Het schema met ambitieniveaus wil niet zeggen dat een organisatie geen nieuwe producten of diensten kan gaan aanbieden als deze zich nog op lagere niveaus bevindt. Waar het om gaat is dat een organisatie dat veel beter kan doen wanneer deze de drie voorliggende niveaus reeds heeft doorlopen en de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd zijn.

In hoofdstuk 9 van het boek De intelligente organisatie staan we uitgebreid stil bij de ambitieniveaus van Business Analytics. In het bijzonder kijken we naar het soort informatie, de instrumenten en de toepassingen die worden gebruikt op elk niveau, maar ook naar de organisatorische veranderingen en mogelijkheden die vervolgens kunnen ontstaan. Zodoende kunnen we een Business Analytics-strategie uitstippelen om het toppunt van zakelijke intelligentie te bereiken.

Over innovatie & analytics

Innovatie is een sprongsgewijze vernieuwing binnen een proces of van een product of dienst (Loohuis, 2003). Innovatiemanagement kent vier componenten: product, proces, structuur en technologie. Organisaties willen met innovatie nieuwe producten ontwikkelen voor bestaande of nieuwe markten (productcomponent), bestaande bedrijfsprocessen verbeteren (procescomponent) en zorgdragen voor een blijvende verankering van het innoverende vermogen in de organisatie (structuurcomponent).

Stimuleren door nieuwe technologie of competenties

Een organisatie stimuleert dit alles vaak door de inzet van nieuwe technologie en/of nieuwe competenties. Kennis van producten, trends in de samenleving, klantbehoeften en nieuwe technologie of grondstoffen is daarbij onontbeerlijk. Die kennis dient dan wel op methodische en efficiënte wijze door de organisatie te worden gecreëerd, gecombineerd en gedistribueerd, wil er sprake zijn van een blijvende innovatieve organisatie.

Relatie tussen Business Analytics en innovatie

Relatie tussen Analytics en innovatieDe relatie tussen Business Analytics en innovatie is tweeledig. Ten eerste levert Business Analytics informatie als grondstof voor de kennis die nodig is voor innovatie. Tegelijkertijd prikkelt Business Analytics medewerkers om op basis van nieuwe informatie en inzichten na te denken over verbeteringen in processen of producten. Ten tweede kunnen toepassingen van Business Analytics zelf dienen als innovatie, bijvoorbeeld door informatie kosteloos of betaald via internet te delen met leveranciers, afnemers en andere partners (zie ook: Toegang zakenpartners). Dat betekent dat alleen aandacht van het topmanagement niet voldoende is. De gehele organisatie zal dit thema op het netvlies moeten hebben en ook daadkracht en doorzettingsvermogen moeten tonen om te zorgen voor succesvolle innovaties.

Intenser samenwerken tussen de disciplines

Hoe hoger het ambitieniveau van Business Analytics, hoe beter en intenser de samenwerking moet zijn tussen de disciplines van analytics, kennismanagement, data management, verandermanagement, innovatie en strategisch management. Dit heeft als doel om de disciplines op het hoogste ambitieniveau volledig samen te laten vallen. Dit proces kan het beste worden aangestuurd op directieniveau.

Neem contact met ons op

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met innoveren met business intelligence (wat zijn jouw ambities?) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST