Informatietechnologie | IT | Business Technologie
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Grote organisaties veranderen snel momenteel

Het is geen nieuws te melden dat alle grote organisaties momenteel snel veranderen. Dagelijks zien we trends van ontslagen, andere visies, andere doelstellingen, markten die veranderen en ga maar door. Veranderen is de meest stabiele factor op dit moment. Vernieuwing, snelheid, flexibiliteit en inspelen op de veranderende markt zijn cruciale factoren.

Er is behoefte aan een snellere ‘time to market’, andere producten en diensten die beter passen bij dit moment. Maar snel moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen als sociale media, verkoop via internet en de explosieve groei van data heeft ook een keerzijde. Want hoe houd je als organisatie alles onder controle en hoe weet je dat het goed zit?

Veranderingen van richting tot infrastructuur van een organisatie

Iedere organisatie kent een richting, meestal vastgelegd in een missie of visie. Deze missie en visie zullen veelal niet op korte termijn veranderen. Wel kunnen de markten veranderen, de klanten, de producten en de diensten. Maar ook hier geldt dat dit vaak niet heel snel gaat. Onderliggend hieraan, of misschien wel leidend hiervoor, zijn de strategie, de IT & processen en de informatievoorziening.

Gezien de data, de ontwikkelingen van de producten en diensten en de behoefte aan meer controle en grip, zitten hier de grootste veranderingen. De focus van bedrijven ligt nu bij het goed op orde krijgen van de processen. Informatiesystemen die dit ondersteunen zullen minder veranderen, maar de infrastructuur zal wel weer veel wijzigen.

Analyse van processen vanuit een ander paradigma

Genoeg reden dus om in te zoomen op de processen. Veel mensen denken bij processen direct aan stroomschema’s in Visio of een soortgelijke tool. Die fase is achterhaald. Gezien de snelheid van verandering en de impact is het verstandiger ‘op hoofdlijnen’ naar de processen te kijken. Processen moeten overzicht geven, inzicht geven en structuur bieden. Blijf dus weg van details in procesbeschrijvingen en maak deze op een hoger abstractieniveau. Dit vergt niet alleen een andere manier van denken, maar ook van slimmer werken en acteren.

En hier komen de elementen van de PDCA masterclass aan bod. Zowel de strategie, de visie met kritieke prestatie-indicatoren als het gedrag (omgaan met de nieuwe paradigma’s) vergen veel van medewerkers. En daar doorheen lopen de processen die alles aan elkaar rijgen. Dan is het wel goed om stil te staan welke meerwaarde procesmanagement levert.

De meerwaarde van processen als kapstok

Allereerst geven processen inzicht. Dit gebeurt tijdens het maken van een model en erna. Je wordt getriggerd om het proces vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en dit geeft soms een ander beeld dan standaard of gebruikelijk. Uiteraard vergt dit ook een goed inlevingsvermogen en niveau van denken en handelen. Door op verschillende manieren te kijken, volgt discussie. De modellen zijn uitstekende kapstokken om structuur te geven aan discussies.

Ergens zal ook iets moeten worden vastgelegd, gedocumenteerd. Soms een eis vanuit wetgeving (certificatie), soms vanuit kwaliteitsoverwegingen of werkinstructies. De modellen zijn een prima uitgangspunt hiervoor. Modellen kunnen dienen als verificatie. Fouten kunnen structureel en precies worden aangetoond en hierdoor kan de Deming cirkel worden ondersteund.

Meten is weten

Nog steeds gaat de uitdrukking ‘meten is weten’ op. De prestaties kunnen worden gemeten en een techniek als simulatie kan worden gebruikt om de factoren die van invloed zijn te begrijpen. De ‘happy (of optimale) flow’ is veelal snel op hoog niveau in kaart gebracht. Interessant wordt het om (bewust) een verstoring in te bouwen en dan te analyseren wat er gebeurt. Daarmee wordt het oplossende vermogen en het vermogen tot verbeteren van organisaties en individuen inzichtelijk.

Gebruik van modellen

Modellen zoals een strategiekaart kunnen ook (in een voorfase) voor scenario’s of animaties worden gebruikt. Een what-if scenario kan voor een eindgebruiker ideaal zijn om in een vroeg stadium al feedback te geven aan de ontwerper. Veelal worden modellen gebruikt als een blauwdruk voor een bouwfase. Op basis van het model wordt de bouwfase gemaakt en de modellen kunnen dus dienen als een “contract” tussen de ontwikkelaar en de eindgebruiker / beheer. Tot slot hoeft het geen uitleg dat modellen kunnen worden gebruikt om een systeem te configureren.

PDCA workshop; een goede eerste aanzet

De focus bij organisaties verschuift van Informatie Technologie naar Business Technologie, en de vernieuwde en veranderde vraag naar Metamodellen op een hoger niveau van procesbeschrijving bespreken we graag met u. Een eerste aanzet is de masterclass PDCA waarbij de processen aan bod komen.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met informatietechnologie (it) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST