Bouwsteen 16 | PDCA boek | Scenarioplanning | Strategische competenties
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Scenarioplanning

De essentie van scenariodenken, en de meerwaarde van scenarioplanning, is om goed te kunnen anticiperen op de toekomst. De kern bestaat uit het vroegtijdig herkennen van trends en vervolgens de ontwikkelingen die relevant zijn voor de toekomst van de organisatie om te zetten in meerdere scenario’s en reële toekomstbeelden. Zodat je met de A van Actualize tegelijkertijd ook daarop kan anticiperen.

Tips en aandachtspunten

  • Een strategisch plan dat gebaseerd is op één toekomstverkenning (lees: voorspelling) volstaat gewoonweg niet meer.
  • Scenarioplanning begint met het verbeteren van je forecasting. Lukt dat niet, dan probeer je meer invloed uit te oefenen. Lukt dat ook niet (meer) dan maak je je organisatie meer agile. Zie ook bouwsteen 18: Agility.
  • Er zijn vijf stappen in het scenarioplanningsproces: herken de relevante ontwikkelingen, selecteer die trends die waarschijnlijk doorzetten, ontwikkel daarop meerdere scenario’s en reken de impact daarvan door op jouw organisatie. Tot slot schrijf je een scenarioplan.

Scenarioplanning in 5 stappen

De stappen in het proces van scenarioplanning zien er doorgaans als volgt uit:

  1. Het tijdig herkennen/vinden van relevante trends en ontwikkelingen.
  2. Het selecteren van de trends die een hoge kans hebben om zich door te zetten.
  3. Op basis van de trends meerdere scenario’s en reële toekomstbeelden ontwikkelen.
  4. De scenario’s doorrekenen; welke impact hebben zij op de organisatie?
  5. Het schrijven van een scenarioplan; wat zijn de triggers om een scenario in werking te laten treden?

In stap 5 kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar de impact van elk scenario op systemen, processen, data, competenties, arbeidsorganisatie en de toegevoegde waarde. Als je dit weet, kun je vaststellen wanneer je welk scenario in werking laat treden. Door meerdere scenario’s paraat te hebben en te weten wanneer je naar welk scenario overschakelt, werk je direct en sneller aan de wendbaarheid van je organisatie en neemt je aanpassingsvermogen sneller toe dan dat van de concurrentie.

Een strategisch plan dat gebaseerd is op één toekomstverkenning (lees: voorspelling) volstaat gewoonweg niet meer. Het devies is om een strategie in te richten die gebaseerd is op een portfolio van scenario’s met duidelijke triggers wanneer welk scenario geldt (zie ook figuur 1).

Scenarioplanning

Figuur 1: De cruciale rol van scenario’s bij het omgaan met onzekerheden

Een intelligente organisatie zal voortdurend goed om zich heen kijken (wat zijn de ontwikkelingen en trends, wat doet de concurrentie, et cetera) en nadenken over het automatische verval in toegevoegde waarde. Om het verval tijdig te keren, geeft een goed doordachte vorm van scenarioplanning weer waar de strategische competenties zich bevinden. Voor die strategische competenties richt je een team op waarvan je de ervaring in huis probeert te houden.

Dedicated team

De strategische actualiteit bepaalt dus dat er voor een bepaalde taak of onderwerp een dedicated team aanwezig moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan een team dat snel en soepel nieuwe winkels kan openen. Of aan een landelijk marketingteam dat weet hoe ze een marketingcampagne tot een succes kunnen maken. Dit is altijd het ideale team. Omdat het gaat om je strategische competenties, is het faalrisico bijzonder groot. Iets mag niet mislukken, want als dat team faalt, dan faalt ook dat deel van je strategie. Als je dit principe doordenkt, heb je na verloop van tijd alleen nog maar teams met strategische prioriteit.

Wat levert een goede scenarioanalyse op? Denk hierbij aan de volgende zaken:

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met bouwsteen 16 (pdca boek) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST