Passionned Group™

Biografie Leo Kerkaan

Leo Kerklaan geldt in Nederland en daarbuiten als dé expert op het gebied van strategisch performance management. Vanuit zijn thuisbasis in Friesland, de Franeker Management Academie, reist hij de wereld over. Dat doet hij omdat hij het gedachtegoed dat hij de afgelopen decennia stelselmatig en consciëntieus heeft ontwikkeld, graag wil delen. Het feit dat Leo zijn originele ideeën, artikelen en (management)concepten regelmatig aanscherpt en perfectioneert, maakt hem zowel trendsetter als vernieuwer.

Choose your battles

Als performance-professional is het Leo’s passie om de prestaties van organisaties op een hoger plan te tillen. Binnen het door hem zelf ontwikkeld coöperatief systeem gaat hij samen met de opdrachtgever op zoek naar de organisatiecompetenties die het strategisch succes bepalen.

Planning is mooi, manoeuvreren is beter

Het ontwikkelen, versterken en voortdurend meten van die competenties zijn hierbij de logische vervolgstappen. Tevens helpt hij organisaties om hierbij de juiste prioriteiten te stellen. Hij adviseert om drie tot vijf competenties te selecteren die er werkelijk toe doen: de “Must-Win Battles”.

Continu verbeteren in kleine stapjes

Concreet en met een praktische instelling probeert Leo het latent aanwezige verbeterpotentieel in organisaties op te sporen en bloot te leggen. Volgens Leo heeft elke organisatie onderbenut potentieel dat zij kan verzilveren. Dat moet je incrementeel doen met behulp van de PDCA-cirkel en performance KPIs. Het continu verbeteren in kleine stapjes werkt nu eenmaal het beste, zo is zijn ervaring die hij opdeed bij tientallen ondernemingen, instellingen, centrale en decentrale overheden in binnen- en buitenland. Continu verbeteren leidt tot de beste resultaten, zeker binnen de context van zorgvuldig samengestelde teams en zogenoemde communities of practice.

Bedrijfskundige inzichten delen

Van Franeker tot Maastricht, van Addis Ababa tot Jakarta, en van Paramaribo tot Hanoi, overal wordt Leo met open armen ontvangen. Dit komt vooral omdat hij altijd bereid is om de bedrijfskundige inzichten die hij zelf de afgelopen decennia stelselmatig heeft verworven, graag face-to-face wil delen met anderen. Naast het persoonlijke contact deelt hij zijn inzichten in talloze artikelen en boeken die hij in de loop der jaren schreef. De “Cockpit van de Organisatie” is een concept dat niet alleen visueel aanspreekt, maar ook na vijf gewijzigde herdrukken van het boek met de gelijknamige titel inhoudelijk staat als een huis.

De juiste denkrichting

Of het nu gaat om de praktische toepasbaarheid van de balanced scorecard, het opstellen van KPI’s, het werken met strategy maps of het businessmodel canvas, Leo heeft altijd een luisterend oor. Hij bedenkt bijna altijd meerdere oplossingen voor het probleem waarmee de klant op enig moment worstelt. Hij houdt niet van kretologie, maar gelooft in het opsporen van de juiste oorzaak-gevolgrelaties, zodat de performance beter stuurbaar, voorspelbaar en afdwingbaar is. Een echte kick krijgt hij pas als hij een individuele manager of medewerker mag coachen bij een op het eerste gezicht complex probleem. Zijn pretoogjes verraden dan het plezier dat hij beleeft als hij er wederom in is geslaagd om iemand in de juiste denkrichting te “duwen”, of weer scherp te krijgen.

Brains aan boord

Overal waar Leo optreedt propageert hij de maximale wendbaarheid van organisaties. “Planning is mooi, manoeuvreren is beter” is een gevleugelde uitspraak die de rode draad vormt in onder meer zijn boek “De wendbare organisatie“. Zijn cursisten drukt hij op het hart om de aanwezige “brains” die in elk bedrijf aan boord zijn, ook daadwerkelijk te gebruiken. Verzuimen organisaties dat, dan is een doemscenario (“nog één keer opgaan, blinken en dan zinken”) bijna onvermijdelijk. Het is de kunst om het menselijk kapitaal, het informatiekapitaal en het organisatiekapitaal binnen organisaties optimaal te benutten. Dit wel altijd in relatie tot het kernproces van de organisatie.

Het boek ‘De wendbare organisatie’

Het boek 'De wendbare organisatieHoe overleven organisaties in de huidige turbulente tijd en hoe kunnen ze sterker uit een toekomstige crisis komen? Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen. ‘De wendbare organisatie’ (al meer dan 5.000 exemplaren verkocht) is een strategieboek voor de praktijk van nu.

bestel het boek hier

Kom uit je comfortzone

Hoewel Leo een warme persoonlijkheid is die er telkens weer in slaagt om de cursisten voor zich te winnen, neemt hij tijdens zijn opleidingen, workshops en trainingen geen blad voor de mond. Mensen moeten vroeg of laat uit hun comfortzone komen, wil je uiteindelijk tot hogere prestaties komen, zo is zijn ervaring. Leo heeft een uitgesproken visie heeft op verandermanagement. Veranderen van mensen lukt niet en moet je ook niet willen. Maar je mag aan iedereen de eis stellen dat hij of zij samenwerkt.

Schoenmaker blijf bij je leest

Hij huldigt het principe van schoenmaker blijf bij je leest. Zo zal hij zich als bedrijfskundig expert blijven concentreren op zijn kernexpertise: performance management. Hij gaat daarbij voor scenario-ontwikkeling, business modelling, dashboards met KPI’s, en continu verbeteren, inclusief auditing en kwaliteitszorg. Zelf heeft hij vanaf het industriële tijdperk alle puzzelstukjes in de afgelopen jaren verzameld en “de puzzel gelegd”. Hij begrijpt inmiddels hoe performance management werkt, zowel in de theorie als de praktijk. Nu is hij bereid om de intellectuele discussie aan te gaan met iedereen die daarvoor open staat.

De Cockpit

In 1996 verscheen de eerste versie van Leo’s boek “De Cockpit van de Organisatie“. De centrale vraag was toentertijd: hoe ontwikkel je een goede set KPI’s? “De Cockpit” was het eerste Nederlandse boek dat hierop antwoord gaf. In latere drukken van het boek is veel toegevoegd. Zo verbond hij het opstellen van KPI’s duidelijker met de strategie van de organisatie. Tegelijkertijd definieerde hij de operationele KPI’s beter. De 5e druk van zijn boek is verrijkt met een beschrijving van de veranderkundige aspecten en gaat tevens in op het bewaken van de implementatie-voortgang.

Het boek ‘De cockpit van de organisatie’

Het boek 'De cockpit van de organisatieSturen op uitsluitend financiële cijfers is uitermate riskant. Organisaties hebben daarom een overzichtelijk managementdashboard nodig om hun prestaties te kunnen meten en analyseren. De Organisatiecockpit is zo’n dashboard. Een boek over prestatiemanagement met behulp van scorecards. Van dit boek zijn al meer dan 35.000 exemplaren verkocht.

bestel het boek hier

Strategie als mentaal model

Leo is onder meer de bedenker en ontwikkelaar van de wendbaarheidsscan die in zijn boek “De wendbare organisatie” is opgenomen. Tevens is hij de uitvinder van het zogenoemde strategiehuis. Hij heeft dit concept tot in detail uitgewerkt en gekoppeld aan de reeds bestaande strategiekaarten en strategiearchitecturen. Volgens Leo is Business Analytics nog steeds een interessant vakgebied dat het anticiperen en manoeuvreren van organisaties krachtig kan ondersteunen. Dat is broodnodig in deze turbulente tijd. Organisaties moeten dan wel open voor staan voor dergelijke exercities, want strategie is immers vooral een mentaal model.

De beperking van strategy mapping

Op routine teren of op de lauweren rusten, dat is niets voor Leo. Hij bruist nog van de energie. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat strategy mapping geen afdoende antwoord geeft op vragen als: ‘wat moeten we morgen doen?’ of ‘leidt deze aanpak tot omzetvergroting?’ Deze modellen zien er optisch vaak goed uit. Helaas laten ze niet de juiste oorzaak-gevolgrelaties zien die bepalend zijn voor de performance van organisaties. Daarom pleit hij voor een samenhangende, overkoepelende aanpak.

Business flight simulator

Tevens ziet hij veel in de toegevoegde waarde van een meer kwantitatieve benadering. Leo heeft daarom als aanvulling op ‘De Cockpit’ nu zijn ‘Business flight simulator’ontwikkeld. Hierbij gebruikt hij de principes van strategy dynamics, waarmee het mogelijk wordt om prestaties met een businessmodel in de tijd te simuleren en what-if-analyses uit te voeren met behulp van speciale software. In zijn masterclasses laat Leo de deelnemers hiermee kennismaken.

Achtergrond in het bedrijfsleven

Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft Leo vijftien jaar lang managementfuncties vervuld, aanvankelijk als operations manager bij de Postbank, waar hij verantwoordelijk was voor een afdeling van meer dan 400 mensen. Later bij Fokker Aircraft als quality assurance manager. In 1988 trad hij als vennoot toe tot de Holland Consulting Group en werkte daar 25 jaar. Sinds 2012 is hij associate partner bij Passionned Group en verzorgt hij opleidingen, begeleidt hij in-company workshops en geeft hij mastertrainingen. Meer achtergronden kun je raadplegen op Leo’s curriculum vitae-pagina en op zijn LinkedIn-profiel.

Vijf voorbeeldopdrachten

Organisaties schakelen Leo vaak in voor een opleiding (of workshop op maat) als ze worstelen met typische vraagstukken als:

  • Hoe voer je een toekomstverkenning uit en ontwikkel je scenario’s?
  • Wat is de beste productportfolio en hoe ontwerp je daarvoor een businessmodel?
  • Hoe bouw je een “organisatiecockpit”, managementdashboard met KPI’s waarmee je de bedrijfsprestaties kunt monitoren?
  • Wat zijn onze strategische “capabilities” (Must Win Battles) en hoe moeten we die verder ontwikkelen om een voorsprong op te bouwen?
  • Hoe introduceer je PDCA en teamontwikkeling om de kwaliteit van processen of organisatie te verbeteren?

Dashboard zonder fratsen

Nieuwsgierig en geïnteresseerd in een heldere strategie? Of een overzichtelijk aantal operationele KPI’s en een praktisch dashboard zonder fratsen? Dan kun je direct zelf contact opnemen met Leo.

neem contact met mij op

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met toekomstscenario’s, managementdashboards en Must Win Battles of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18