Ko Achterberg: emeritus hoogleraar, auteur en ervaren organisatie-adviseur Procesmanagement

Ko AchterbergEm. prof. dr. Ko Achterberg RA (1949) is al meer dan 35 jaar organisatieadviseur en gespecialiseerd in procesmanagement. Daarnaast is hij even lang hoogleraar en docent (geweest) aan respectievelijk de VU in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam (postmaster controller-opleiding). Ko heeft achtereenvolgens studies voltooid in de bedrijfseconomie, belastingrecht en accountancy. Daarna is hij gepromoveerd op het onderwerp Informatiemanagement. Ko is onder andere als partner verbonden geweest aan meerdere adviesbureaus. Sinds maart 2015 is hij associate partner bij de Passionned Group. Hij vervulde opdrachten bij onder meer ABN Amro, Fortis (VSB), ING Bank, Van Lanschot Bankiers, Achmea en twee ministeries. Ook geeft hij bij Passionned Group de opleiding Procesmanagement.

Verbindingen tussen IT, strategie en organisatie-inrichting

Ko Achterbergs passie is conceptueel doordachte verbindingen te leggen die praktische zin en betekenis hebben. Die verbindingen beginnen met praktische en simpele vragen als bijvoorbeeld:

  1. Welke invloed hebben recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld IT-trends) op mijn strategie?
  2. Hoe richt ik mijn processen in zodat ze actief bijdragen aan de gekozen strategie?
  3. Wat betekent dat voor de inrichting van de organisatie?

Deze vragen kunnen worden ontleed in logisch opeenvolgende deelvragen die leiden tot antwoorden, keuzes, besluiten en implementaties die doordacht zijn en vruchten afwerpen.

Implementeren van processen en PDCA-cycli

De adviesopdrachten die Ko Achterberg vervult, spelen zich af in het snijvlakgebied tussen strategie en bijpassende inrichting van de bedrijfsvoering:

  • Ontwerpen, verbeteren en inrichten van bedrijfsprocessen inclusief bijbehorende arbeidsorganisatie en IT;
  • Bedrijfsprocessen en inrichting van een bijpassende administratieve organisatie (betrouwbare informatieprocessen die de bedrijfsvoering ondersteunen).

Ko helpt managers bij het implementeren van processen en procesbesturing met PDCA-cycli die aansluiten op de organisatorische verantwoordelijkheidsniveaus. Hij heeft daartoe workshops en trainingen ontwikkeld voor managementteams, voor procesconsultants en voor informatiesysteemontwerpers. Daarnaast adviseert hij organisaties in zowel de publieke als private sector over hun inrichting van de bedrijfsvoering (procesmanagement, operations management).

De eenvoud in complexe vraagstukken

Ko Achterbergs aanpak is het best te karakteriseren met de volgende klantuitspraak:”Ko verbindt complexe vraagstukken van bedrijfsvoering en concretisering daarvan in procesimplementaties op een zo eenvoudige en doorzichtige wijze dat je denkt: had ik daar niet zelf op kunnen komen? Nee, dat had je meestal niet omdat er een leven van opgebouwde procesintelligentie achter schuilt waar een leek niet direct toegang toe heeft.” In het bijzonder recente IT-trends als Cloud Computing, datawarehousing, Data & Process Mining (analytics), Administratieve robotisering, BI & KPI’s scheppen nieuwe strategische bedrijfsmogelijkheden en nieuwe bedrijfsmodellen, waarin Ko inzicht kan geven.

Auteur van toonaangevende boeken

Het vraagt een integrale, samenhangende en gestructureerde benadering om te komen tot een visie op en fasering van de inrichting van de bedrijfsprocesketen. Ko Achterberg heeft daarover enkele boeken en meerdere artikelen geschreven. Zo is Ko auteur van toonaangevende boeken op het gebied van procesinrichting en procesarchitectuur als: “Grip op processen in organisaties: analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen” en “Procesarchitectuur als veranderinstrument: Strategische ambities realiseren met bedrijfsprocessen”.

Synthese tussen organisatie en persoonlijke doelen

Ko Achterberg is naast zijn werkzaamheden als organisatieadviseur ook docent aan het Jungiaans Instituut. Voor hem is werk verbonden met zelfverwerkelijking, een levenslang individuatieproces dat helpt bezieling te vinden in je werk. Hij verbindt, indien dit aan de orde is, het verbijzonderen van activiteiten naar taken en functies aan het ontwikkelen van bijbehorende intellectuele en sociale competenties. Zo kan een synthese (en win-win) ontstaan tussen organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen.

neem contact met mij op

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met processen optimaliseren of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Ko Achterberg - Associate Partner

dr KO ACHTERBERG

Associate Partner

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
4,4
sterren klanttevredenheid
___
consultants & docenten
3
kantoren
18
jaar ervaring