De Nederlandse industrie is nog steeds een sector van betekenis. Branches binnen de sector industrie zijn onder andere: chemie, meubelindustrie, scheepsbouw, elektronica- en chipsindustrie, grafische industrie en kunststofverwerkende industrie. De ontwikkelingen in de industrie gaan snel. Het Internet of Things, robotisering en de digitale transformatie, laten ook deze sector niet onberoerd. De trends op het gebied van innovatie, recycling, de energievoorziening en het stikstofbeleid zijn leidend. Verstoringen in de wereldwijde supply chains vormen een bedreiging voor de leverbetrouwbaarheid. Waar liggen de kansen en wat zijn de uitdagingen waar industriële ondernemers mee te maken krijgen?

Trends en ontwikkelingen in de markt

Het CBS houdt elke maand een conjunctuurtestenquête onder circa 1.700 ondernemingen in de industrie. Het doel van de conjunctuurtestenquête is om actuele informatie te verschaffen over de economische ontwikkelingen in alle bedrijfsklassen van de industrie en de industrie als geheel. De industrie als sector is conjunctuurgevoelig en voelt de gevolgen van elke economische crisis. Tegelijkertijd profiteert het mede van inflatoire trends. Daar bovenop wordt de industrie ook geconfronteerd met een toenemende concurrentie van lagelonenlanden, strengere milieuwetgeving en steeds hogere eisen van afnemers.

Innovatie, flexibiliteit en klantgerichtheid

Alleen door innovatie en zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden kunnen bedrijven in de industriële sector overleven. Met name door echt klantgericht te denken en te produceren, korte levertijden te bieden en een flexibel en ‘lean’ productieproces in te richten, kan een voorsprong op de concurrentie worden opgebouwd of uitgebreid.

Ook kan men door innovatie en automatisering nog steeds een productiviteitsverhoging realiseren. Intensiever samenwerken met collega’s, klanten en leveranciers kan belangrijke kostenbesparingen opleveren en stimuleert innovatie. Kennisborging en elektronische informatie-uitwisseling zijn hierbij van groot belang. Tijdige en volledige stuurinformatie over elke stap in het productieproces zijn of is cruciaal.

Onze dienstverlening

Wij helpen organisaties in deze branche met het op orde brengen van hun processen en strategie. Door de implementatie van performance management, workflow management en Business Intelligence krijgen organisaties beter grip op de kritische onderdelen binnen hun bedrijfsvoering. Strategiekaarten zijn richtinggevend voor de inrichting van stuurinformatie en helpen om in een dynamische markt te opereren op het scherpst van de snede en te sturen op wat echt kritisch is.

Slimmer werken

Een betere alignment tussen processen en IT zorgt dat medewerkers en klanten enerzijds en medewerkers en leveranciers anderzijds, slimmer kunnen werken in een digitale omgeving met bijvoorbeeld enterprise portals. Projecten bij klanten, maar ook de interne BI projecten, hebben een hogere kans van slagen gekregen door dat ook gekeken wordt naar competenties van slimmere managers en de succesfactoren van projecten. Passionned Group heeft een methode ontwikkeld waardoor snel een effectieve quick scan van uw projectportfolio kan worden gedaan.

Dit INK voor intelligente organisaties model laat op een duidelijke manier zien of er samenhang bestaat tussen projecten en programma’s binnen uw organisatie. Eventuele onbalans tussen techniek en organisatie dient weggenomen te worden voor de organisatie als geheel weer een stap vooruit kan zetten op de ladder van ‘slimme groei’.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Dit zijn onze referenties in de industriële sector:

Best practice in de industrie:

Industriële groothandel floreert met Business Intelligence

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Slimmer werken
Slimmer werken
Uitgelichte afbeelding De vier pijlers van disruptie
De vier pijlers van disruptie
Uitgelichte afbeelding Zes voordelen van datacratisch werken
Zes voordelen van datacratisch werken

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Jan Bond - Associate Partner IndustrieJAN BOND MScAssociate Partner Industrie

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring