Passionned Group™

BI advies voor de Gemeente Delft

senior BI adviseur
Door: Daan van Beek MSc
senior BI adviseur
Inhoudsopgave

Bij de opdrachtgever wordt al jarenlang gewerkt met specifieke software voor rapportage en analyse. Eerst als aanvulling op operationele systemen, later is dat uitgegroeid tot een zelfstandige managementrapportage omgeving. Die omgeving kent een aantal verbetervlakken, waaronder responstijden, het beheer en het combineren van informatie uit verschillende bronnen. De huidige architectuur bestaat uit voornamelijk losstaande kubussen met daarop rapportages. Er wordt geen gebruik gemaakt van een datawarehouse. De gemeente Delft heeft de ambitie om door te groeien in volwassenheid op het vlak van BI, wanneer de middelen en budgetten daarvoor in verhouding staan met de opbrengsten.

Wat is de beste BI strategie voor de komende drie jaar?

Opdrachtgever heeft Passionned Group gevraagd om te helpen bij het opstellen van een advies over de beste BI strategie voor de komende 3 jaar op het gebied van Business Intelligence (BI). De volgende vragen moeten daarin aan de orde komen:

 • Hoe kunnen we nu versimpelen in de wijze waarop de informatievoorziening wordt opgebouwd (minder complex, minder werk);
 • Kunnen we de reporting tools die bij pakketten horen, inzetten of is het beter alles met één rapportagesysteem uit te voeren;
 • Wat is de verwachting van de ontwikkeling in de markt de komende 3 jaar (bv. de inzet van XML, en XBRL als protocol);
 • Is softwarepakket x voor de komende 3 tot 5 jaar daarbij een goed hulpmiddel, dan wel zijn er andere pakketten/opties op de markt die hierbij van dienst kunnen zijn (hoe ziet de markt er uit);
 • Wat is een verstandige keuze voor een organisatie van de grootte en ambities van de opdrachtgever, gelet op de beschikbare middelen (tijd en geld);
 • Indien we kiezen voor een datawarehouse, hoe kunnen we informatievoorziening dan het best opbouwen en wat zal dit aan inspanningen gaan kosten;
 • Welke implementatiestrategie kunnen we daarbij het beste volgen.

De aanpak

Passionned Group stelt voor om de volgende onderzoeksopzet te hanteren, gebaseerd op een aantal vragen:

 • Wat wil de gemeente Delft, wat zijn de eisen aan de BI dienstverlening en de ambities op dit vlak?
 • Waar staat de gemeente nu voor wat betreft de aanwezige architectuur en het BI-volwassenheidsstadium? Hierbij werd gebruik gemaakt van het INK voor intelligente organisaties model van Passionned Group, toegespitst op de architectuur en BI organisatie.
 • Is de huidige architectuur toereikend voor de ambities?
  Zo ja: welke technische en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden om de BI omgeving te verbeteren? Zo nee: wat zijn alternatieven die de gemeente heeft, bestaande uit een aantal scenarios? Inclusief een aanbevolen scenario dat volgens Passionned Group het beste past.

Daar waar relevant worden niet alleen technische aspecten in ogenschouw genomen, maar ook allerlei organisatorische en beheersmatige aspecten. Passionned Group heeft een aantal gesprekken nodig met sleutelpersonen in de organisatie. Deze zijn verdeeld over de verschillende gebruikersgroepen, de opdrachtgever/eigenaar van de BI dienstverlening en de ICT afdeling.

De opdracht is uitstekend uitgevoerd, scherpe adviezen en een prima samenwerking. – Eric Ossel, Gemeente Delft

Het eindresultaat

Het eindresultaat bestaat uit een onderzoeksrapport en een presentatie voor betrokkenen binnen de gemeente in de vorm van een miniconferentie. Tussentijds worden belangrijke bevindingen en scenario’s uitgewisseld met de (gedelegeerd) opdrachtgever.

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence advies of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18