Strategische performance verbetering | Vergroot je flexibiliteit
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Interessante resultaten voor strategische performance

De afgelopen maanden heeft Passionned Group een poll gedraaid om te onderzoeken waar de projecten en programma’s voor strategische performance verbeteringen op gericht zijn. De poll leverde een aantal interessante resultaten op.

Poll ingevuld door ruim 200 bezoekers

De poll werd ingevuld door ruim 200 website bezoekers. Uit de antwoorden blijkt dat in 42% van de gevallen de strategische performance verbeteringen gericht zijn op het vergroten van de flexibiliteit. Na de terugval van de economie blijken organisaties vooral de strategie te hanteren die gericht is op het snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, kostenbesparing en vergroten van de zelfwerkzaamheid.

Poll Strategische performance verbetering

Flexibiliteit

Het openstaan voor en het adequaat kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden: omschakelen en zich aanpassen aan de eisen van de situatie, hetgeen verder gaat dan een modificatie van het bestaande. Organisaties werken aan het vermogen van de organisatie om veranderingen in de doelen te herkennen en daarop te anticiperen en een snelle omschakeling naar nieuwe doelen te realiseren.

Organisaties die in staat zijn om ook de organisatiewaarden mee te laten veranderen en daardoor een ander zelfbeeld creëren, vergroten hun mogelijkheden om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te plaatsen, stafafdelingen te herstructureren en creëren ruimte voor nieuwe werkprocessen en andere (verbeterde) werkmethoden. Een belangrijk vermogen zeker in economische tijden waar groei niet vanzelfsprekend is.

Efficiency

Vergroten van efficiency is in 25% van de gevallen het doel van de verbeterprojecten. Een kwart van de organisaties richt zich op verbeteringen die te maken hebben met kwaliteitsmanagement en procesmanagement en -beheersing. Efficiency komt voort uit procesmatige interventies als gevolg van interne oriëntatie en heroriëntering op beheersing. Het accent ligt op vergroting van het materieel (lagere kosten) en commercieel vermogen.

Creativiteit & effectiviteit

De overige 32% van de respondenten gaf aan dat creativiteit (17%) en effectiviteit (15%) doel zijn van de strategische performance verbeteringen. Deze twee verbeteringsstrategieën leggen de focus op externe oriëntatie en op beheersing door zich onder andere te richten op het verbeteren van de omzet en op bestaande en nieuwe markten.

Vierfasenmodel

Organisatiestrategieën kunnen uitstekend in kaart worden gebracht met het vierfasenmodel (figuur, Hardjono, 1995). Dit is een handzaam hulpmiddel voor het ontwerpen van een interventiestrategie met als oogmerk vermogensvermeerdering van de organisatie. De verschillende interventies en maatregelen worden zodanig geordend dat zij elkaar versterken en zich gezamenlijk richten op doelen als vergroting van efficiëntie, efficiency, flexibiliteit en creativiteit.

Het vierfasenmodel

Het vierfasenmodel van Teun Hardjono laat zien hoe een organisatie haar competenties kan ontwikkelen vanuit verschillende oriëntaties en op basis van diverse strategische keuzes. Daarbij blijkt er ook een ‘ideale’ volgorde te zijn in de verschillende fasen van organisatieontwikkeling.

KANO model

Om projecten goed uit te voeren zullen organisatie te allen tijde hun klanten (voor wie doe ik het) tevreden moeten houden en de verbeterstrategieën daarop afstemmen. Niet alleen consumenten zijn klanten, maar ook partijen zoals burgers die hun wijk verbeterd willen zien of een beleidsmaker / politicus die zijn klimaatdoelstelling wil realiseren. Een handig werkmodel om op in te spelen op klanttevredenheid is het KANO model.

Het model, gehanteerd door professor Noriako Kano, gaat uit van de wensen en ideeën van de klant. Waar moet je product of dienst aan voldoen om in de ogen van je klanten satisfactie te geven, functioneel te zijn, maar nog meer: attractief te zijn. Dit model kan (na 30 jaar) nog steeds gemakkelijk toegepast worden op projecten. De sterke punten van het model: eenvoud en de feedback van gebruikers (vragenlijst).

Het model van Kano gaat uit van de wensen en ideeën van de klant.

Dit model houdt rekening met meerdere benaderingswijzen om tevredenheid van klanten te vergroten. Het gaat uit van de opvatting dat sommige attributen hogere niveaus van klantenbinding creëren dan anderen. De drie mogelijkheden om de tevredenheid van klanten te vergroten zijn:

Must Have: basisbehoeften

Deze fundamentele eisen zijn niet altijd benoemd, maar ze zijn duidelijk voor de klant en moet worden gerealiseerd. Dit zijn in principe de functies die het product moet hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van de klant. Als dit kenmerk over het hoofd gezien wordt, is het product onvolledig. Bijvoorbeeld de stoelen in een restaurant of een bed in een hotelkamer.

Prestatie-eisen: lineair

De behoefte wordt uitgedrukt in klanttevredenheid en is evenredig met het niveau van de prestaties (en kwaliteit) van wat is geïmplementeerd. Een voorstelling attribuut is gedefinieerd als een vaardigheid, kennis, kunde, of gedragskenmerk dat is gekoppeld aan prestaties op het werk. Deze strategieën kunnen soms worden erkend door de organisatie slogans.

Bijvoorbeeld ministerie van Defensie met “Geschikt, ongeschikt”, “Gewoon bij Albert Heijn” van Albert Heijn of HAK met “Je moet de groenten van HAK hebben”. Hoe hoger een prestatiekenmerk, hoe meer de klanten bereid zijn te betalen voor het product.

Delighters: opwekkers

Deze attributen verwijzen naar aspecten die in essentie noch goed noch slecht zijn en niet resulteren in een hogere of lagere klant(on)tevredenheid. In termen van wensen en ideeën hebben ze dus meestal geen prioriteit. Bijvoorbeeld een appetizer wanneer je aankomt in het restaurant, de internetverbinding in je vakantiehuisje of je hotelkamer, of een one minute service als je bij de bank een rekening opent en dezelfde dag nog thuis de betaalrekening kan gebruiken.

Opwekkers geven wel extra prikkels en versterken het gevoel van tevredenheid en verkleinen het gevoel bij cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.

Elke verbetering op elk attribuut van een product of dienst zal leiden tot een grotere klanttevredenheid of een versterking ervan.

Meer weten?

Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten, neem contact op met Daan van Beek voor meer informatie hoe je dit kunt uitvoeren in jouw organisatie.

Tevens organiseert Passionned Group op donderdag 26 mei 2011 de Management Update over projectmanagement en performance. Gedurende de sessie krijgt je een goed beeld hoe je de kans op projectsucces kunt vergroten en welke competenties een projectmanager hiervoor nodig heeft. Deelname is geheel gratis.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met strategische performance verbetering (vergroot je flexibiliteit) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST