Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI | poll

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Een BI-traject kan nooit slagen

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling “Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer…”. Hieronder vind je de uitslag van de stemming.

Faalkans het grootst wanneer topmanagement niet betrokken is

Bezoekers geven aan dat de faalkans van Business Intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI’s zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer...

Het behalen van doelen

Een KPI-scorekaart is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende (financiële en niet-financiële) indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Deze doelen zijn gebaseerd op de kritieke succesfactoren voor het realiseren van de vastgestelde strategiekaart en missie.

Hierbij is het van belang om aandacht te schenken aan het werken met BI tools, maar ook gedragscompetenties zoals pro-activiteit, analyse- en actiegerichtheid, afspraken maken en deze nakomen, (periodiek) praten over de cijfers, conclusies trekken, keuzes durven maken en eraan vasthouden en projectmatig verbeteren. Het eindresultaat van fase twee is dat teamleiders en managers, ieder voor zich maar vooral ook samen, kunnen komen tot actieplannen en continue verbetering op de belangrijkste KPI’s.

Gedrag is zichtbaar

Maar het gaat feitelijk verder en dieper. Gedrag is zichtbaar, iemand werkt niet of nauwelijks samen of iemand neemt geen beslissingen. Aansluiting maken met bestaande stuur- en ontwikkelinstrumenten als competentiemanagement, Management Development, de HRM gesprekkencyclus en het thema “ongeschreven regels” zijn in deze fase dan ook een must om daadwerkelijk een verandering in het gedrag te kunnen bewerkstelligen. Prestatiemanagement is meer dan het invullen van een scorecard, het vraagt ook een andere manier van denken en handelen van de organisatie.

Prestatiemanagement is alleen succesvol als:

  • Managers/teamleiders daadwerkelijk gaan sturen: hier is het van belang dat de leidinggevenden ruimte creëren om medewerkers (zelf) te laten sturen. En dat ze ambities meegeven aan medewerkers om resultaten te kunnen boeken. De leidinggevenden valideren die resultaten. Bij De Woonplaats sturen ze nu bijvoorbeeld veel vaker horizontaal (samenwerken) en veel minder verticaal (escalatie).
  • Managers/teamleiders nemen verantwoordelijkheid: vooral bij afdeling- en teamoverschrijdende processen is dit belangrijk. De bedrijfseconomische toegevoegde waarde van een organisatie zit vooral in het ‘gat’ tussen de teams.
  • De kwaliteit van informatie wordt continu verbeterd: werken met scorekaarten, is ook actief werken aan verbetering van de scorekaart en de informatie en onderliggende gegevens. Wanneer je constateert dat data niet klopt, ga je acties ondernemen om dit in het bronsysteem structureel te verbeteren. Onjuiste gegevens ga je waar mogelijk direct aanpassen.
  • Oude rapportages niet meer gebruiken: Bestaande lijstjes en oude rapportages ga je waar mogelijk niet meer gebruiken. Medewerkers zien de scorekaarten als hét primaire sturingsinstrument van de organisatie.
  • De organisatie als eenheid: Er zal worden gezocht naar een cultuur waarbij de eenheid van de organisatie centraal staat. Dat wil zeggen: processturing en gericht op samenwerken. Displays met de scorecards op elke verdieping kunnen dit stimuleren, evenals het ter beschikking stellen van de dashboards aan iedereen. Bij kwesties ga je eerst proberen om er onderling uit te komen, in plaats van te escaleren naar het management. Je gaat elkaar aanspreken op positieve en negatieve prestaties. Zo kunnen medewerkers loskomen van het instituut organisatie.

Verkeerde BI tool of een datawarehouse

Het niet hebben van een datawarehouse en of het kiezen van een verkeerde BI tool zouden volgens de stemmers niet veel mogen uitmaken in relatie tot het succes van BI. Althans niet in eerste instantie.

Overeenkomsten met de Nationaal BI Survey

De resultaten hiervan komen overeen met de Nationaal BI Survey, waarvan de resultaten verwerkt zijn in het onderzoeksrapport ‘De 7 grootste valkuilen in BI’.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datawarehouse en bi tool niet noodzakelijk voor slagen bi (poll) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST