Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI | poll

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Een BI-traject kan nooit slagen

In een recente poll op onze website over Business Intelligence vroegen we bezoekers om hun mening te geven over de stelling “Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer…”. Hieronder vind je de uitslag van de stemming.

Faalkans het grootst wanneer topmanagement niet betrokken is

Bezoekers geven aan dat de faalkans van Business Intelligence het grootst is wanneer er teveel KPI’s zijn en het topmanagement niet actief bij BI betrokken is. Hoe zit dat?

Een business intelligence traject kan nooit slagen wanneer...

Het behalen van doelen

Een KPI-scorekaart is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende (financiële en niet-financiële) indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Deze doelen zijn gebaseerd op de kritieke succesfactoren voor het realiseren van de vastgestelde strategiekaart en missie.

Hierbij is het van belang om aandacht te schenken aan het werken met BI tools, maar ook gedragscompetenties zoals pro-activiteit, analyse- en actiegerichtheid, afspraken maken en deze nakomen, (periodiek) praten over de cijfers, conclusies trekken, keuzes durven maken en eraan vasthouden en projectmatig verbeteren. Het eindresultaat van fase twee is dat teamleiders en managers, ieder voor zich maar vooral ook samen, kunnen komen tot actieplannen en continue verbetering op de belangrijkste KPI’s.

Gedrag is zichtbaar

Maar het gaat feitelijk verder en dieper. Gedrag is zichtbaar, iemand werkt niet of nauwelijks samen of iemand neemt geen beslissingen. Aansluiting maken met bestaande stuur- en ontwikkelinstrumenten als competentiemanagement, Management Development, de HRM gesprekkencyclus en het thema “ongeschreven regels” zijn in deze fase dan ook een must om daadwerkelijk een verandering in het gedrag te kunnen bewerkstelligen. Prestatiemanagement is meer dan het invullen van een scorecard, het vraagt ook een andere manier van denken en handelen van de organisatie.

Prestatiemanagement is alleen succesvol als:

Verkeerde BI tool of een datawarehouse

Het niet hebben van een datawarehouse en of het kiezen van een verkeerde BI tool zouden volgens de stemmers niet veel mogen uitmaken in relatie tot het succes van BI. Althans niet in eerste instantie.

Overeenkomsten met de Nationaal BI Survey

De resultaten hiervan komen overeen met de Nationaal BI Survey, waarvan de resultaten verwerkt zijn in het onderzoeksrapport ‘De 7 grootste valkuilen in BI’.

Datawarehouse en BI tool niet noodzakelijk voor slagen BI ✦ poll
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datawarehouse en bi tool niet noodzakelijk voor slagen bi (poll) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST