Business Intelligence toepassingen: compact overzicht met focus op waardecreatie

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Managing Director
Inhoudsopgave

Hieronder volgt een compact overzicht van de verschillende BI toepassingen, uitgezet binnen de assen van de beroemde driehoek van Treacy en Wiersma. Volgens deze twee auteurs zijn er globaal drie verschillende waardestrategieën die organisaties succesvol kunnen toepassen: operational excellence, product leadership en customer intimacy. De strategische richting van een organisatie bepaalt in zekere mate welk type toepassing van business intelligence het meest geschikt is voor welke strategie. Wel is er tegenwoordig op alle terreinen een minimumniveau van business intelligentie nodig om te overleven in onze huidige data- en algoritmegedreven maatschappij.

Basic Business Intelligence

Dit type ’toepassing’ wordt vooral gebruikt om de organisatie – de processen en resultaten – beter te leren begrijpen. Het is zogezegd de basistoepassing van BI waar allerlei standaardrapportages – voornamelijk operationeel van aard – ter beschikking staan. Met deze toepassing experimenteert de organisatie met de mogelijkheden van de architectuur of de BI-instrumenten zoals business analytics (BA). Hierdoor krijgt zij meer inzicht om in een later stadium meer geavanceerde toepassingen te gaan ontwikkelen.

Business Intelligence toepassingen
Figuur 1: De driehoek van Treacy & Wiersma geeft richting aan de ontwikkeling van BI toepassingen

Performance management (CPM)

Het doel van Performance Management toepassingen is niet alleen de organisatie beter te leren begrijpen, maar vooral de processen binnen de organisatie te optimaliseren en ook – hetzij in mindere mate – om te innoveren. De informatie binnen dit type BI-toepassing dient vooral het doel om een integraal beeld van de bedrijfsvoering te verkrijgen en richt zich primair op de ontwikkeling en besturing van de organisatie.

Van strategie tot uitvoering: de verbanden tussen de kritieke succesfactoren en de diverse KPI’s worden op zoveel mogelijk niveaus en van zoveel mogelijk bedrijfsprocessen zichtbaar gemaakt en als zodanig vastgelegd. Niet alleen worden medewerkers op alle niveaus bekend met de koers die de organisatie vaart, er zijn meer effecten. De benodigde kennis, de competenties en de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers worden daarmee ook langzaamaan manifest.

Het boek 'De cockpit van de organisatie' Afbeelding van Het boek 'De cockpit van de organisatie'De wereld is turbulent. Om strategisch te kunnen manoeuvreren, moet de organisatie een stevig beroep doen op de adaptiviteit en flexibiliteit van medewerkers. De cockpit is een overzichtelijk dashboard. Van deze bestseller zijn al meer dan 35.000 exemplaren verkocht.bekijk het boek 'De cockpit van de organisatie'

Dit is vaak een reden voor organisaties om na te denken hoe zij die kennis en competenties kan borgen en verbeteren. Het is daarmee niet alleen een uitermate krachtig middel om de organisatie te besturen, maar tevens een instrument geworden om de organisatie te ontwikkelen.

Customer Analytics / CRM

Klanten vormen doorgaans de belangrijkste partij van een organisatie, althans dat zou zo moeten zijn. Klanten verschaffen de organisatie bestaansrecht. Daarom is het noodzakelijk om onze klanten goed te kennen en een 360 graden beeld van hen te verkrijgen (CRM). Ongeacht waar de gegevens worden geregistreerd en ongeacht het communicatiekanaal (web, telefoon, fax, persoonlijk, et cetera). Customer Analytics is een business intelligence-toepassing om meer te weten te komen over het klantgedrag, de wensen en behoeften van klanten om zodoende een sterke band met hen te kunnen ontwikkelen.

Dat is waar het uiteindelijk om draait: een goede relatie met klanten vormt immers het hart van onze bedrijfsvoering en het startpunt voor adaptiviteit. Hierdoor kunnen we afnamepatronen sneller ontdekken. Vervolgens kunnen we beter en sneller – vaak binnen dezelfde toepassing – inspelen op hun behoeften door allerlei acties te initiëren. Dit gebeurt telefonisch, persoonlijk of via (e-mail) direct marketing. Dit is ook met het oog op de toekomst. We kunnen nieuwe producten of diensten ontwikkelen die beter tegemoetkomen aan de nieuwe of gewijzigde behoeften van klanten.

Competitive Intelligence

Naast toepassingen om meer inzicht te verkrijgen in de interne bedrijfsvoering hebben we informatie nodig over de omgeving van de organisatie. Het doel van Competitive Intelligence (CI) is om zoveel mogelijk relevante (strategische) informatie te verzamelen over maatschappelijke, economische, technologische of marktontwikkelingen om zodoende in lijn te kunnen blijven met de omgeving én om de doelen van de organisatie te kunnen blijven verwezenlijken.

Hier gaat het vooral om die stuurinformatie (managementinformatie) die we als organisatie nodig hebben om in lijn te kunnen blijven met de omgeving. Hetzij door deze vervolgens actief te beïnvloeden, of door de organisatie aan te passen. Het belang van CI kan voor sommige organisaties erg groot zijn. De invloed van beslissingen die genomen worden door partijen of mensen in de invloedsfeer van de organisatie is vaak velen malen groter dan de interne beslissingen. Zie ook: Big Data.

Marketing intelligence

Met Marketing Intelligence-toepassingen verkrijgen we inzicht in de performance van onze marketinginspanningen gericht op de productmarktcombinaties die de organisatie aanbiedt. Waar bij Customer Analytics de klant centraal staat, staan bij deze toepassing het product en de markt centraal. Het gaat hier overigens niet om analyses van individuele concurrenten – zie Competitive Intelligence – maar om geaggregeerde marktinformatie, zoals marktaandelen, marktgroei per productgroep, de effectiviteit van marketingcampagnes en het analyseren van het productportfolio. Meer specifiek evalueren en beoordelen we met marketing intelligence-toepassingen de effectiviteit van alle marketinguitingen, bijvoorbeeld wat de relatie is tussen de omzet in een periode en een reclamespotje op tv.

Business Activity Monitoring (BAM)

Bij deze toepassing draait het om realtime informatie over bestellingen, bestedingen, fouten in de productieprocessen en voorraadhoogtes. Kritieke processen kunnen we dan op de voet volgen, zodat we bij een acute opeenstapeling van problemen snel kunnen ingrijpen. Vooral organisaties met de strategische richting operational excellence hebben grote behoefte om hun logistieke processen realtime te kunnen monitoren en bewaken. Business Activity Monitoring (BAM) maakt het mogelijk om zonder vertraging te zien wat er gebeurt in de bedrijfsprocessen. Dat kan nodig zijn wanneer een plotselinge opeenstapeling van gebeurtenissen een grote impact heeft op de resultaten van de organisatie of de klanten van de organisatie.

Dankzij BAM wordt er bijvoorbeeld alarm geslagen wanneer het aantal fouten in productieprocessen een kritieke drempel overschrijdt. De organisatie wil dan snel kunnen ingrijpen om erger te voorkomen. Of de ‘sirene’ gaat wanneer snel achter elkaar grotere bedragen worden geïnd op verschillende locaties met een creditcard. Een alerte creditcardmaatschappij zal dan direct contact zoeken met de geregistreerde kaarthouder om te vragen wat er aan de hand is. Dit type BI-toepassing heeft een sterk operationeel karakter.

De whitepaper 'De disharmonische ontwikkeling van BI' Afbeelding van De whitepaper 'De disharmonische ontwikkeling van BI'De ambities van een BI afdeling kunnen nogal eens (veel) verder reiken dan die van de interne klanten. Ook komen verwachtingen van die klanten niet altijd uit. Hoe ga je daar mee om en wat zijn dan belangrijke verbetermodellen, tips en trucs.bekijk de whitepaper 'De disharmonische ontwikkeling van BI'

Business intelligence voor de supply chain

Business intelligence for the supply chain toepassingHier draait alles om ketenintegratie: van tijdige levering van de grondstoffen tot optimale afstemming en beslissingen over voorraden bij alle partijen in de keten. Maar ook om kwaliteitsbeheersing en snelle aflevering van de goederen bij klanten. Business Intelligence voor de supply chain-toepassingen bevat functies die het mogelijk maken om:

  • het leveranciersmanagement te verbeteren door betere stuurinformatie over marges, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, marktaandeel van de leveranciers;
  • mogelijkheden te detecteren om voorraadniveaus af te stemmen op de te verwachten vraag en zodoende de voorraadkosten en het kapitaalbeslag te beperken;
  • meer flexibiliteit te bereiken, doordat meerdere toeleveranciers zich aan kunnen sluiten op de knooppunten (marktplaatsen). Het overstappen van de ene naar andere leverancier wordt daardoor relatief gemakkelijk.
  • de snelheid en betrouwbaarheid van leveringen te verbeteren;
  • beter inzicht in retour-, en correctiestromen en de oorzaken daarvan;
  • on-demand supply-chain: u vraagt, wij (de keten) draaien.

Deze toepassing van BI zorgt ervoor dat de keten – van point-of-sale tot toeleveranciers van grondstoffen – zich efficiënt kan organiseren door informatie over voorraden, inkoopcondities, te verwachten afnames, resourceplanningen, distributie- en levertijden, toeleveranciers, et cetera met elkaar te delen. Vraag en aanbod in de totale keten kunnen dan – veelal zonder grote vertragingen – veel beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kunnen voorraden tot een minimum beperkt blijven, terwijl de service gelijk blijft of zelfs kan verbeteren.

Organisaties kunnen daarnaast beter inspelen en reageren op onverwachte ontwikkelingen of pieken en dalen in de afname. En de keten kan hierdoor vrijblijvender gaan samenwerken, mits er voldoende alternatieven in de keten aanwezig zijn. Hierdoor kan meer flexibiliteit ontstaan waardoor organisaties bij ‘haperingen’ in de keten, sneller kunnen overstappen op een andere toeleverancier.

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Business Intelligence
Business Intelligence
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence tools
Business Intelligence tools
Uitgelichte afbeelding Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper
Business Intelligence moet flexibeler, sneller en goedkoper

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring