BI toepassingen | Mogelijkheden Business Analytics
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Pas de driehoek van Treacy & Wiersma toe

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende toepassingen binnen Business Intelligence, uitgezet in de driehoek van Treacy en Wiersma. De strategische richting van een organisatie bepaalt in zekere mate welk type toepassing het meest geschikt is, hoewel (tegenwoordig) op alle vlakken een minimaal niveau van zakelijke intelligentie nodig is.

Basic Business Intelligence

Dit type ‘toepassing’ wordt vooral gebruikt om de organisatie – de processen en resultaten – beter te leren begrijpen. Het is zogezegd de basistoepassing van BI waar allerlei standaardrapportages – voornamelijk operationeel van aard – ter beschikking staan. Met deze toepassing experimenteert de organisatie met de mogelijkheden van de architectuur of de BI-instrumenten zoals business analytics (BA). Hierdoor krijgt zij meer inzicht om in een later stadium meer geavanceerde toepassingen te gaan ontwikkelen.

Business Intelligence toepassingen
Figuur 1: De driehoek van Treacy & Wiersma geeft richting aan de ontwikkeling van BI toepassingen

Performance management (CPM)

Performance management (CPM) toepassingHet doel van Performance Management toepassingen is niet alleen de organisatie beter te leren begrijpen, maar vooral de processen binnen de organisatie te optimaliseren en ook – hetzij in mindere mate – om te innoveren. De informatie binnen dit type BI-toepassing dient vooral het doel om een integraal beeld van de bedrijfsvoering te verkrijgen en richt zich primair op de ontwikkeling en besturing van de organisatie.

Van strategie tot uitvoering: de verbanden tussen de kritieke succesfactoren en de diverse KPI’s worden op zoveel mogelijk niveaus en van zoveel mogelijk bedrijfsprocessen zichtbaar gemaakt en als zodanig vastgelegd. Niet alleen worden medewerkers op alle niveaus bekend met de koers die de organisatie vaart, er zijn meer effecten. De benodigde kennis, de competenties en de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers worden daarmee ook langzaamaan manifest.

Dit is vaak een reden voor organisaties om na te denken hoe zij die kennis en competenties kan borgen en verbeteren. Het is daarmee niet alleen een uitermate krachtig middel om de organisatie te besturen, maar tevens een instrument geworden om de organisatie te ontwikkelen.

Customer Analytics / CRM

Customer Analytics / CRM toepassingKlanten vormen doorgaans de belangrijkste partij van een organisatie, althans dat zou zo moeten zijn. Klanten verschaffen de organisatie bestaansrecht. Daarom is het noodzakelijk om onze klanten goed te kennen en een 360 graden beeld van hen te verkrijgen (CRM). Ongeacht waar de gegevens worden geregistreerd en ongeacht het communicatiekanaal (web, telefoon, fax, persoonlijk, et cetera). Customer Analytics is een business intelligence-toepassing om meer te weten te komen over het klantgedrag, de wensen en behoeften van klanten om zodoende een sterke band met hen te kunnen ontwikkelen.

Dat is waar het uiteindelijk om draait: een goede relatie met klanten vormt immers het hart van onze bedrijfsvoering en het startpunt voor adaptiviteit. Hierdoor kunnen we afnamepatronen sneller ontdekken. Vervolgens kunnen we beter en sneller – vaak binnen dezelfde toepassing – inspelen op hun behoeften door allerlei acties te initiëren. Dit gebeurt telefonisch, persoonlijk of via (e-mail) direct marketing. Dit is ook met het oog op de toekomst. We kunnen nieuwe producten of diensten ontwikkelen die beter tegemoetkomen aan de nieuwe of gewijzigde behoeften van klanten.

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence toepassingNaast toepassingen om meer inzicht te verkrijgen in de interne bedrijfsvoering hebben we informatie nodig over de omgeving van de organisatie. Het doel van Competitive Intelligence (CI) is om zoveel mogelijk relevante (strategische) informatie te verzamelen over maatschappelijke, economische, technologische of marktontwikkelingen om zodoende in lijn te kunnen blijven met de omgeving én om de doelen van de organisatie te kunnen blijven verwezenlijken.

Hier gaat het vooral om die stuurinformatie (managementinformatie) die we als organisatie nodig hebben om in lijn te kunnen blijven met de omgeving. Hetzij door deze vervolgens actief te beïnvloeden, of door de organisatie aan te passen. Het belang van CI kan voor sommige organisaties erg groot zijn. De invloed van beslissingen die genomen worden door partijen of mensen in de invloedsfeer van de organisatie is vaak velen malen groter dan de interne beslissingen. Zie ook: Big Data.

Marketing intelligence

Marketing intelligence toepassingMet Marketing Intelligence-toepassingen verkrijgen we inzicht in de performance van onze marketinginspanningen gericht op de productmarktcombinaties die de organisatie aanbiedt. Waar bij Customer Analytics de klant centraal staat, staan bij deze toepassing het product en de markt centraal. Het gaat hier overigens niet om analyses van individuele concurrenten – zie Competitive Intelligence – maar om geaggregeerde marktinformatie, zoals marktaandelen, marktgroei per productgroep, de effectiviteit van marketingcampagnes en het analyseren van het productportfolio. Meer specifiek evalueren en beoordelen we met marketing intelligence-toepassingen de effectiviteit van alle marketinguitingen, bijvoorbeeld wat de relatie is tussen de omzet in een periode en een reclamespotje op tv.

Business Activity Monitoring (BAM)

Business Activity Monitoring (BAM) toepassingBij deze toepassing draait het om realtime informatie over bestellingen, bestedingen, fouten in de productieprocessen en voorraadhoogtes. Kritieke processen kunnen we dan op de voet  volgen, zodat we bij een acute opeenstapeling van problemen snel kunnen ingrijpen. Vooral organisaties met de strategische richting operational excellence hebben grote behoefte om hun logistieke processen realtime te kunnen monitoren en bewaken. Business Activity Monitoring (BAM) maakt het mogelijk om zonder vertraging te zien wat er gebeurt in de bedrijfsprocessen. Dat kan nodig zijn wanneer een plotselinge opeenstapeling van gebeurtenissen een grote impact heeft op de resultaten van de organisatie of de klanten van de organisatie.

Dankzij BAM wordt er bijvoorbeeld alarm geslagen wanneer het aantal fouten in productieprocessen een kritieke drempel overschrijdt. De organisatie wil dan snel kunnen ingrijpen om erger te voorkomen. Of de ‘sirene’ gaat wanneer snel achter elkaar grotere bedragen worden geïnd op verschillende locaties met een creditcard. Een alerte creditcardmaatschappij zal dan direct contact zoeken met de geregistreerde kaarthouder om te vragen wat er aan de hand is. Dit type BI-toepassing heeft een sterk operationeel karakter.

Business intelligence voor de supply chain

Business intelligence for the supply chain toepassingHier draait alles om ketenintegratie: van tijdige levering van de grondstoffen tot optimale afstemming en beslissingen over voorraden bij alle partijen in de keten. Maar ook om kwaliteitsbeheersing en snelle aflevering van de goederen bij klanten. Business Intelligence voor de supply chain-toepassingen bevat functies die het mogelijk maken om:

  • het leveranciersmanagement te verbeteren door betere stuurinformatie over marges, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, marktaandeel van de leveranciers;
  • mogelijkheden te detecteren om voorraadniveaus af te stemmen op de te verwachten vraag en zodoende de voorraadkosten en het kapitaalbeslag te beperken;
  • meer flexibiliteit te bereiken, doordat meerdere toeleveranciers zich aan kunnen sluiten op de knooppunten (marktplaatsen). Het overstappen van de ene naar andere leverancier wordt daardoor relatief gemakkelijk.
  • de snelheid en betrouwbaarheid van leveringen te verbeteren;
  • beter inzicht in retour-, en correctiestromen en de oorzaken daarvan;
  • on-demand supply-chain: u vraagt, wij (de keten) draaien.

Deze toepassing van BI zorgt ervoor dat de keten – van point-of-sale tot toeleveranciers van grondstoffen – zich efficiënt kan organiseren door informatie over voorraden, inkoopcondities, te verwachten afnames, resourceplanningen, distributie- en levertijden, toeleveranciers, et cetera met elkaar te delen. Vraag en aanbod in de totale keten kunnen dan – veelal zonder grote vertragingen – veel beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kunnen voorraden tot een minimum beperkt blijven, terwijl de service gelijk blijft of zelfs kan verbeteren.

Organisaties kunnen daarnaast beter inspelen en reageren op onverwachte ontwikkelingen of pieken en dalen in de afname. En de keten kan hierdoor vrijblijvender gaan samenwerken, mits er voldoende alternatieven in de keten aanwezig zijn. Hierdoor kan meer flexibiliteit ontstaan waardoor organisaties bij ‘haperingen’ in de keten, sneller kunnen overstappen op een andere toeleverancier.

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met bi toepassingen (mogelijkheden business analytics) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST