Leerstructuur | Data | Wendbare organisatie | Agility

'Als de data eenmaal verzameld is, moet er ook een leerstructuur zijn'

Geschreven door
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Mr. Leo Kerklaan vertelt over zijn nieuwste boek

Onlangs verscheen het boek ‘De wendbare organisatie – Agility based strategie in de praktijk’, het nieuwste boek van de hand van mr. Leo Kerklaan. Naast associate partner bij Passionned Group is Leo bedrijfskundige, jurist en schrijver van meerdere succesvolle managementboeken, waaronder ‘De cockpit van de organisatie’. Ter ere van de lancering van zijn nieuwste boek vertelt hij over de inzichten die erin naar voren komen, en geeft hij zijn kijk op de intelligente organisatie.

Toegespitst op deze tijd

Gefeliciteerd met je nieuwe managementboek! Je hebt er inmiddels een hele reeks op je naam staan. In welke zin is het boek een aanvulling op je oeuvre? “Ik heb er in mijn carrière als organisatieadviseur altijd de gewoonte van gemaakt mijn ervaringen periodiek op papier te zetten. Zo schep ik voor mezelf overzicht, en het is een mooie manier om mijn kennis door te geven. Dit boek is een typisch voorbeeld daarvan. Het boek is ook echt toegespitst op deze tijd. Die vraagt namelijk veel meer dan vroeger: organisaties opereren in een veel meer dynamische omgeving.”

Verandering vindt plaats in de haarvaten

Verandering vindt plaats in de haarvatenHad je dit boek zonder alle ervaring die je de afgelopen decennia opdeed, kunnen schrijven?” Het boek had er 30 jaar geleden ontegenzeggelijk heel anders uitgezien. Vroeger was het bepalen van de bedrijfsrichting en strategie het werk van specialisten, maar nu doen organisaties dat met het hele managementteam. Aan de andere kant moet in de uitvoering van nieuwe plannen gezorgd worden dat medewerkers hun doelen kunnen realiseren zonder dat dit per se centraal aangestuurd hoeft te worden. Verandering vindt vandaag de dag plaats in de haarvaten van de organisatie. Het is dus niet alleen mijn opgedane ervaring waarop het boek is gebaseerd: het onderwerp heeft ondertussen ook niet stilgestaan.”

Vier delen

Je boek bestaat uit vier delen. Hoe heb je deze bepaald?” Ik ben er zoals gezegd weer eens goed voor gaan zitten, en heb het hele verandertraject, van prille begin tot realisatie, opgetekend. Daarbij heb ik een logische flow aangehouden. Ik begin met de belangrijkste hedendaagse uitdagingen, dan volgen het ontwerp, de implementatie en de realisatie van de strategie. De uitdagingen gaan natuurlijk over het realiseren van de ambitie van een organisatie in drukke en turbulente tijden. Bij het ontwerp moet vervolgens goed worden gekeken naar wie precies je klanten zijn. Wat gaan we maken, en voor wie?

De strategie moet daar perfect bij aansluiten. Dan volgt de implementatie, of zoals ik het vaak noem, het uitvoeringsgereed maken van het strategisch plan. Voor je oorlog gaat voeren moet de gevechtskracht wel op peil zijn. Vertaald naar een organisatie betekent dit dat de middelen aanwezig moeten zijn om de doelen te kunnen realiseren. Dan komt de laatste stap: de eigenlijke realisatie. Dat gebeurt stapsgewijs, al doende, en idealiter in teams die goed met elkaar samenwerken en leren van de maatregelen die ze zelf hebben getroffen.”

Bepaalde klassieke ideeën nu toch echt overboord

Bepaalde klassieke ideeën nu toch echt overboordZie je in de praktijk veel bedrijven die hun voordeel kunnen doen met wat je in het boek beschrijft? “Ik denk dat het boek voor veel managers en hun organisaties iets kan betekenen. De wendbare organisatie is een ingewikkeld fenomeen, met veel abstracties die ik toegankelijk heb willen maken met praktijkvoorbeelden. Ik probeer ze er vooral van te overtuigen dat ze hun organisatie wendbaarder moeten maken, en bepaalde klassieke ideeën nu toch echt overboord moeten gaan gooien. Het is belangrijk dat ze zich blijven focussen op het speelveld maar daarbij niet vergeten dat ze zich moeten aanpassen aan de waargenomen veranderingen. Dan rijst de vraag: hoe moeten ze dit in de praktijk vormgeven? In mijn boek geef ik tips, op verschillende niveaus: er zijn bedrijven die nog een lange weg te gaan hebben, maar natuurlijk ook bedrijven die al een heel eind zijn, maar nog wel verder kunnen perfectioneren.”

Verandermanagement

En dankzij jouw tips kunnen ze verandermanagement in de praktijk gaan brengen? “Ik ben niet zo’n voorstander van de term ‘verandermanagement’. Er wordt heel veel geschreven dat organisaties moeten veranderen, maar dat geloof ik zelf niet – al was het maar omdat échte verandering ontzettend lang duurt en mensen niet veranderd willen worden. Bedrijven zouden zich beter kunnen richten op betere samenwerking tussen mensen. Het beste halen uit mensen hoe ze zijn. Want de samenwerking laat bij heel veel bedrijven en organisaties geweldig te wensen over. Dat gericht aanpakken leidt tot geweldige resultaten. Kijk maar naar voetbalclub VVSB uit Noordwijkerhout: zo’n kleine club kon de halve finale van de beker bereiken omdat de spelers als team functioneren. Dat ontbreekt bij veel bedrijven. Mijn boek is bedoeld als handreiking en -leiding: hoe op de werkvloer een leerstructuur kan worden ingericht, zodat mensen daar beter leren in spelen op de veranderingen die op ze afkomen en die een strategisch plan kunnen verstoren.

Het is aan de manager om dit duidelijk te maken

Zou je daarvan een voorbeeld kunnen geven? “Neem een team van supermarktmedewerkers. De manager vraagt hen voor openingstijd hoe het gisteren ging. Er blijkt zich op de vleeswarenafdeling een probleem te hebben voorgedaan. Vervolgens zegt de manager: wat is er gebeurd, en vooral: wat gaan we eraan doen om dit voortaan te voorkomen? Bij dit soort overlegjes moet goed duidelijk zijn wat het bedrijf strategisch gezien wil. Het is aan de manager om dit duidelijk te maken.”

Slimmer maken van organisaties

Slimmer maken van organisatiesHoe sluit het boek aan op het werk dat Passionned verricht? “Mijn expertise ligt in het hart van de missie van de Passionned Group, het slimmer maken van organisaties onder andere door goede en slimme inzet van business analytics gevoed door allround vision en gevolgd door agile werken. Dat krijgt in het boek ook veel aandacht: het maken van een goed managementdashboard dat is toegesneden op de doelen die de organisatie stelt. En als de data eenmaal verzameld is, moet er ook een leerstructuur voor zijn. Eén hoofdstuk gaat daarom over de PDCA-cirkel, een hele praktische methode om in teams- en groepen kwaliteit- en procesverbetering snel te realiseren. Bij Passionned Group zijn daarover cursussen te volgen. Daarnaast is het boek ook een opstap naar nieuwe cursussen waarin bedrijven geleerd wordt het strategieproces in volle breedte neer te zetten.”

Bestel direct ‘De wendbare organisatie’

De wendbare organisatie (296 pagina’s), inclusief talloze schema’s en afbeeldingen, en vele voorbeelden uit verschillende sectoren en tips uit de dagelijkse praktijk, bestelt u direct voor 34,43 eur exclusief btw.

Direct bestellen

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met leerstructuur (data) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST