Training Process Mining | 3-daagse opleiding Process Mining

Opleiding Process Mining

Vaar niet langer blind op de (kwaliteits)handboeken en procedures
Unieke 3-daagse opleiding Process Mining met topcases, praktijkopdrachten en theoretische onderbouwing van het concept.

Inschrijven

Unieke Process Mining training: ontdek, conformeer en verbeter

Tijdens deze 3-daagse Process Mining training ga je als consultant, analist, adviseur of (project)manager alle mogelijkheden en de kracht van Process Mining software niet alleen verkennen, maar ook zelf hands-on ervaren. Je leert alle aspecten die van belang zijn bij process mining: van procesanalyse, ontdekken, verbeteren, conformeren tot processen perfectioneren.

Ervaar je knelpunten?

Als je meerdere van bovenstaande vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan is de training Process Mining een training die jou zeer waarschijnlijk op het lijf is geschreven. Onze 3-daagse cursus Process Mining is dan de eerste stap op weg naar een “procesintelligente”, datagedreven organisatie. Een absolute aanrader dus. De opleiding Process Mining is hands-on en zeer praktijkgericht en kent een aantal leerdoelen die je gaat behalen.

Leerdoelen opleiding Process Mining

Oriënteer je breed op en verdiep je in het vakgebied Process Mining met onze 3-daagse opleiding Process Mining. Doorloop aan de hand van tal van oefeningen en cases het 13-stappenplan van Process Mining. Leer hoe je met drie ondersteunende concepten concreet aan de slag kunt met Process Mining in je eigen organisatie. Je leert ook hoe je de belangrijkste valkuilen kunt vermijden. Ervaar hoe je eenvoudig een Process Mining tool kunt inzetten en hoe je vanuit meerdere invalshoeken praktische procesanalyses kunt maken. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
4 t/m 6 oktober 2021
6 t/m 8 december 2021
28 t/m 30 maart 2022
13 t/m 15 juni 2022
10 t/m 12 oktober 2022
5 t/m 7 december 2022
Punten:
PA15
Deze opleiding Process Mining van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor opleiding Process Mining
Prijs:1.895 EUR p.p.

Alle varianten van Process Mining komen aan bod

Er zijn drie basisvarianten van Process Mining te onderscheiden: ontdekken, conformeren en verbeteren. Toeval of niet, er zijn ook drie soorten analyses te maken: betrouwbaarheids-, efficiency- en compliance-analyses. Een ding is zeker, alle Process Mining varianten en analysesoorten komen tijdens deze driedaagse training Process Mining ruimschoots aan bod.

Training Process Mining: praktisch en belevingsgericht

Process Mining is een specialistisch vakgebied en deze training Process Mining helpt je om dat specialisme onder de knie te krijgen. Het vraagt enerzijds om kennis en ervaring met bedrijfsprocessen, procesanalysetechnieken en compliance. Anderzijds vraagt het ook om concrete vaardigheden in het genereren, begrijpen, valideren en analyseren van procesdata en het toepassen van Process Mining tools. Onze opleiding Process Mining is praktisch & belevingsgericht, maar gaat ook in op alle belangrijke concepten die van belang zijn om Process Mining in jouw organisatie te laten groeien. Zo versnel en verdiep je je leer- en ervaringsproces en maak je een snelle start op dit nog relatief nieuwe vakgebied.

Waar werk je in onze opleiding Process Mining naar toe?

Tijdens drie intensieve dagen komen alle Process Mining elementen, methoden en technieken die nodig zijn voor succesvolle Process Mining in jouw organisatie aan de orde. We hebben drie mining cases geselecteerd waarin je met de drie verschillende vormen van Process Mining (ontdekken, checken en verbeteren) aan de slag gaat. Deelnemers die onze driedaagse Process Mining opleiding hebben voltooid, zijn in staat om zelfstandig het volledige stappenplan goed te doorlopen. Ze kunnen ook de principes van Process Mining duidelijk over het voetlicht brengen en op verschillende niveaus uitleggen in hun eigen organisatie.

De inhoud van de Process Mining opleiding

Deze praktijkgerichte opleiding Process Mining voorziet je van relevante, direct toe te passen kennis om van Process Mining een groot succes te maken. In drie intensieve dagen oefen je diverse Process Mining trajecten, die je na de training kunt toepassen en naspelen in jouw organisatie.

Dag 1: Introductie Process Mining, het 13-stappenplan, oefenopdrachten, probleemanalyse - case 1: conformeren

Dag 1: opleiding process miningTijdens dag 1 van de opleiding Process Mining ga je met de andere deelnemers het fenomeen Process Mining nader verkennen. De docent begint met een korte inleiding en gaat in op de vraag wat Process Mining nu precies is en hoe het werkt. Daarna ga je op basis van een stappenplan een case uitwerken.

 • Introductie op het vakgebied: wat is Process Mining en hoe en wanneer pas je Proces Mining toe? Welke varianten van Process Mining zijn er? Hoe werkt een Process Mining tool en welke functionaliteiten kent een dergelijke tool? Wat is de relatie tussen Process Mining, datagedreven werken, BI en data mining? Wat is een event log? De docent neemt je mee in de wereld van Process Mining en je leert alle begrippen kennen, zodat je ze in het juiste perspectief kan plaatsen.
 • Het 13-stappenplan van Process Mining: welke stappen kun je onderkennen in Process Mining en hoe pas je deze stappen toe? We behandelen een stappenplan dat bestaat uit drie fasen: een haalbaarheidsanalyse, de data-analyse en de miningfase. De 13 stappen ga je toepassen op een praktijkcase: het schadeafhandelingsproces van een zorgverzekeraar.
 • Zelf aan de slag (case 1): nu ga je daadwerkelijk aan de slag met de tools. Eerst ga je oefenen met de software van de marktleider op het gebied van Process Mining. Je krijgt meerdere opdrachten. Zo doe je hands-on ervaring op met de geselecteerde Process Mining tools. Je werkt met een concrete event log waarin operationele procesdata over de factuurafhandeling staat.
 • Probleemanalyse: hoe formuleer je een heldere probleemanalyse en welke verschillende soorten procesproblemen kun je onderscheiden? Welke rol heeft de probleemeigenaar? Op welke wijze kan je vaststellen of de benodigde procesdata aanwezig is in de informatiesystemen? Wat is de meest effectieve en efficiënte route om van een geïdentificeerd procesprobleem te komen tot een “gemined” event log? Je gaat vervolgens aanbevelingen en verbeteracties formuleren.

Dag 2: Bespreken case vorige dag, marktoverzicht & tools, event log modellen, procesanalyse - case 2: verbeteren

Dag 2 cursus Process MiningDag 2 van deze training Process Mining start met het bespreken van de resultaten van case 1. Daarna presenteert de docent een marktoverzicht van Process Mining tools, de meest essentiële functionaliteiten van die tools en ga je concreet aan de slag met process mining voor een autofabrikant. Daar ben je het grootste deel van de dag druk mee.

 • Casebespreking vorige dag: de deelnemers presenteren hun resultaten van de oefenopdrachten en de case van de vorige dag aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en aanbevelingen.
 • Marktoverzicht en de tools: welke Process Mining tools zijn op de markt beschikbaar en wat zijn de sterke en zwakke punten van deze tools? De docent behandelt de functionaliteit en de benodigde software-omgeving van deze tools: gebruiksgemak, intuïtiviteit, visualisatie, collaboration, snelheid, prijs, toegang, personalisatie, et cetera. Hij gaat ook in op de vraag hoe je het kaf van het koren kan scheiden. In hoeverre is opensourcesoftware aan te bevelen, of verdienen commerciële aanbieders de voorkeur? Het resultaat is een vergelijkend warenonderzoek van Process Mining tools waarmee je een eerste toolselectie kan maken.
 • Zelf aan de slag: hoe bouw je een Process Mining analyse op van het inkoopproces van een autofabrikant? Ook hier doorloop je het Process Mining stappenplan: een probleemanalyse, een afbakening van het proces- en systeemdomein waarin het probleem speelt en het opstellen van een event log model. Vervolgens ga je met het gevulde event log de data minen. Het accent in deze case ligt op verbeteren van de geanalyseerde procesgang.

Dag 3: Bespreken case vorige dag, Process Governance, Maturity, Excellence Centers & succesfactoren - case 3: ontdekken

Dag 3 Process Mining trainingDeze dag staat in het teken van het integreren van het geleerde in de eigen werkomgeving. Eerst behandelen we de uitkomsten van de mining-analyse op het inkoopproces van de autofabrikant. De docent demonstreert vervolgens hoe je Process Mining kunt inbedden in je eigen organisatie. Ook voer je nog een uitgebreide derde Process Mining-analyse uit. De docent sluit af met valkuilen en succesfactoren.

 • Casebespreking vorige dag: de deelnemers presenteren hun procesanalyse van de vorige dag aan de groep en de docent. De docent geeft verdere tips, uitleg en komt met aanbevelingen.
 • Process Governance: wat is Process Governance en wat is de relatie tussen IT Governance, Data Governance en Process Governance? Hoe kun je Process Governance opzetten en implementeren? De docent benoemt ook de verschillende taken, verantwoordelijkheden en rollen.
 • Process Maturity: wat is een Process Maturity-model? Wat zijn kenmerken van de verschillende fasen van zowel een Process Maturity als een Process Mining Maturity model? Hoe kun je het volwassenheidsniveau van Process Mining meten aan de hand van de kwaliteit van de event logs? Hoe kun je naar analogie van de vier volwassenheidsniveaus van BI voor Process Mining een dergelijk volwassenheidsmodel opzetten?
 • Zelf aan de slag: hier ga je de derde Process Mining case uitvoeren onder leiding van de docent. Deze case is gericht op het ontdekken van afwijkingen in de werkelijke procesgang ten opzichte van de gewenste procesgang.
 • Process Excellence Center: wat is een Process Excellence Center (PEC) en hoe richt je er een in? Hoe zorg je ervoor dat het team van een PEC alle kennis, inzichten, best practices en toepassingen van Process Mining verzamelt, actualiseert en deelt binnen de organisatie?
 • De valkuilen en succesfactoren van Process Mining: de docent sluit de dag af met de top 10 valkuilen van Process Mining en licht de meeste kritieke succesfactoren toe.

Het doel van deze opleiding Process Mining is dat je dag 3 afsluit met voldoende ervaring, kennis en inzicht om het geleerde direct in de praktijk te kunnen brengen in jouw eigen organisatie.

Proces Mining training past in het kader van datagedreven werken

Process Mining is geen doel op zich, maar past binnen een breder kader. Daarom geeft de docent ook de context aan waarbinnen Process Mining zich afspeelt: het streven naar datagedreven procesmanagement als onderdeel van een datagedreven organisatie. Zo behandelt hij in dit verband ook de relatie met de KPI’s van de organisatie, dashboarding en Business Intelligence.

Leer van succesverhalen bij onze Process Mining opleiding

Onze driedaagse Process Mining opleiding staat bol van de praktijkopdrachten en oefeningen. Tevens werk je met realistische cases en event log data van echte bedrijven. De eerste succesverhalen van het relatief nieuwe vakgebied Process Mining komen eveneens uitgebreid aan bod. Maar cursisten krijgen daarnaast ook een diepgaand inzicht in de theoretische onderbouwing van het concept.

Profiteer van de ideale mix tussen leren en doen

Tijdens elke opleidingsdag vinden groepsdiscussies plaats en werk je individueel of in kleine groepjes aan de cases en praktijkopdrachten. De opdrachten worden uitgebreid klassikaal geëvalueerd, waardoor een maximaal leereffect wordt behaald. Na de succesvolle afronding van de opleiding Process Mining krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Aanvullende informatie over de training Process Mining

De prijs van deze training Process Mining is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Tevens ontvangen de deelnemers een exemplaar van het boek “Grip op processen in organisaties” geschreven door de docent Ko Achterberg.

HBO denk- & werkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Bekijk ook alle andere data analytics opleidingen

Voor wie is deze Process Mining opleiding bedoeld?

Voor iedereen die al betrokken is bij Process Mining of hierin geïnteresseerd is en alle mogelijkheden van Process Mining wil verkennen en onder de knie krijgen. De opleiding geeft een waardevol houvast en een laagdrempelige toegang tot een nieuw, veelbelovend vakgebied. Dankzij de praktisch toepasbare kennis krijg je de mogelijkheid om een voortrekkersrol te gaan vervullen in jouw organisatie. Zo kun je uiteindelijk op termijn uitgroeien tot een “thought leader” op het gebied van Process Mining.

Deze opleiding Process Mining is vooral relevant voor business analisten, proceseigenaren, procesmanagers, procesanalisten en -consultants. Ook als je werkzaam bent als data officer, data analist, data scientist, informatie- of systeemanalist kun je met deze opleiding je IT-kennis en vaardigheden actualiseren.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze opleiding:

 • Je hebt een goed inzicht in de diepere oorzaken van falende processen en menselijke drijfveren
 • Je kunt Process Mining plaatsen binnen het krachtenveld van ERP, CRM en andere bedrijfssoftware
 • Je kunt het 13-stappenplan van Process Mining soepel toepassen
 • Je beschikt over een compleet overzicht van Process Mining tools waarmee je een eerste toolselectie kan maken
 • Je onderkent het belang van betrouwbare, betekenisvolle procesdata, tijdstempels en event logs
 • Je weet hoe je een procesverbetercyclus organiseert
 • Je hebt intensief geoefend met de unieke software van een van de leveranciers
 • Je hebt inzicht in de overige Process Mining software tools
 • Je weet hoe je draagvlak creëert voor Process Mining in jouw organisatie
 • Dankzij de nabespreking van de uitgewerkte cases en de groepsdynamiek heb je waardevolle feedback gekregen

Ontwikkel je analytische talenten en wordt Process Mining expert

Haak aan op het vakgebied van de toekomst. Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende Process Mining opleiding. Heb je vragen over deze cursus Process Mining, neem dan direct contact met ons op.

Direct inschrijven

Jouw docent en begeleider voor deze training Process Mining

Ko Achterberg, Docent opleiding Process Mining

dr. KO ACHTERBERG

Docent opleiding Process Mining & auteur van het boek 'Grip op processen'

Docent en consultant Ko Achterberg heeft meer dan 35 jaar ervaring als procesconsultant, programmamanager en trainer. Deze 3-daagse opleiding Process Mining is recent door hem ontwikkeld, verder verfijnd en geactualiseerd op basis van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten.Ko is als docent Accounting Information Systems verbonden aan de post masters controllersopleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de 3-daagse training Process Mining, datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Ko Achterberg, Docent opleiding Process Mining

dr. KO ACHTERBERG

Docent opleiding Process Mining & auteur van het boek 'Grip op processen'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST