Big Data Analytics opleiding | Big Data training | 9 onderdelen
Onze driedaagse Big Data Analytics-opleiding belicht zowel de technische als de bedrijfsmatige invalshoeken.

Download de brochure

Unieke 3-daagse Big Data analytics opleiding

In onze unieke Big Data Analytics opleiding leer je dat Big Data Analytics onlosmakelijk is verbonden met procesverbeteringen en innovatie. Als consultant, manager of projectleider wil je begrijpen hoe dat werkt. Je wilt je organisatie slimmer laten werken met Big Data, data lakes en geavanceerde analytics. Maar hoe doe je dat? Die ene simpele vraag roept tegelijkertijd nieuwe vragen bij je op, zoals:

 • Hoe overtuig je jouw collega’s van het nut en de noodzaak van Big Data Analytics?
 • Hoe ziet een Big Data-traject er precies uit en wat zijn de belangrijkste valkuilen en risico’s?
 • Welke algoritmen en technieken staan tot je beschikking en hoe selecteer je de juiste?
 • Wat moet je weten van statistiek en hoe zet je text mining in voor leerdoelen?
 • Welke tools en platforms (Hadoop, R, SPSS, Spark, Python, BI tools) zijn voorhanden?
 • Hoe ga je om met Big Data, ethiek en alle wetgeving rondom privacy?
 • Welke plaats nemen die issues in de architectuur in en hoe houd je grip op dit alles?

Maar nog belangrijker: hoe maak je een succes van jouw Big Data-traject en hoe ga je het inbedden in jouw organisatie? En welke hard en soft skills heb je in jouw team nodig? En hoe zet je Internet of Things (IoT) in voor innovatie en nieuwe businessmodellen?

Worstel jij, of je team, met een of meer van de bovenstaande vragen, dan is onze 3-daagse Big Data opleiding absoluut een aanrader.

Praktische informatie

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
5 t/m 7 februari 2020
27 t/m 29 mei 2020
7 t/m 9 oktober 2020
25 t/m 27 november 2020
Punten:
PA15
Deze Big Data Analytics opleiding van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor Big Data Analytics opleiding
Prijs:1.895 EUR p.p.

CORONA UPDATE: Zolang de maatregelen voor het coronavirus van kracht zijn vinden onze opleidingen en trainingen online plaats in een speciaal daarvoor ingerichte digitale leeromgeving. In overleg met de cursisten vindt waar nodig spreiding van de lessen plaats. Zodra de maatregelen worden verlicht of opgeheven geven we onze lessen weer in het Berghotel Amersfoort. Lees hier het volledige bericht.

Spiegel je aan de best practices uit de cursus Big Data Analytics

Voorbeelden die direct aanspreken in onze cursus Big DataIn deze cursus Big Data Analytics schotelen we je niet alleen de theorie voor. Ook de praktijk komt ruimschoots aan bod. Je maakt kennis met tal van recente best practices, zoals de Brandweer Amsterdam-Amstelland, Netflix en de Politie die boeven in de kraag grijpt nog voordat ze een misdaad begaan. Ook voorbeelden van de verschillende oplossingen van de leveranciers komen aan bod zoals R, SPSS, SAS Miner, Python en MapReduce. Daarnaast gaat de docent dieper in op de verschillende algoritmen zoals beslisbomen, clusteranalyse en neurale netwerken.

Wat zeggen onze cursisten?

“Ik had een wat technische insteek/verwachting bij de aanvang van deze Big Data Analytics opleiding, maar de inhoud was zeer interessant en bevatte eye-openers voor mij.”

Anton de Jager
ABN AMRO

Met Big Data & Analytics succes bereiken

In drie intensieve dagen word je klaargestoomd om direct binnen jouw organisatie aan de slag te gaan met Big Data & Predictive Analytics. Wanneer je onze Big Data-opleiding hebt gevolgd, ben je uitstekend in staat om een big data-traject op te starten en vervolgens stap voor stap succes te boeken met geavanceerde analytics.

Big Data Training & toepassingen

Big Data en Predictive Analytics wijken sterk af van reguliere Business Intelligence-trajecten waar rapporten, KPI management en dashboarding centraal staan. Ook de omvang en complexiteit van de data verschilt. Het specialistische gebied van Big Data Analytics vereist daarom geheel andere skills en tools. Maar het hogere doel van deze Big Data Analytics opleiding blijft altijd hetzelfde: werken aan de intelligentie van je organisatie.

Wat is de ervaring van onze klanten?

“Veel praktijkvoorbeelden in relatie tot de methodiek(en). Ik vond het heel inspirerend!”

Gemeente Oss
Gertwin van Aanholt

Zonder de inzet van de juiste vaardigheden en instrumenten levert Big Data dikwijls tegengestelde resultaten op. Een fiasco ligt altijd op de loer. Slechts een klein percentage van de Big Data-initiatieven haalt de eindstreep. Ons praktische model waarin alle Big Data-instrumenten en -methodieken aan de orde komen, schept de juiste voorwaarden en wijst de juiste route richting nog betere resultaten.

Inhoud van de 3-daagse Big Data opleiding

Tijdens deze Big Data-opleiding leer je in drie dagen hoe je een Big Data & Predictive Analytics project van a tot z kan managen. Niet alleen wat je moet weten over de ‘internet of things’ (IoT), data lakes en data-architecturen. Maar je gaat ook kennismaken met de manier waarop je een businesscase samenstelt en kan verzilveren. En hoe je moet omgaan met de privacyaspecten, regelgeving en ethiek.

Dag 1: Introductie, business case & projectmanagement en architectuur

Introductie Big Data & Predictive Analytics

Dag 1: big data training: introductie Big Data AnalyticsJe leert precies wat Big Data is en nog belangrijker wat het niét is. Je maakt tijdens de eerste dag van deze opleiding Big Data Analytics kennis met de karakteristieken van Big Data, Predictive Analytics en data mining. Concreet leer je hoe je de waarde die big data heeft voor jouw organisatie kunt bepalen en verzilveren.

 • Wat zijn de vier kenmerken van Big Data? En wat betekent dat inzicht voor jouw project? En voor de in te zetten tools en mensen?
 • Wat is data mining en text mining en waarin verschillen deze van reguliere Business Intelligence?
 • Hoe kun je Big Data & Predictive Analytics het beste binnen jouw organisatie positioneren?
 • Welke statistische kennis heb je nodig voor jouw project? De juiste statistiek toepassen is immers cruciaal.

De businesscase van Big Data & Analytics en het projectmanagement

De investeringen in Big Data en Analytics kunnen fors zijn, maar dat geldt eveneens voor de baten.

 • Wat is de relatie tussen Big Data, Analytics en innovatie en procesverbetering?
 • Uit welke onderdelen dient de businesscase te bestaan? Hoe ga je om met experimenten en proeftuinen?
 • Hoe overtuig je het management van het nut en de noodzaak?
 • Hoe hebben andere organisaties dit aangepakt en wat valt hieruit te leren?
 • Welke stappen moet je zetten in jouw Big Data-project en wat zijn de valkuilen en risico’s?

Hoe bouw je een heldere Big Data-architectuur?

Vaak gaat het om grote hoeveelheden (ongestructureerde) data die niet meer passen in een datawarehouse. In deze cursus Big Data leer je hoe je een architectuur inricht. Maar ook op welke wijze je die laat aansluiten op bestaande architecturen.

 • Wat is de impact van Big Data op architectuur? En hoe laat je Big Data-stromen aansluiten op bestaande architecturen? Hoe om te gaan met een al bestaand datawarehouse?
 • Hoe bereken je hoeveel servers en clusters je nodig hebt op basis van de hoeveelheid data en de vraagstelling?
 • Hoe richt je sensoren in, waar plaats je die en hoe zorg je dat die zo min mogelijk kosten en overlast veroorzaken?
 • Hoe ga je om met datakwaliteit vooral van human generated content op social media?
 • Welke tools en platforms zijn er om Big Data op te slaan en te analyseren? Denk aan Hadoop, NoSQL, etc. En wat zijn de verschillen?

Dag 2: AI & Big Data: algoritmes, tools, technieken en Data Discovery

Welke algoritmes, tools en technieken ga je gebruiken?

Dag 2 Big Data opleiding: de algoritmes, tools en techniekenAlgoritmes, tools en technieken moeten naadloos aansluiten op het specifieke organisatievraagstuk. Maar hoe maak je de juiste keuze? Dat is van cruciaal belang. We beginnen de tweede dag van deze Big Data-training met een diepe duik in de techniek. Verschillende statistische modellen, datamining en machine learning-technieken passeren de revue.

 • Welke data mining-algoritmes zijn beschikbaar en welke past het beste bij jouw specifieke vraagstuk? Denk aan neurale netwerken, nearest neighbor, decision trees, genetische algoritmen, et cetera.
 • Welke (BI) tools kun je hiervoor inzetten? Denk aan R, SAS, IBM SPSS, MicroStrategy, Pentaho, Tableau, et cetera. Waar moet je op letten bij de aanschaf van dergelijke tools? Kunnen ze echt allemaal omgaan met grote hoeveelheden big data of ongestructureerde, data zoals foto’s, video’s en e-mails? Of beloven sommige leveranciers te veel?
 • Hoe kun je de diverse tools ‘aan elkaar knopen’ zodat eindgebruikers zonder moeite gebruik kunnen maken van de uitkomsten van data mining?
 • Technieken artificial intelligence: data mining, text mining, beeldverwerking, realtime, et cetera.

Data Discovery & Visualisatie

De wijze waarop de data zichzelf kan manifesteren, bepaalt hoe snel gebruikers tot werkelijke inzichten kunnen komen.

 • Welke aspecten spelen een rol bij effectieve datavisualisatie (voorbeelden) en waar moet je goed op letten?
 • Wat zijn de cognitieve barrières waar je op moet inspelen om de gebruiker zo effectief mogelijk de data te kunnen laten begrijpen?
 • Welke Data Discovery tools zijn er op de markt beschikbaar en waar moet je op letten bij de aanschaf ervan?

Dag 3: Big Data toepassingen bouwen, skills, ethiek en privacy

Big Data-toepassingen

Dag 3 cursus Big Data: toepassingen, skills, ethiek & privacyDe overvloed aan data stelt je voor een aantal complexe uitdagingen. Wat kan en moet je er mee? Hoe voorkom je de  informatieoverbelasting die altijd op de loer ligt? Hoe kun je de juiste, meest rendabele en meest praktische toepassingen bedenken en implementeren? Dit en nog veel meer over Big Data-toepassingen leer je allemaal tijdens onze praktische opleiding Big Data analytics.

 • Wat valt er te leren van aansprekende cases als:
  • City of Dublin: verkeersopstoppingen detecteren
  • Social Analytics (KLM): webcare, electronic word of mouth (eWoM)
  • Politie en Brandweer A’dam (Dutch BI & Data Science Award)
 • Welke succes- en faalfactoren speelden daarbij een rol? Wat zijn je eigen ervaringen en wat valt daaruit te leren?
 • Welke sensoren (bronnen) zijn in welke situatie relevant en hoe vergroot je de kans dat je aan de slag gaat met de voor jou meest geschikte toepassingen?

Ethiek, privacy en wet- en regelgeving

Met het verzamelen en koppelen van allerlei privacygevoelige data kom je automatisch voor een belangrijk privacyvraagstuk te staan.

 • Welke ethisch kader is van belang om een klimaat te scheppen waarbinnen mensen de juiste beslissingen nemen; welke data mag je juist wel gebruiken en welke absoluut niet?
 • Wat zegt de relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG, hierover? Hoe daar mee om te gaan? Hoe speel je in op de publieke opinie en hoe voorkom je eventuele imagoschade?
 • Welke creatieve methoden en technieken zijn voorhanden om toch over de data te kunnen beschikken en tegelijk niet de privacy te schenden? Denk dan onder andere aan data masking.

Skills en competenties

Data Science management is een professioneel vakgebied aan het worden en ook op het vlak van de skills en de competenties komt er in hoog tempo nieuwe kennis beschikbaar.

 • Wat zijn de drie meest genoemde vaardigheden van een data scientist, de meest sexy job van de 21ste eeuw?
 • Welke vaardigheden (soft & hard skills) zijn nodig in een succesvol Big Data analytics-team?

Maak kennis met de succesfactoren van geavanceerde Analytics

Onze driedaagse Big Data Analytics-opleiding belicht zowel de technische als de bedrijfsmatige invalshoeken. Denk dan aan zaken zoals machine learning, data lakes, projectmanagement, datakwaliteit, businesscases en toepassingen. Maar je leert vooral wat de succesfactoren zijn van Big Data toepassingen en hoe je data kan omzetten in hogere marges, tevredener klanten en happy medewerkers.

Interactieve Big Data training

Elke opleidingsdag is er ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. En je neemt deel aan discussies en werkt in groepjes aan concrete opdrachten. Op die manier ontstaat een perfecte mix tussen de praktijk en de theoretische kaders en modellen. Na afronding van deze unieke cursus Big Data ontvang je als deelnemer een gewaarmerkt certificaat van de Passionned Academy, een digitale badge en een exemplaar van het boek ‘Succes met Big Data’.

Aanvullende informatie van deze Big Data training

De prijs van deze opleiding is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Deze Big Data opleiding maakt onderdeel uit van onze 10-daagse Data Science training.

bekijk ook alle andere data analytics opleidingen

Doelgroep voor deze Big Data Analytics opleiding

De opleiding Big Data Analytics is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Big Data Analytics voor zijn eigen organisatie. Deze unieke Big Data training wordt met name gevolgd door aankomend projectleiders, BI-managers, IT-managers, marketingmanagers, data scientists, programmamanagers, BI-consultantsdata analisten, business analisten en controllers.

Meld je aan voor onze unieke cursus Big Data

Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende cursus Big Data. Wil je deze Big Data training incompany volgen, of heb je vragen, neem dan direct contact met ons op.

direct inschrijven

Reviews over "Big Data Analytics opleiding"

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Anoniem | 9 maart 2020

Leuk gebracht en inspirerend. Enige verbeterpunt is het voor een deel verschuiven van programmeren naar huiswerk.

Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starWhite starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
heer Eddy Janse | Evides NV | 30 januari 2020

Theorie was prima, leuk gepresenteerd. Begeleiding praktijk programmeren en modelleren was ronduit slecht.

Reactie Passionned Group: inmiddels is de praktijkbegeleiding intenstiever en op een hoger niveau gebracht waarmee het praktische gedeelte voortaan soepel kan verlopen.

Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starWhite starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starHalf red star
Anoniem | 21 januari 2020

Prima Big Data cursus. De workshop op 2e dag (met python) kan beter.

Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starHalf red star
heer Mindert Westra | ABN AMRO Verzekeringen | 12 januari 2020

Prima Big Data training. Fascinerende wereld met veel uitdagingen.

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starHalf red star
Anoniem | 25 december 2019

Deze Big Data cursus heb ik met veel plezier gevolgd als onderdeel van de 10-daagse Data Science opleiding. Ik zou echter niemand de zomereditie van de Data Science opleiding (10 werkdagen achter elkaar) aanbevelen gezien de hoeveelheid stof binnen een tekort tijdsbestek. Spreiden over 3 maanden lijkt mij geschikter gezien het maken en afronden van de eindopdracht.

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met big data analytics opleiding (big data training) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Jack Esselink, Docent opleiding Big Data

JACK ESSELINK

Big Data professional & docent TIAS

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15