Big Data training | Big Data opleiding | Big Data Science cursus

Big Data training

Interactieve en praktijkgerichte cursus Big Data
Onze driedaagse Big Data training belicht zowel de technische als de bedrijfsmatige invalshoeken.

Meld je aan voor deze cursus

Unieke 3-daagse Big Data opleiding: online & op locatie

In onze unieke Big Data training leer je dat Big Data Analytics en algoritmes onlosmakelijk zijn verbonden met procesverbeteringen, organisatievernieuwing en innovatie. Als consultant, manager, Big Data architect of projectleider wil je begrijpen hoe dat werkt. In deze driedaagse cursus Big Data leer je de grondbeginselen van Big Data Science & AI zodat je niet alleen een betere gesprekspartner wordt, maar ook in staat bent de zin en onzin te scheiden. Je wilt weten welke mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie en rendement halen uit Big Data analytics en weten hoe je dit soort projecten effectief kan managen. Tijdens deze interactieve Big Data cursus leer je hoe je (grote hoeveelheden) ongestructureerde data kunt verwerken tot nieuwe inzichten, procesverbeteringen en een radicaal ander business model.

Cursus Big Data Analytics: de vragen & antwoorden

Je wilt je organisatie datagedreven laten werken met Big Data Analytics. Hoe doe je dat? Daarbij kom je in aanraking met data lakes, data science management, machine learning, artificial intelligence (AI) en algoritmes. Die ene simpele vraag roept tegelijkertijd nieuwe vragen bij je op, zoals:

Maar nog belangrijker: hoe maak je een succes van jouw Big Data-traject en hoe ga je het inbedden in jouw organisatie? En welke hard en soft skills heb je in jouw team nodig? En hoe zet je Internet of Things (IoT) en AI in voor innovatie en nieuwe businessmodellen? Worstel jij of je team, met een of meer van de bovenstaande vragen, dan is onze 3-daagse Big Data opleiding absoluut een aanrader.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
6 t/m 8 oktober 2021
1 t/m 3 december 2021
23 t/m 25 maart 2022
8 t/m 10 juni 2022
5 t/m 7 oktober 2022
30 november t/m 2 december 2022
Punten:
PA15
Deze Big Data Analytics opleiding van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor Big Data Analytics opleiding
Prijs:1.895 EUR p.p.

Spiegel je aan de best practices uit de Big Data cursus

In deze Big Data cursus schotelen we je niet alleen de theorie voor. Ook de praktijk komt tijdens deze masterclass Big Data ruimschoots aan bod. Je maakt kennis met tal van recente best practices, zoals de Brandweer Amsterdam-Amstelland, Netflix, Lemonade Insurance, ICS en de Politie die boeven in de kraag grijpt nog voordat ze een misdaad begaan. Ook voorbeelden van de verschillende oplossingen van de leveranciers komen aan bod zoals R, Dataiku, SPSS, SAS Miner, Python en MapReduce. Daarnaast gaat de docent dieper in op de verschillende algoritmes zoals beslisbomen, clusteranalyse en neurale netwerken.

Met Big Data & Analytics succes bereiken

Voorbeelden die direct aanspreken in onze cursus Big DataIn drie intensieve dagen word je klaargestoomd om direct binnen jouw organisatie aan de slag te gaan met Big Data, machine learning & algoritmes. Wanneer je onze Big Data opleiding hebt gevolgd, ben je uitstekend in staat om een big data-traject op te starten en vervolgens stap voor stap succes te boeken met machine learning, AI en Big Data analytics.

Big Data training & toepassingen

Big Data en Data Science wijken sterk af van reguliere Business Intelligence-trajecten waar rapporten, KPI management en dashboarding centraal staan. Ook de omvang en complexiteit van de data verschilt enorm. Het specialistische gebied van Big Data Analytics vereist daarom geheel andere skills en tools. Maar het hogere doel van deze Big Data Analytics opleiding blijft altijd hetzelfde: werken aan de intelligentie van je organisatie en deze datagedreven maken.

Behoed je voor teleurstellende resultaten

Zonder de inzet van de juiste vaardigheden en instrumenten leveren Big Data en machine learning dikwijls resultaten op die totaal geen hout snijden. Een fiasco ligt altijd op de loer. Slechts een klein percentage van de Big Data-initiatieven haalt de eindstreep. Ons praktische model waarin alle Big Data-instrumenten en -methodieken aan de orde komen, schept de juiste voorwaarden en wijst de juiste route richting nog betere resultaten. Deze praktische cursus Big Data behoedt jou voor teleurstellende resultaten.

Inhoud van de 3-daagse Big Data opleiding

Tijdens deze Big Data opleiding leer je in drie dagen hoe je een Big Data & AI-project van a tot z kan managen. Niet alleen wat je moet weten over de ‘internet of things’ (IoT), data lakes en data-architecturen. Maar je gaat ook kennismaken met de manier waarop je een businesscase kan verzilveren en een AI-first strategie samenstelt en implementeert. En hoe je moet omgaan met de privacyaspecten, regelgeving en ethiek.

Dag 1: Introductie, AI-first strategie, businesscase, projecten & architectuur

Dag 1: big data training: introductie Big Data AnalyticsJe leert tijdens de eerste dag van deze Big Data training precies wat Big Data is en nog belangrijker wat het niét is. Je maakt kennis met de karakteristieken van Big Data, Artificial Intelligence, data science, Business Intelligence en machine learning. Concreet leer je hoe je de waarde die big data heeft voor jouw organisatie kunt bepalen en verzilveren.

 • Big Data, hypes en de datagedreven organisatie: wat is de hype en wat is de realiteit en wat zijn voorbeelden van succesvolle implementaties? Wat zijn de kenmerken van een datagedreven organisatie en welke plek heeft Big Data science & AI hierin?
 • Definities Big Data & AI: wat zijn de vier kenmerken van Big Data? En wat betekent dat inzicht voor jouw project? En voor de in te zetten tools en mensen? Wat is machine learning, data science en AI (definities) en waarin verschillen deze van reguliere Business Intelligence?
 • Positionering & kennis: hoe kun je Big Data Analytics & Data Science het beste binnen jouw organisatie positioneren? Welke statistische kennis heb je nodig voor jouw project? De juiste statistiek toepassen is immers cruciaal.
 • De belangrijkste Big Data & AI trends: de docent presenteert de belangrijkste trends voor Big Data & artificial intelligence zoals quantum computing, nanotechnologie, fotografie als nieuwe universele taal, deep learning, Auto Machine Learning (Auto ML) en Generative Adversarial Networks (GANs).

Ontwikkel een Big Data & AI-first strategie

Het gros van de organisaties blijft steken in het maken van rapporten, dashboards en experimenteert met algoritmes, maar vergeet een AI-first strategie te bedenken en te implementeren. In dit onderdeel leer je de belangrijkste aspecten van een Big Data & AI-strategie.

De businesscase van Big Data, AI, machine learning en het projectmanagement

Er is heel veel geld gemoeid met Big Data-gerelateerde initiatieven zoals AI, machine learning, Big Data tools en Big Data analytics. De totale markt wordt geschat op 1.000 triljoen euro (wereldwijd op jaarbasis). Maar ook de opbrengsten kunnen gigantisch zijn, zoals blijkt uit het succes van bijvoorbeeld House of Cards (Netflix). De docent presenteert ook vele andere best practices waar je van kunt leren.

 • Integraal denken & businesscase: wat is de relatie tussen Big Data, Analytics en innovatie en procesverbetering? Uit welke onderdelen dient de businesscase te bestaan? Hoe ga je om met experimenten en proeftuinen?
 • Overtuigen van nut en noodzaak: hoe overtuig je de directie, het management en andere stakeholders van het nut en de noodzaak van Big Data en AI? Wat voor leiderschap heb je daarvoor nodig in jouw organisatie?
 • Stappen en valkuilen: hoe hebben andere organisaties dit soort projecten aangepakt en wat valt hieruit te leren? Welke stappen moet je zetten in jouw Big Data-project en welke risico’s en valkuilen moet je onderkennen bij het ontwikkelen en in productie nemen van algoritmes?

Hoe bouw je een heldere Big Data-architectuur?

Met Big Data gaat het om grote hoeveelheden (ongestructureerde) data die niet meer passen in een datawarehouse. In deze Big Data cursus leer je hoe je een architectuur duurzaam inricht en laat aansluiten op bestaande architecturen. Hoe verhoudt een Big Data architectuur zich tot klassieke BI en DWH architectuur? Hoe laat je de AI tools aansluiten op je bestaande architectuur en infrastructuur.

 • Big Data architectuur: wat is de impact van Big Data op de IT- en BI-architectuur? En hoe laat je Big Data-stromen aansluiten op bestaande architecturen? Hoe om te gaan met een al bestaand datawarehouse?
 • Referentie-architectuur voor Data Science: de docent toont een referentie-architectuur voor Data Science & Big Data en neemt je mee in de belangrijkste principes die daarin een plek hebben. Daarnaast: welke sensoren kun je allemaal inzetten om Big Data te genereren?
 • Nieuwe ontwikkelingen & tools: welke devices, tools en platforms zijn er om Big Data te genereren, op te slaan en te analyseren? Denk aan allerlei sensoren, Hadoop, NoSQL, cloud, Docker containers, automated machine learning, gespecialiseerde hardware (zoals GPU’s), SPARK, Hadoop en REST APIs.

Zeer zinvolle 3 dagen, kan niet wachten om hiermee met eigen data aan de slag te gaan.

Remco van der Wees
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Dag 2: AI & Big Data proces, algoritmes, tools en technieken

Dag 2 Big Data opleiding: de algoritmes, tools en techniekenHet Big Data proces, de algoritmes, tools en technieken moeten naadloos aansluiten op het specifieke organisatievraagstuk. Maar hoe maak je de juiste keuze? Dat is van cruciaal belang. Tijdens de tweede dag van deze Big Data training neem je ook een duik in de techniek zonder dat het al te technisch wordt. Verschillende statistische modellen, algoritmes en machine learning-technieken passeren de revue zoals image processing, neurale netwerken en tekstmining. Maar we beginnen de dag met het proces.

Big Data proces

Waar houdt een data scientist zich mee bezig en uit welke stappen bestaat het big data science proces. Welke rol speelt machine learning hierin en hoe kun je de stappen implementeren in jouw organisatie?

 • Van data tot voorspelling: wat zijn de stappen van het big data proces en welke bijdrage leveren machine learning en AI hieraan?
 • Team data science: wie speelt welke rol in het data science proces, bij de opzet van Big Data lakes en welke competenties zijn er nodig?
 • Inbedding in de organisatie: waar beleg je de functie big data analytics & data science in de organisatie?

Welke Big Data algoritmes kun je allemaal gebruiken?

Algoritmes zijn essentiële bouwstenen voor big data en machine learning. Wat zijn algoritmes en welke soorten zijn er zoal en wat kun je hiermee?

 • Betekenis Big Data algoritmes: wat is een big data algoritme en wat heb je nodig om er een te maken?
 • De verschillende type algoritmes: welke algoritmes zijn beschikbaar en welke past het beste bij jouw specifieke vraagstuk? De docent geeft je inzicht in de verschillende typen algoritmes zoals classificatie, regressie, clusteren, beslisbomen, KNN, ensemble modellen, genetische algoritmes en neurale netwerken, et cetera.
 • Supervised, unsupervised learning en reinforcement learning: tijdens dit onderdeel ga je deze AI-begrippen begrijpen en je leert hoe je ze in welke situatie het beste kunt toepassen.
 • Wat is deep learning: wat is deep learning, op welke manier kun je het toepassen, hoe ga je een deep learning model opbouwen en wat komt daar allemaal bij kijken?
 • Hoe ga je algoritmes valideren: hoe meet je de performance van een machine learning model en hoe voorkom je dat deze uit balans raken (model drifting) en hoe houd je controle over overfitting en underfitting.

Big Data tools en technieken

In deze module van de Big Data training ga je aan de slag met diverse big data tools die in de praktijk door data scientists gebruikt worden. De docent geeft een overzicht van de tools die veel gebruikt worden:

 • Open source Big Data tools: welke tools zijn in het open source domain beschikbaar? Hier geeft de docent je een overzicht van veel gebruikte open source oplossingen zoals bijvoorbeeld Hadoop, NoSQL, scikit-learn, Pandas, Python, R, SCALA en NumPy.
 • Commerciële tools: de docent geeft een overzicht van de meest gebruikte commerciële tools. Denk aan Rapidminer, SAS, IBM Watson Studio, SPSS, MicroStrategy, Dataiku, Pentaho, Tableau, et cetera.
 • Toolselectie en aanschaf: waar moet je op letten bij de aanschaf van dergelijke tools? Kunnen ze echt allemaal omgaan met grote hoeveelheden big data of ongestructureerde data zoals foto’s, video’s en e-mails? Of beloven sommige leveranciers te veel?
 • Integratie: hoe kun je de diverse Big Data & AI tools ‘aan elkaar knopen’ zodat eindgebruikers zonder moeite gebruik kunnen maken van de uitkomsten van algoritmes of zelf Auto Machine learning kunnen activeren?

Jack, compliment. Duidelijk, overzichtelijk, helder en structuur = ok.

Salam Al-Gaim
Saxion

Dag 3: Big Data toepassingen bouwen, workshop, skills, ethiek, privacy en wetgeving

De laatste dag van onze Big Data training staat in het teken van succesvolle Big Data toepassingen, een workshop machine learning, de vaardigheden en competenties van Big Data Scientists en tot slot de ethische en juridische kant van Big Data & het gebruik van algoritmes.

Big Data-toepassingen

Dag 3 cursus Big Data: toepassingen, skills, ethiek & privacyDe overvloed aan data stelt je voor een aantal complexe uitdagingen. Wat kan en moet je er mee? Hoe voorkom je de informatieoverbelasting die altijd op de loer ligt? Hoe kun je de juiste, meest rendabele en meest praktische toepassingen bedenken en implementeren? Dit en nog veel meer over Big Data-toepassingen leer je allemaal tijdens onze praktische Big Data analytics opleiding.

 • Best practices: wat valt er te leren van aansprekende cases als: City of Dublin, Provincie Zuid-Holland, Social Analytics bij KLM, en de Politie en de Brandweer A’dam-Amstelland (Dutch BI & Data Science Award)
 • Succesfactoren: welke succes- en faalfactoren speelden daarbij een rol? Wat zijn je eigen ervaringen met Big Data & AI en wat valt daaruit te leren?

Workshop Big Data & machine learning model ontwikkelen

In deze Big Data workshop leer je hoe je een (eenvoudig) machine learning model kunt bouwen. Je gaat aan de slag met het importeren van data, Exploratory Data Analysis (EDA), data opschonen en bewerken, het opbouwen van een training- en testdataset, het trainen van het algoritme, visualiseren en het valideren van het Big Data model.

Vaardigheden, kennis en competenties

Data Science management is een professioneel vakgebied aan het worden en ook op het vlak van de vaardigheden en de competenties komt er in hoog tempo nieuwe kennis beschikbaar. Hoe houd je dat in de gaten en hoe houd je daar grip op? En hoe breng je jouw Big Data of data science team naar een hoger niveau?

 • Persoonlijke vaardigheden: wat zijn de drie meest genoemde vaardigheden van een data scientist en hoe valideer je iemand zijn vaardigheden? Hoe om te gaan met het tekort aan big data scientists?
 • Teamvaardigheden: welke vaardigheden (soft & hard skills) zijn nodig in een succesvol Big Data analytics-team? Hoe bouw je verder aan een succesvol team dat jouw organisatie klaarstoomt voor een nieuwe fase van ontwikkeling? Welke Big Data-rollen en competenties kun je dan daarbij onderkennen?
 • Beheer van modellen: effectieve machine learning modellen neem je natuurlijk in productie maar moet je ook gaan beheren. Hoe ga je het beheer ervan organiseren en op welke manier beleg je de taken in de organisatie?

Ethiek, privacy en wet- en regelgeving

Met het verzamelen en koppelen van (grote hoeveelheden) data kom je automatisch voor belangrijke ethische en juridische vraagstukken te staan. Big Data Science praktiseren zonder in te gaan op ethiek en privacy is tegenwoordig uitgesloten. De docent neemt je mee in de meest gebruikte frameworks, en kaders, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en presenteert tot slot een aantal technieken om de privacy van personen grondig te beschermen zonder dat dit grote consequenties heeft voor de businesscase.

 • Kaders en frameworks: welke ethische kaders en principes zijn van belang om een klimaat te scheppen waarbinnen mensen de juiste beslissingen nemen; welke data mag je juist wel gebruiken en welke absoluut niet?
 • Wet- en regelgeving: wat zegt de relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG, hierover? Hoe daar mee om te gaan? Hoe speel je in op de publieke opinie en hoe voorkom je eventuele imagoschade?
 • Technieken en privacyoplossingen: welke creatieve methoden en technieken zijn voorhanden om toch over de data te kunnen beschikken zonder de privacy te schenden? Denk dan onder andere aan het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens.

Maak kennis met de succesfactoren van geavanceerde Business Analytics

Onze driedaagse master Big Data and Business Analytics belicht zowel de technische als de bedrijfsmatige invalshoeken. Denk dan aan zaken zoals machine learning, data lakes, projectmanagement, datakwaliteit, businesscases en toepassingen. Maar je leert vooral wat de succesfactoren zijn van Big Data toepassingen en hoe je data kan omzetten in hogere marges, meer tevreden klanten en happy medewerkers.

Interactieve Big Data cursus

Tijdens elke opleidingsdag van deze Big Data cursus is er ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. En je neemt deel aan discussies en werkt in groepjes aan concrete opdrachten. Op die manier ontstaat een perfecte mix tussen de praktijk en de theoretische kaders en modellen. Na afronding van deze unieke Big Data training ontvang je als deelnemer een gewaarmerkt certificaat van de Passionned Academy, een digitale badge en een exemplaar van het Big data boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’.

Aanvullende informatie van deze Big Data training

De prijs van deze big data analytics training is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Deze masterclass Big Data maakt onderdeel uit van onze 10-daagse Data Science training.

Bekijk ook alle andere data analytics opleidingen

Doelgroep voor deze Big Data Analytics opleiding

De opleiding Big Data Analytics is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Big Data & AI voor zijn eigen organisatie. Deze unieke Big Data training wordt met name gevolgd door aankomend projectleiders, BI-managers, IT-managers, marketingmanagers, data scientists, big data analisten, adviseurs, programmamanagers, BI-consultants, data analisten, business analisten en controllers.

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze training:

 • Je weet hoe je de waarde die Big Data heeft voor jouw organisatie kunt bepalen en verzilveren
 • Je herkent de verschillende typen algoritmes en weet hoe ze werken
 • Je kent het onderscheid tussen unsupervised, supervised en reinforcement learning
 • Je leert de basisbeginselen van deep learning
 • Je hebt geoefend met het maken van een voorspellend model in Python
 • Je kunt een Big Data model valideren
 • Je herkent de ethische, juridische en privacy-aspecten rondom Big Data
 • Kortom: je weet hoe je een Big Data-project van a tot z kunt managen

Meld je aan voor onze unieke Big Data cursus

Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende Big Data cursus. Wil je Big Data trainingen incompany organiseren, of heb je vragen over deze big data analytics opleiding, neem dan direct contact met ons op.

Direct inschrijven

Jouw docent en begeleider

Jack Esselink, Docent opleiding Big Data

JACK ESSELINK

Big Data professional & docent TIAS

Iedere organisatie verzamelt bergen data en is naarstig op zoek om hier slimmere dingen mee te doen. Jack is een zeer ervaren trainer en spreker die met veel bevlogenheid en passie over het onderwerp Big Data & AI spreekt, doceert en adviseert. Deze Big Data Analytics training is door hem een aantal jaren terug in de markt gezet en steeds verder verfijnd.

Reviews over "Big Data training"

Bruno de Regge | Fontys Hogescholen | 23 september 2021

Mooie en informatieve opleiding, een deepdive van drie dagen die context schept en je een duidelijk inzicht geeft in de praktische kant van Data Driven Marketing. De opleiding enthousiasmeert, verdiept en maakt je nieuwsgierig naar meer.

[Kan geen uitspraak doen over locatie en catering aangezien ik remote de opleiding gevolgd heb]

Conrad Klatte | DPG Media B.V. | 1 juli 2021

In één woord geweldig. Extreem veel geleerd en heb zin om mijzelf verder te verdiepen in dit onderwerp. Daarnaast zie ik zeker veel mogelijkheden om het binnen mijn organisatie toe te passen

Pieter Holtermans | KPN B.V. | 3 mei 2021

Een van de betere opleidingen op Big Data gebied, Ondanks twee i.p.v. 3 dagen. Goede presentatie met veel inhoud, goede balans theorie en praktijk, met enthousiasme en veel kennis door Jack gegeven. En een prachtig boek als naslagwerk.

OPMERKING: Locatie was niet in Amersfoort, maar online, ook was er daardoor geen catering. Beiden niet kunnen beoordelen, maar toch verplicht in te vullen velden. Daarom beiden met 1 ster gevuld.

Patrick Haak | Langhenkel en Talenter BV | 3 mei 2021

Interessante stof en inzicht in het toepassen van data, gebruik van applicaties en het werkelijke belang en betrouwbaarheid van informatie te kunnen duiden. Had meer verwacht om meer op de technische inhoud door te gaan, om zelf meer in staat te zijn om data op te halen en dit toe te passen.

PS. locatie en catering is niet van toepassing ;-)

Anoniem | 3 mei 2021

Ik heb een uitgebreide handleiding gekregen, theorie, techniek, visualisaties en implementatie van big data projecten. Prima (basis) cursus. Ik heb wel een stuk verdieping in het werkelijk toepassen van analyses gemist. Dat ging vrij snel. Een huiswerk opdracht met data en de opdracht om in excel analyses te doen zou voor mij wat meer verdieping hebben gegeven.

Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met Big Data opleidingen of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Jack Esselink, Docent opleiding Big Data

JACK ESSELINK

Big Data professional & docent TIAS

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST