Sector Pharma | Uitdagingen en slimme oplossingen
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Sector farmacie

De farmaceutische branche produceert geneesmiddelen en medicijnen. Fabrikanten geven veel geld uit aan ontwikkeling en research. Na het ontwikkelen van een medicijn wordt vaak patent of octrooi aangevraagd voor bepaalde eigenschappen van het medicijn. Fabrikanten leveren geneesmiddelen en medicijnen vaak aan groothandels die ze weer doorverkopen aan apotheken (voor receptplichtige medicijnen) of aan drogisten (voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen).

Trends en ontwikkelingen in de markt

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen wordt steeds vaker gecentraliseerd (samenwerkingsverbanden tussen bedrijven) om de hoge kosten die hieraan verbonden zijn te kunnen delen. De branche wordt geconfronteerd met teruglopende marges. De laatste jaren is er door de overheid veel inspanning gestoken in het op gang brengen van vrije marktwerking. Verzekeraars vergoeden vaak uitsluitend de laagste prijs in de markt voor bepaalde geneesmiddelen. De marges en winstgevendheid van groothandels en apotheken bereiken elk jaar weer nieuwe diepterecords.

Uitdagingen vertalen naar mogelijkheden voor (marge)groei

Intensiever samenwerken met klanten en leveranciers kan belangrijke kostenbesparingen opleveren en stimuleert innovatie. Alle schakels in de keten zullen de nadruk moeten leggen op de toegevoegde waarde die zij bieden. Groothandels kunnen een rol spelen bij de voorraadadministratie van hun klanten of bij de borging van lean processen in ziekenhuizen. Apothekers zullen hun consumenten moeten overtuigen van de noodzaak van de farmaceutische kennis die zij hebben.

Deze kennis kan voorkomen dat verkeerde medicijnen bij patiënten terecht komen die deze medicijnen niet mogen gebruiken. Het elektronisch cliëntendossier (ECD) zal de komende jaren zeer waarschijnlijk toch echt ingevoerd gaan worden. Zorgverleners zullen geconfronteerd worden met investeringen op het gebied van software om aan de eisen van het ECD te kunnen voldoen.

Onze dienstverlening binnen de sector farmacie

Wij helpen organisaties in deze branche met het op orde brengen van hun processen en strategie. Door de implementatie van performance management, workflowmanagement en business intelligence krijgen organisaties beter grip op de kritieke onderdelen binnen hun bedrijfsvoering. Business intelligence oplossingen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij de monitoring van kritische voorraadhoogten.

Ook stelt het organisaties in staat om analyses te doen op product-klant combinaties om bijvoorbeeld ‘gaten’ in het afnamepatroon van een klant te ontdekken. Deze gaten zouden kunnen duiden op weglekkende omzet; de klant koopt bij de concurrent! Indien inzichtelijk gemaakt kan worden om welke producten het gaat, kan een passend aanbod worden gedaan aan deze klant. Op deze manier kan ‘verdikking’ bij bestaande klanten worden gerealiseerd.

Strategiekaarten zijn richtinggevend

Strategiekaarten zijn een uitstekend middel om de organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Strategiekaarten zijn richtinggevend voor de inrichting van stuurinformatie en helpen om in een dynamische markt te opereren op het scherpst van de snede. Het stelt organisaties in staat om te sturen op wat echt kritisch is. Door de onderlinge samenhang tussen de Key Performance Indicators (KPI’s) aan te geven ontstaat een logisch geheel waarin de relatie en de inter-afhankelijkheid tussen verschillende aandachtsgebieden duidelijk geïllustreerd wordt.

Slimmer werken

Een betere alignment tussen processen en IT zorgt dat medewerkers en klanten enerzijds en medewerkers en leveranciers anderzijds, slimmer kunnen werken in een digitale omgeving met bijvoorbeeld enterprise portals. Projecten bij klanten, maar ook de interne Business Intelligence projecten, hebben een hogere kans van slagen gekregen door dat ook gekeken wordt naar competenties van slimmere managers en de succesfactoren van projecten.

Passionned Group heeft een model ontwikkeld waardoor snel een effectieve quick scan van uw organisatie kan worden gedaan. Het INK voor intelligente organisaties model laat op een duidelijke manier zien of er samenhang bestaat tussen projecten en programma’s binnen uw organisatie. Eventuele onbalans tussen techniek en organisatie dient weggenomen te worden voor de organisatie als geheel weer een stap vooruit kan zetten op de ladder van ‘slimme groei’.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Dit zijn onze referenties in de farmaceutische sector:

Best practice in de farmacie:

Farmaceutische groothandel gaat van maandelijks monitoren naar dagelijkse actie

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met sector pharma (uitdagingen en slimme oplossingen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST