Enterprise Business Intelligence: 1+1+1 is vijf | Meer BI succes
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Het geheel is meer dan de som der delen

De activiteiten en bedrijfsprocessen van de organisatie kunnen soepeler gaan lopen en worden steeds beter op elkaar afgestemd met Enterprise Business Intelligence. Binnen alle bedrijfsprocessen maken we gebruik van één Business Intelligence-systeem waarin definities op elkaar aansluiten en gegevensverzamelingen zijn geïntegreerd.

De waarde van BI stijgt exponentieel

Integrale dienstverlening, klantgericht denken en werken is gemakkelijker te realiseren wanneer de Business Intelligence-toepassing zoveel mogelijk prestatie-indicatoren van de bedrijfsprocessen in relatie tot elkaar kan tonen: Enterprise Business Intelligence. De waarde van het Business Intelligence-systeem zou exponentieel moeten stijgen naarmate het meer operationele primaire processen ondersteunt. Immers, organisaties kunnen steeds meer relaties en verbanden tussen processen ontdekken en optimaliseren. Echter uit onderzoek van Passionned Group blijkt dat er geen direct statistisch significant verband bestaat tussen het Enterprise Business Intelligence en hogere (financiële) prestaties.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat organisaties denken dat het nut van integrale stuurinformatie klein is, bijvoorbeeld omdat de eigen functionele systemen binnen de disciplines HR, Finance en Marketing zelf voldoende rapportages en dashboards bevatten. Bovendien denken en werken medewerkers en managers vaak nog vanuit de eigen discipline.

Uitmuntende prestaties bedrijfsbreed

Als we echter langs een andere as naar de onderzoeksstatistieken kijken, zien we iets opmerkelijks. Namelijk, als er uitmuntende prestaties behaald worden met Business Intelligence, dan is de impact ook enorm. Prestaties op allerlei gebieden kunnen verbeteren, zowel financieel als niet-financieel. Klanten worden meer tevreden, winstmarges verbeteren, het ziekteverzuim daalt et cetera. Van hoog tot laag, van links tot rechts presteren dergelijke organisaties veel beter. Het gaat dan om organisatiebrede Business Intelligence, oftewel Enterprise Business Intelligence.

1+1+1 is vijf

Een verklaring voor een hoog rendement bij dergelijke enterprise Business Intelligence zou kunnen zijn dat er verbindingen worden gelegd tussen de verschillende afdelingen en disciplines, juist daar waar – vanuit bedrijfseconomisch perspectief – de “toegevoegde waarde” sprong van een organisatie zit en waar het vaak mis kan gaan. In die zin wordt 1+1+1 met Business Analytics geen drie maar wellicht vijf. Het geheel is met organisatiebrede Business Analytics, veel vaker en veel meer dan de som der delen.

De waarde van stuurinformatie neemt sterk toe wanneer deze door de gehele organisatie kan stromen of zelfs door de grenzen van de organisatie heen kan dringen om aandeelhouders, overheid, leveranciers en klanten te informeren (Liautaud en Hammond, 2001). Hoe meer gebruikers zich kunnen ‘laven’ aan goede informatie, hoe meer rendement je kan realiseren op Business Analytics. Wanneer al die stakeholders daarnaast ook bij elkaar mee kunnen kijken – bijvoorbeeld benchmarks die verschillende werkmaatschappijen of regio’s naast elkaar zetten – en zelf op ad-hocbasis over informatie kunnen beschikken, wordt het rendement nog hoger. Zie ook: Toegang zakenpartners.

Verschillende meetpunten op de processen

Verschillende meetpunten op de processenDe bedrijfsprocessen binnen een organisatie zorgen dat grondstoffen worden verwerkt tot producten die meerwaarde hebben in een markt. Met Business Intelligence kunnen organisaties de prestaties van de primaire- en secundaire bedrijfsprocessen inzichtelijk maken en wellicht daardoor ook optimaliseren.

Door het plaatsen van verschillende meetpunten bij het starten (invoer), uitvoeren (doorlooptijden) en het stoppen (uitvoer) van processen kan Business Intelligence laten zien of het bedrijfsproces efficiënt produceert, of het de gewenste kwaliteit oplevert en of beleidsmaatregelen ter verbetering van het bedrijfsproces effect hebben.

Kennis vergaren

Door met Business Intelligence tijdig en frequent informatie en kennis te vergaren over alle bedrijfsprocessen kunnen organisaties als gevolg daarvan opereren op het scherpst van de snede omdat iedereen de uitgestippelde strategie sneller kan uitvoeren. Zij kunnen dan continu bijsturen om processen nog efficiënter en doelmatiger uit te voeren. Hetzij in de dagelijkse operaties, hetzij door de opbouw van de processen periodiek te herzien en eventueel aan te passen.

Indien relevant kan de organisatie ook de competenties die benodigd zijn voor business intelligence van de betrokken medewerkers aanscherpen. Op die manier kan de organisatie zonder al te grote risico’s veel gerichter ondernemen en op die manier haar concurrentiekracht nog beter uitspelen.

Eerst begrijpen, dan aanpassen

Eerst begrijpen, dan aanpassenTen slotte: het is belangrijk om eerst de organisatie en het bedrijfsproces goed te begrijpen – door Business Intelligence te richten op de bedrijfsprocessen en ervaren mensen deze informatie te laten gebruiken – en pas dan aan te passen (Hammer, 1995). Zie ook: stuurinformatie gebruiken om te innoveren.

Neem contact met ons op

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met enterprise business intelligence: 1+1+1 is vijf (meer bi succes) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST