Opleiding Datawarehouse & Data Governance | 3-daagse DWH training
Met deze 3-daagse training Datawarehouse & Data Governance maak je van data je strategie.

Download de brochure

3-daagse opleiding Datawarehouse & Data Governance

Onze opleiding Datawarehouse & Data Governance helpt je als manager of medewerker bij het vinden van antwoorden op prangende vragen over data. Als je niet alleen op zoek bent naar theoretische inzichten en overwegingen, maar vooral handvatten en praktische tips wilt krijgen om een goede data-infrastructuur in te kunnen richten, dan is deze opleiding zeker aan te bevelen. Het inrichten van een datawarehouse en alles wat daarmee samenhangt is niet eenvoudig want:

 • Je weet dat met een datawarehouse (DWH) gewerkt wordt aan “één versie van de waarheid”, maar kun je die wel afdwingen?
 • Je kijkt reikhalzend uit naar het moment dat stuurinformatie niet meer uit een wirwar van spreadsheets wordt “getoverd”, maar wat doe je in de tussentijd?
 • Je wilt nu weleens echt bruikbare historische informatie tot je beschikking hebben. Hoe kan een datawarehouse je daarbij helpen en waar moet je dan allemaal aan denken?
 • In welke vorm moet je je datamodel van een datawarehouse gieten en hoe bereik je zeer snelle responstijden?
 • Welke ETL-tools en datawarehouse automation tools zijn er allemaal beschikbaar en welke is de beste voor jouw specifieke situatie?
 • Wat is de beste strategie als je een DWH bij de business en directie op de kaart wilt zetten? Anders gezegd: ‘hoe verkoop je de businesscase?’
 • Waar moet je allemaal op letten om de privacy van personen te borgen? Hoe ga je voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe richt je je datawarehouse-proces daarop in?
 • Hoe zet je een robuuste Data Governance-structuur op en bereik je een zekere mate van dataperfectie?
 • Hoe zorg je er voor dat de datakwaliteit binnen je organisatie op orde komt en blijft?
 • En tot slot: hoe moet je omgaan met de ontwikkelingen rond Big Data zoals data lakes en Hadoop?

Als jij zelf, of je team worstelt met een of meer van deze vragen, dan is deelname aan onze 3-daagse opleiding Datawarehouse & Data Governance absoluut een aanrader. Schrijf je direct in voor deze opleiding.

Bouw een strak datawarehouse en richt het superefficiënt in

Alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle opzet en verbetering van het datawarehouse en data governance komen in drie intensieve dagen aan de orde. Medewerkers die onze driedaagse opleiding volgen, zijn bij uitstek in staat om in hun Datawarehouse-project of Data Governance-traject de juiste stappen te zetten en successen te boeken.

Hierbij streef je altijd naar een zekere mate van dataperfectie. Daarnaast heb je natuurlijk ook oog voor de kosten en baten van het project. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is: je bent in staat om het gehele proces te overzien en sparringpartner te zijn van zowel de business, (enterprise) architecten als de technische mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan database administrators, ETL ontwikkelaars en beheerders. Zij hebben een belangrijke rol om de DWH-omgeving op te zetten en te onderhouden.

Opleiding in praktische Datawarehouse-instrumenten

Datawarehousing en vooral data governance zijn specialistische vakgebieden. Werken aan de intelligentie van een organisatie zonder hiervoor de juiste vaardigheden en instrumenten te hebben, levert dikwijls ongewenste resultaten op. Ons praktische model waarin alle Data Governance-instrumenten en Datawarehouse-methodieken aan de orde komen, is de snelste en kortste route naar klinkende resultaten. Ook als er, misschien wel op verschillende plekken in je organisatie, initiatieven lopen rondom big data.

Praktische informatie: locatie, duur, data en prijs

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
26 t/m 28 mei 2021
22 t/m 24 september 2021
24 t/m 26 november 2021
9 t/m 11 maart 2022
Meer data...
25 t/m 27 mei 2022
21 t/m 23 september 2022
23 t/m 25 november 2022
Punten:
PA15
Deze opleiding Datawarehouse & Data Governance van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor opleiding Datawarehouse & Data Governance
Prijs:1.895 EUR p.p.

Inhoud van de opleiding Datawarehouse & Data Governance

Tijdens deze complete Datawarehouse & Data Governance-cursus ga je in drie dagen van elk drie modules uitgebreid kennismaken met datawarehousing, ETL, datawarehouse automation, datakwaliteit, data governance, performance, Big Data en ontwikkelingen op het gebied van Data Science. Maar we kijken vooral ook naar Business Intelligence als hoger doel van datawarehousing en de succes- en faalfactoren. In deze drie dagen gaan we je helpen om een volwaardige sparringpartner te zijn van iedereen die betrokken is bij deze materie.

Dag 1: Introductie, doelen, alternatieven, ETL & datawarehouse-architectuur

Introductie datawarehousing & managementinformatie

Dag 1: opleiding Datawarehousing & Data GovernanceEen datawarehouse ondersteunt het principe van één versie van de waarheid. Dit realiseer je door gegevens uit verschillende bronnen (bedrijfsprocessen) op te schonen en te integreren. Zo kun je de data gemakkelijk met elkaar in verband brengen en analyseren.

 • Hoe kun je data via informatie transformeren naar kennis? Welke transformatieslagen komen daarbij kijken? Wat is het belang van een adequate informatiehuishouding?
 • Welke doelen, zoals historieopbouw en performanceverbetering, dient een datawarehouse? Hoe gaat het datawarehouse bijdragen aan verbeterde datakwaliteit, herkenbaarheid en vindbaarheid van informatie? Hoe ziet een datawarehouse-architectuur er in detail uit?
 • Welke DWH-alternatieven, zoals appliances, in-memory BI, data lakes en datavirtualisatie, zijn zinvol en haalbaar? Wat valt er te leren van aansprekende praktijkcases, zoals die van Ahold? Wat zijn je eigen ervaringen en wat valt daaruit te leren?
 • Op welke zaken moet je alert zijn als het gaat om Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Welke methodieken zijn er zodat je data toch kunt koppelen en analyseren, maar wel blijft voldoen aan de AVG?

Datawarehouse-architectuur

Om een datawarehouse te bouwen heb je goed gereedschap nodig. Deze dienen te passen binnen de totale bedrijfsarchitectuur. De onderlinge samenhang is essentieel voor het uiteindelijke succes.

 • Wat is het belang van een goede datawarehouse-architectuur? Hoe ziet die er in detail uit? Hoe past een datawarehouse binnen de enterprise architectuur van je organisatie?
 • Welke ‘scholen’ voor datamodellering zijn er? Denk dan aan Bill Inmon, Ralph Kimball en Dan Lindstedt (DataVault). Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methodieken? Wanneer kies je voor welke filosofie of stel je een mix samen van de beschikbare modellen?
 • Hoe moet je in je datawarehouse-architectuur omgaan met Big Data? Deze data kent zeer grote volumes of is ongestructureerd, zoals e-mails, reviews, foto’s, video’s en spraak. Dit soort data past immers niet in je datawarehousetabellen.
 • Welke database en modellering tools zijn er en hoe maak je daarin een juiste keuze? Welke selectiecriteria zijn dan van belang?

Het datawarehouse en de ETL-processen

ETL tools of datawarehouse automation tools vormen onmisbare componenten in de architectuur van een datawarehouse. Met deze tools kun je het extraheren, transformeren en laden van de data modelleren en automatiseren. Tevens dragen zij bij aan de verbetering van het informatiseringsproces, ze versnellen het ontwikkelproces en verbeteren je datakwaliteit. ETL is dus een no-brainer. Het concept geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke datamodelleringstechnieken zijn toepasbaar? Hoe kan ik de verschillende processtappen, zoals extractie, transformatie en laden, vormgeven?
 • Welke ETL-tools en datawarehouse automation tools zijn daarvoor beschikbaar? Wanneer ga je voor één leverancier en wanneer kies je best-of-breed? Je maakt kennis met ons 100% onafhankelijke ETL Tools & Data Integratie Survey.
 • Welke methodieken voor kwaliteitsverbetering, zoals aan de bron of in het DWH, zijn er? Wat is data-profilering en hoe kan dat helpen?
 • Wat is het verschil tussen ETL en ELT? Wat is de impact van steeds grotere decentrale gegevensverzamelingen zoals Big Data en data lakes binnen en buiten de organisatie?

Dag 2: Business Intelligence & Analytics, master data management, metadata & beheer

Business Intelligence & Analytics

Dag 2: training Data Governance & DWHEen datawarehouse wordt soms gezien als een noodzakelijk kwaad, maar het biedt een goede basis voor stuurinformatie en beleidsevaluatie. Het datawarehouse heeft echter als belangrijkste functie om snel de juiste gegevens op te leveren op verzoek van je eindgebruikers. Deze gebruiken veelal BI-tools om gegevens op te vragen, te visualiseren en om te vormen tot bruikbare inzichten.

 • Hoe levert een datawarehouse kwalitatief goede gegevens aan de eindgebruikers? Welke BI-tools zijn er op de markt beschikbaar? Maak ook kennis met onze innovatieve Business Intelligence & Analytics Guide.
 • Wat zijn de laatste trends in datawarehousing en BI met name toegespitst op Big Data en Data Science? Wat is de betekenis van open source in deze arena?
 • Wanneer is directe toegang tot het datawarehouse raadzaam en nuttig, en wanneer juist niet? Welke typen gebruikers kun je onderscheiden en welke specifieke functionele behoeften hebben zij? Hoe kun je hierop optimaal inspelen? Welke rol speelt selfservice BI hierbij?

Master Data Management (MDM) & Metadata

Het hebben van goede master- en metadata is uitermate belangrijk in het leveren van kwalitatief goede en betrouwbare informatie. Belangrijke gegevensgroepen als klanten, producten en medewerkers moet je altijd goed onderhouden. Daarbij is inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de bewerkingen met bijbehorende bedrijfsregels essentieel.

 • Wat moet je eigenlijk verstaan onder master- en metadata? Hoe helpt deze data bij het leveren van kwalitatief goede en betrouwbare informatie en in hoeverre zorgt het voor één versie van de waarheid? Welke processen spelen daarbij een rol?
 • Is master- en metadatamanagement puur analytisch, of kan en moet het ook impact hebben op de operationele systemen? Hoe passen MDM en metadata management in de datawarehouse-architectuur? Hoe kun je een slimme leerlus met een enterprise portal inrichten?

Datawarehousebeheer & -succesfactoren

Datawarehouses vragen om hun eigen technische en functionele beheersprocessen. Soms speelt een Competency Center daarin een belangrijke rol. Een geschikte projectaanpak en inzicht in de succes- en risicofactoren zijn in dit verband cruciaal.

 • Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor een datawarehouse? Hoe belangrijk is onderhoud en beheer daarin? Hoe ontwikkel je een datawarehouse met support en onderhoud in gedachten?
 • Welke technische en functionele beheer(s)processen kun je onderscheiden? Welke gereedschappen zijn hiervoor beschikbaar?
 • Zijn er speciale competenties en vaardigheden nodig voor een succesvol DWH-beheer? In hoeverre is DWH-onderhoud anders dan traditioneel onderhoud zoals applicatiebeheer?
 • Welke rol speelt de business en welke rol speelt IT? Wat is de zin en onzin van Competency Centers in dezen?

Dag 3: Data governance, frameworks, datakwaliteit en continu verbeteren

Data governance

Dag 3: cursus Datawarehouse, opleiding Data Governance, datakwaliteit en continu verbeterenOrganisaties die datagedreven willen werken kunnen niet meer zonder een professionele Data Governance-structuur. De gehele levenscyclus van data – van ontstaan tot verwijdering – zal je op procesmatige wijze moeten vormgegeven. Hoe zet je een robuuste Data Governance-structuur op? Wat komt daarbij kijken? Hoe kun je daar waarde aan ontlenen en voordeel mee behalen?

 • Het Data Governance framework: alle aspecten rondom Data Governance komen aan bod. Denk dan aan verschilllende rollen zoals data stewards en data custodians. Maar denk ook aan data integriteit, datakwaliteit en het toegankelijk maken van data en metadata. Je leert een Data Governance framework te gebruiken voor je eigen organisatie.
 • Van Data Governance naar dataperfectie: je maakt kennis met de ideale route om tot dataperfectie te komen in relatie tot de bijbehorende kosten en baten. Welke stappen moet je zetten en hoe til je jouw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau?

Onderschat nooit het belang van datakwaliteit

Het belang van goede datakwaliteit mag je nooit onderschatten. Maar hoe start je hiermee en wat komt er bij kijken? Je maakt tijdens deze opleiding kennis met alle topics om te komen tot hogere datakwaliteit.

 • Datakwaliteit: data kan niet half juist zijn, data is goed óf fout.
 • Wat zijn de belangrijkste topics rondom datakwaliteit: compleetheid, juistheid, integriteit, metadata, et cetera. Waar moet je in jouw situatie juist op letten?
 • Verbeteren van de datakwaliteit van ongestructureerde (sensor) data, welke best practices zijn er?
 • Welke tools zijn er op de markt beschikbaar om de topics van datakwaliteit te monitoren en te verbeteren?
 • Welke succes- en faalfactoren spelen daarbij een rol? Wat zijn je eigen ervaringen en wat valt daaruit te leren?

Continu verbeteren van data: maak korte metten met ‘datarommel’

In dit onderdeel leer je meer over het continu verbeterproces van de kwaliteit van (big) data. Welke stappen moet je zetten om resultaten te borgen en niet steeds weer met dezelfde ‘datarommel’ geconfronteerd te worden?

 • Je krijgt inzicht in de manier waarop je de datakwaliteit kunt verbeteren onder andere door de verbetercyclus PDCA.
 • Hoe zorg je voor bewustwording? Hoe neem je medewerkers mee en hoe communiceer je het belang van de kwaliteit van gegevens? Hoe laat je zien wat hen dit kan opleveren?
 • Hoe moet je omgaan met het gedrag van medewerkers en hoe kun je zorgen voor een groot draagvlak?
 • Je leert de cyclus elke keer (dagelijks, wekelijks) rond te maken en de resultaten te borgen.

Alvorens de diepte in te gaan met bijvoorbeeld tools of datamodellen, geeft deze waardevolle driedaagse masterclass een helder overzicht van het speelveld. En het reikt je alle ingrediënten aan om succes te boeken met datawarehousing & data governance.

Ontdek de succesfactoren achter datagedreven organisaties

Onze driedaagse opleiding Datawarehouse & Data Governance stelt zowel de functionele als technische aspecten van (big) data aan de orde. Denk hierbij aan het datawarehouse, de architectuur, master data management (MDM), metadata, datakwaliteit, datamodellering, Data Governance frameworks en het beheer. Dit alles moet natuurlijk ook voldoen aan alle wettelijke regels en security-richtlijnen. Maar vooral de succesfactoren van een datagedreven organisatie komen aan bod.

Interactieve opleiding: leer van de andere cursisten

Elke opleidingsdag vinden er groepsdiscussies plaats en werken de deelnemers aan praktijkopdrachten. Zo ontstaat er een optimale mix tussen theorie en praktijk. Na afronding van deze unieke dataopleiding ontvang je als deelnemer een certificaat van de Passionned Academy en een door Daan van Beek gesigneerd exemplaar van ‘De intelligente, datagedreven organisatie’.

Aanvullende informatie van deze Datawarehouse training

De prijs van deze opleiding Datawarehouse & Data Governance is inclusief lunchbuffet, onbeperkt thee en koffie, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks.

HBO werk- en denkniveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

Deze opleiding maakt onderdeel uit van onze 10-daagse Data Science training en de CBIP-certificering.

bekijk ook alle andere data opleidingen

Doelgroep van de Datawarehouse cursus

De masterclass is bedoeld voor mensen die een (big) datawarehouse moeten bouwen of onderhouden en zij die te maken krijgen met Data Governance-vraagstukken. Deze opleiding Datawarehousing wordt veel gevolgd door: (startende) functioneel en technisch projectleiders, BI specialisten en consultants, informatiemanagers, CRM managers, (chief) Data Officers, datawarehousebeheerders, data analisten, medewerkers BI & managementinformatie, (aankomende) BI & DWH-managers en iedereen die met data het verschil wil gaan maken.

verzeker je nu van een plaats

Behaalde leerdoelen aan het eind van deze DWH-opleiding:

 • Je kent de verschillen tussen BI en AI en weet hoe je om moet gaan met Big Data, data lakes en Hadoop
 • Je bent in staat om de verschillende alternatieven voor een DWH-architectuur zorgvuldig af te wegen
 • Je kunt beoordelen welke DWH-architectuur het beste past binnen de enterprise architectuur van jouw organisatie
 • Je kunt AI en Data Science in de juiste context plaatsen: een welkome aanvulling op het bestaande BI-landschap
 • Je bent in staat om DWH- en Data Governance trends te duiden en te vertalen naar jouw organisatie
 • Je begrijpt het belang van datawarehousing, ETL en datakwaliteit
 • Je kunt de verschillende theorieën voor datamodellering helder uitleggen
 • Je hebt inzicht in de functionaliteit van de belangrijkste ETL- en datawarehouse automation tools
 • Je kunt een businesscase opstellen voor een datawarehouse (DWH)
 • Je weet hoe je een DWH-proces en -architectuur inricht
 • Je hebt geleerd hoe je een robuuste Data Governance-structuur opstelt
 • Je doorgrondt de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Dankzij interactie met de medecursisten voel je je sterk genoeg om een DWH-project succesvol te managen

Meld je nu aan

Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende opleiding Datawarehouse & Data Governance. Heb je vragen over deze opleiding, neem dan direct contact met ons op.

direct inschrijven

Reviews over "Opleiding Datawarehouse & Data Governance"

heer Geert Wismans | GGZ Oost-Brabant | 29 augustus 2021

Knap dat we als afsluitstuk van de opleiding al een vliegende start voor ons programma van selectie en implementatie hebben kunnen maken. Ik heb het gevoel dat bij ons intern door deze opleiding de neuzen dezelfde richting op gaan.

Anoniem | 17 augustus 2021

Goede datawarehouse opleiding waarin in enkele dagen de basisprincipes worden uitgelegd. Dick is ervaren trainer en geeft goede voorbeelden.

Anoniem | 13 juli 2021

Het raakt alle belangrijke onderwerpen van DWH

Anoniem | 1 juli 2021

Interessante opleiding die veel stof geeft om na te denken en handvaten biedt om ermee te beginnen.

Anoniem | 14 juni 2021

Op veel onderdelen bevestiging gehad en stof meegekregen waar ik wat mee kan.

Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met opleiding datawarehouse & data governance (3-daagse dwh training) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Dick Pouw, Data Science professional & senior consultant Datawarehouse

DICK POUW MBA

Associate Partner Datawarehousing & Data Governance expert

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST