De intelligente, datagedreven organisatie (8e druk) - Heel interessant, duidelijk en leerzaam boek!

Algemene Voorwaarden

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Managing Director
Inhoudsopgave

Onze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om je een goed beeld te geven hoe wij onze opleidingen en trainingen organiseren en welke voorwaarden er aan een inschrijving verbonden zijn. Wij kennen geen kleine lettertjes en transparantie, flexibiliteit en klantgerichtheid dragen we hoog in het vaandel. Zo heb je bijvoorbeeld altijd recht op vervanging. Verder is het goed om te weten dat onze opleidingen en trainingen regelmatig worden geaudit door Lloyd’s Register Nederland en dat we lid zijn van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zodat je verzekerd bent van een gegarandeerde kwaliteit.

1. Deelnemen & inschrijven

Je bent als deelnemer verzekerd van een plaats nadat het inschrijfformulier volledig, tijdig en juist bij ons binnen is gekomen. Wanneer je direct afrekent via iDEAL, PayPal of een credit card hoef je geen service fee te betalen. Een optie op een opleiding geldt niet als een officiële inschrijving.

2. Kosten van de locatie, lunch en consumpties

De kosten van de locatie zoals zaalhuur, lunch en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training zijn inbegrepen in de prijs en zijn voor onze rekening.

3. Vrijgesteld van BTW & het STAP-budget

Onze opleidingen en trainingen zijn vrijgesteld van BTW door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Zie de website van de Belastingdienst. Hierdoor ontvang je als overheidsinstelling, bank, verzekeraar of andere financiële instelling 21% voordeel.

Wanneer een deelnemer zich inschrijft met een STAP-budget en de subsidie wordt niet toegekend door het UWV dan is deelnemer het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd.

4. Betaaltermijn van de factuur

Het factuurbedrag dien je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te voldoen. Wij stellen het natuurlijk op prijs wanneer je het bedrag eerder overmaakt op onze rekening of direct bij je inschrijving afrekent. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft jou als deelnemer niet van de aangegane verplichtingen.

5. Consumenten: 14 dagen bedenktijd

  • Voor open inschrijvingen geldt voor consumenten een bedenktijd van 14 dagen na datum inschrijving.
  • Voor consumenten hanteren wij naast de voorwaarden hier genoemd de Algemene Voorwaarden consumenten NRTO. Bij eventuele tegenstrijdigheden gelden de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

6. Vervanging of annulering

a. Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. De dag waarop de annulering bij ons is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

b. In de onderstaande gevallen van annulering door de deelnemer worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

  • Eerder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de training: 0%
  • Tussen 29 en 15 dagen voor de aanvangsdatum van de training: 50%
  • Minder dan 15 dagen: 100% (voor consumenten geldt een maximum percentage van 50%)

c. Indien geen annulering wordt ontvangen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

7. Eigendomsrecht berust bij Passionned Group

Alle materialen ten behoeve van de trainingen zijn eigendom van Passionned Group en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Passionned Group niet vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

8. Overmacht, bijvoorbeeld docent wordt ziek

Als professionele organisatie stellen we alles in het werk om een training doorgang te laten vinden. Indien echter door overmacht aan onze kant een training onverhoopt niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een docent is ziek, dan informeren we de deelnemers zo snel mogelijk hierover. In overleg bepalen we dan nieuwe data waarop de training zal gaan plaatsvinden. Verschuiving om deze reden geeft jou als deelnemer geen recht op annulering of schadevergoeding.

9. Druk-, zet- of typefouten

Passionned Group is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op onze websites. Passionned Group is niet gebonden aan het uitvoeren van de training tegen de verkeerd weergegeven prijs of condities. Bij verschillen tussen de PDF-brochure van een opleiding en de beschrijving van de opleiding op de website geldt de laatste informatie als correct.

10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die digitaal of mondeling, voorafgaand of tijdens de training, wordt verstrekt aan Passionned Group en haar docenten en medewerkers wordt als vertrouwelijk behandeld.

11. Klachtenprocedure

a. Wanneer de deelnemer een (eventuele) klacht of suggestie heeft, dan kan hij of zij die melden via het contactformulier. Binnen uiterlijk 2 werkdagen nemen wij de klacht in behandeling en beoordelen die. De deelnemer wordt van de uitslag op de hoogte gebracht. Wanneer de klacht niet (tijdig) door Passionned Group kan worden verholpen, kan de deelnemer zich wenden tot een onafhankelijke derde, Andries Bottema, die een bindend advies geeft voor beide partijen.
b. Klachten worden vertrouwelijk geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen (24 maanden) bewaard.
c. Consumenten kunnen een eventueel geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

12. Handelsnamen & Nederlands recht

Passionned Group, Passionned Publishers en Passionned Academy™ zijn geregistreerde handelsnamen van Passionned Nederland BV. Op alle betrekkingen tussen Passionned Nederland BV en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

13. NRTO Gedragscode

Passionned Academy is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij onderschrijven volledig de gedragscode van NRTO.

Bekijk het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Productafbeelding van het PDCA-handboek 'Datacratisch werken'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Passionned Academy
Passionned Academy
Uitgelichte afbeelding Werken bij Passionned Group
Werken bij Passionned Group
Uitgelichte afbeelding Passionned Publishers ontzorgt docenten in het hoger onderwijs
Passionned Publishers ontzorgt docenten in het hoger onderwijs

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken & continu verbeteren of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring