contact

Voorwoord van De intelligente, datagedreven organisatie

Voorwoord van het boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’

Voorwoord van De intelligente, datagedreven organisatieEen klassieke omschrijving van organiseren is volgens Thierry, H. (1968) ‘het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen teneinde bepaalde doelen te bereiken’. Opvallend is dat hier “informatie” ontbreekt. Dit is vreemd aangezien informatie aan de orde is bij zo ongeveer alles dat in een organisatie plaatsvindt: doelstellingen bepalen, besturen, coördineren, beheersen en controle. Er zijn weinig handboeken over organisaties die dit onderdeel bespreken. Dit is precies het hiaat dat Daan van Beek met dit boek opvult.

Van Beek definieert de intelligente organisatie als een organisatie waarin medewerkers datagedreven werken, een collectief denkvermogen ontwikkelen, sneller juiste beslissingen nemen, en daarmee continu zorgen voor procesverbeteringen en innovatie. Het werken met en het organiseren van data en informatie onder de paraplu van Business Intelligence (BI) en in het kielzog Artificial Intelligence (AI) staan centraal in zijn denkbeelden.

De BI-kloof is diep

Er zijn verschillende redenen waarom gegevens en algoritmes zulke cruciale en actuele onderwerpen zijn geworden. Op de eerste plaats de dynamiek, complexiteit en onzekerheid waaronder de meeste organisaties functioneren. Veranderingen worden alleen maar frequenter (een verschijnsel dat in al 1970 door Alvin en Heidi Toffler werd gesignaleerd in hun boek Future Shock). De omgeving wordt daarbij steeds complexer (er moet met steeds meer factoren rekening worden gehouden) en de onzekerheid over de nabije toekomst wordt steeds groter.

Anders gezegd, organisaties functioneren onder turbulente omstandigheden. Zoals Steve Haeckel (1999) concludeert, moeten onder deze omstandigheden organisaties eerder geïnformeerd zijn (know earlier) en sneller reageren (react faster). Dit stelt dus hoge eisen aan de informatiehuishouding.

Van Beek signaleert in dit verband de BI-kloof: de tijd nodig om te beslissen neemt toe (door de complexiteit), de tijd beschikbaar om te beslissen neemt af (door de onzekerheid). Een belangrijke doelstelling van een goed georganiseerde en geoutilleerde BI en AI is daarmee versnellen! Op de tweede plaats spelen de veranderingen in informatietechnologie.

Impact IT op samenleving neemt alleen maar toe

Bekend is Gordon Moore’s vaststelling in 1965 dat de verwerkingscapaciteit van een computer om de 24 maanden verdubbelt, een constatering die 50 jaar later nog werd bevestigd door Baily en Borwein (2015). Vergelijkbare ontwikkelingen van technologische capaciteit en performance zien we ook voor andere onderdelen van IT, zoals opslagcapaciteit en bandbreedte van netwerken. Contrasterend hiermee is de evolutie van de kosten, zoals bijvoorbeeld voor opslag en computing power, deze volgen een negatief exponentiële ontwikkeling. De consequentie hiervan is dat de impact van IT op de samenleving alleen maar toeneemt en daarmee stevig bijdraagt aan de bovengenoemde turbulentie.

Het is tegen deze achtergrond dat Daan van Beek de vakgebieden Business Intelligence en Artificial Intelligence bespreekt als thema’s die qua proces en inzet van technologie continue aandacht op alle niveaus moet krijgen. In zijn boek komen de organisatorische en technische maatregelen en voorwaarden aan de orde die vereist zijn voor een effectieve inzet van BI en AI. De tekst is grotendeels gericht op de bestuurders en (senior) managers, staf en medewerkers van de organisatie. Zo wordt duidelijk de relatie gelegd met de strategie van de organisatie (model van Treacy en Wiersma).

De verdiepende hoofdstukken zijn specifiek bedoeld voor de meer technisch onderlegde lezers. Organisatie en techniek van BI komen op deze wijze beide aan bod. Zo gaat een apart hoofdstuk, de BI-processen, onder andere in op de logistiek van informatieverwerking: registreren, verwerken en effectueren vanuit een organisatie-perspectief. Het verdiepingshoofdstuk, de architectuur van de intelligente organisatie, gaat juist uitgebreider in op de hoofdcomponenten van de architectuur en de technieken die deze ondersteunen. De afsluitende hoofdstukken behandelen het management van BI-projecten, de BI-strategie en Governance. Van Beek sluit het boek af met zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen.

Een belangrijk kenmerk van dit boek is dat elk hoofdstuk is voorzien van aansprekende voorbeelden en aanbevelingen voor de toepassing. Dit is ook de belangrijke waarde van het boek voor de praktijk. De consultant Van Beek deelt hierbij zijn brede praktische ervaring.

prof. dr. Piet Ribbers
Hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde
Tilburg University

Bestel nu De intelligente, datagedreven organisatie

De intelligente, datagedreven organisatie, waarvan meer dan 25.000 exemplaren zijn verkocht en dat 432 pagina’s telt, is het nieuwe managementboek van Daan van Beek. Leer ook om jouw organisatie datagedreven en met een AI-first strategie richting de toekomst sturen. Benut alle voordelen van Artificial Intelligence, BI & Data Science maximaal. Het boek kun je nu bestellen voor 49 EUR inclusief btw en verzendkosten.

Nu bestellen

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
17
EDIT POST