Van Big Data naar Maatschappelijke Impact | Analytics kennisbank

De whitepaper 'Van Big Data naar maatschappelijke impact'

De Big Data ontwikkelingen gaan snel en wat is dan de te verwachten maatschappelijke impact?

Heldere definitie van Big Data
Specifieke uitdagingen
Huidige en nieuwe werkwijze
Privacy, ethiek en juridische kaders

Gratis downloaden

Big Data ontwikkelingen gaan snel

De laatste jaren volgen de ontwikkelingen in het vakgebied ‘Big data’ zich in zo’n snel tempo op, dat er ook steeds meer succesvolle en aansprekende toepassingen in de non-profitsector en bij de overheid komen. Toepassingen die daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren of een directe bijdrage aan innovatie van dienstverlening en (grote) maatschappelijke impact hebben.

Datagedreven verbeteringen met grote maatschappelijke impact

Neem bijvoorbeeld de Brandweer Amsterdam-Amstelland, die gebruikmakend van meerdere grotere heterogene databronnen, potentiële brandlocaties voorspelt en vervolgens specifiek op die locaties gerichte voorlichtingscampagnes voert en zo in staat is om branden te voorkomen. Of de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord die door de slimme inzet van datacombinaties en interactieve dashboards enorme tijdwinst wist te boeken in het proces van acute hartinfarctzorg. Beide voorbeelden van datagedreven verbeteringen met grote menselijke en maatschappelijke impact.

Hoe wordt het aangepakt en waarmee?

Voorbeelden waar andere organisaties van kunnen leren. Zowel van de zaken die goed gingen als de mindere kanten. Welke uitdagingen worden aangepakt? Wat wil men met Big Data bereiken? Hoe wordt het aangepakt en waarmee?

Apparaten genereren nu meer data dan mensen

Het Internet of Things zorgt voor een stortvloed aan data. Slimme apparaten genereren nu al meer data dan mensen zelf produceren. De motoren van een Boeing 747 genereren bijvoorbeeld meer data op een vlucht van Amsterdam naar New York dan alle Albert Heijn-kassa’s in een jaar.

Je data op een hoger plan tillen

Ander voorbeeld: neem een stuk snelweg en bedenk het verschil met 10 jaar geleden. De auto’s zijn intelligent en verbonden, de berijders zijn verbonden met hun smartphone en soms zelfs voorzien van draagbare technologie op hun lichaam (wearables), de wegvakken liggen vol met meet- en regeltechniek en camera’s analyseren weggebruikers en weggebruik.

Data die, mits met de nodige waarborgen omkleed en goed met elkaar geïntegreerd, routering en planning op een hoger plan tillen; maar ook steeds meer ingezet wordt voor onderhoudsdiensten, hulpdiensten, ziekenhuizen en crowd control.

Patiënten, burgers, leerlingen, reizigers, et cetera

Vergelijkbare processen en toepassingen zien we bij de gegenereerde gegevens rond patiënten, burgers, leerlingen, jongeren, cliënten, reizigers, huurders, enzovoorts. In het medische domein praten we dan bijvoorbeeld over elektronische patiëntendossiers, medische beelden, patiënt- en zorginformatie, intelligente meters en pillen, zorgportalen en social media. En denk ook aan het stuwmeer van relevante vakliteratuur en onderzoekspublicaties.

Big Data: uiterst relevant voor de non-profit sector

In onze ogen is Big Data en vooral het toevoegen van waarde ermee dus uiterst relevant voor de non-profit sector. Het stelt deze organisaties in staat een wezenlijke sprong voorwaarts te maken en daarmee hun ‘klanten’, medewerkers en andere stakeholders beter van dienst te zijn.

Meer waarde halen uit Big Data

Deze whitepaper is bedoeld voor non-profit functionarissen, die gevoel hebben bij informatiemanagement. En voor medewerkers die werken met grote hoeveelheden data en die een volgende stap willen maken om meer waarde uit Big Data te halen. Om zo het gebruik ervan gericht te verbeteren, te verdiepen en te versnellen.

Nu downloaden

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met van big data naar maatschappelijke impact (analytics kennisbank) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST