Passionned Group™

Business Intelligence Audit - BI Audit

Een Business Intelligence Audit, uitgevoerd door onze experts, is een unieke kans om met een beperkt budget het rendement op de business intelligence oplossing van jouw organisatie duurzaam te vergroten. De meeste BI managers worden volledig opgeslokt door de waan van de dag. “Keeping the lights on” is voor hen een overlevingsstrategie. Vaak ontbreekt gewoonweg de tijd om ook nog eens te reflecteren op de huidige BI-omgeving? Toch kan het heel zinvol zijn om periodiek in- en externe audits te laten uitvoeren. Net als in de financiële wereld. Kortom: een BI audit is een kwalitatief onderzoek naar de performance, datakwaliteit en return on investment van je BI- en datawarehouse omgeving. Niets meer en niets minder.

Beperkt budget, maar wel rendement

BI volgens het boekje ontworpen?

Business Intelligence auditJe hebt misschien te maken met een Business Intelligence systeem dat weliswaar volgens het boekje is ontworpen maar waar slechts enkele rapportages uit komen. Of misschien beschik je over een Business Intelligence systeem dat nauwelijks wordt gebruikt?

Of bevat het datawarehouse wellicht veel ‘slapende’ gegevens of is de responstijd erg laag? Is de kwaliteit van de informatie niet naar wens of blijft het topmanagement – ondanks een ‘prachtig’ systeem – verstoken van essentiële stuurinformatie? Kortom: je hebt vragen.

Je wilt antwoorden

Je wilt heldere antwoorden op die vragen. En wellicht wil je ook weten wat de achterliggende oorzaken zijn of het Business Intelligence traject eens tegen het licht houden. Wat kunnen we leren van de gekozen weg in het verleden. Dan biedt de Business Intelligence Audit van de Passionned Group je organisatie een uitgelezen kans om het Business Intelligence systeem en de organisatie van managementinformatie weer tot leven te brengen.

Je verwacht rendement op BI

Je organisatie maakt wellicht al gebruik van diverse Business Intelligence instrumenten, software en wellicht is er een datawarehouse gemaakt. De verwachtingen omtrent het rendement van de gedane investeringen in Business Intelligence zijn echter niet (helemaal) uitgekomen. Samen met enkele sleutelfiguren uit jouw organisatie nemen we het Business Intelligence systeem en de Business Intelligence organisatie (BICC) onder de loep. We doen gerichte, praktische aanbevelingen om de situatie voor de korte en lange termijn te verbeteren.

Waar zitten de belangrijkste knelpunten?

Je hebt zelf misschien al een idee waar de schoen wringt. Tijdens de Business Intelligence Audit proberen we gezamenlijk onder andere door interviews met gebruikers en Business Intelligence medewerkers te achterhalen waar de grootste knelpunten en oorzaken zich bevinden. Hetzij dat deze van technische of organisatorische aard zijn. In overleg kunnen we één of meer van de volgende aspecten in ogenschouw nemen:

Aan het einde van de opdracht wordt een gedegen rapportage gemaakt inclusief managementsamenvatting, concrete aanbevelingen en een risico-analyse.

Neem contact met ons op

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

DAAN VAN BEEK MSc

Auteur van De intelligente, datagedreven organisatie

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
18