Passionned Group™

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om je een goed beeld te geven hoe wij onze opleidingen en trainingen organiseren en welke voorwaarden er aan een inschrijving verbonden zijn. Wij kennen geen kleine lettertjes en transparantie, flexibiliteit en klantgerichtheid dragen we hoog in het vaandel. Zo heb je bijvoorbeeld altijd recht op vervanging. Verder is het goed om te weten dat onze opleidingen en trainingen regelmatig worden geaudit door Lloyd’s Register Nederland en dat we lid zijn van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zodat je verzekerd bent van een gegarandeerde kwaliteit.

De Algemene Voorwaarden van de Passionned Academy™ v2023.3a.

Altijd recht op vervanging
Vrijgesteld van BTW, 21% voordeel
Geregistreerd bij het crkbo.nl
Incl. zaalhuur, lunch en consumpties
Open inhoudsopgave

De algemene voorwaarden van Passionned Academy™


1. Deelnemen & inschrijven

Je bent als deelnemer verzekerd van een plaats nadat het inschrijfformulier volledig, tijdig en juist bij ons binnen is gekomen. Wanneer je direct afrekent via iDEAL, PayPal of een credit card hoef je geen service fee te betalen. Een optie op een opleiding geldt niet als een officiële inschrijving.

2. Kosten van de locatie, lunch en consumpties

De kosten van de locatie zoals zaalhuur, lunch en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training zijn inbegrepen in de prijs en zijn voor onze rekening.

3. Vrijgesteld van BTW

Onze opleidingen en trainingen zijn vrijgesteld van BTW door onze registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Zie de website van de Belastingdienst. Hierdoor ontvang je als overheidsinstelling, bank, verzekeraar of andere financiële instelling 21% voordeel.

4. Betaaltermijn van de factuur

Het factuurbedrag dien je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te voldoen. Wij stellen het natuurlijk op prijs wanneer je het bedrag eerder overmaakt op onze rekening of direct bij je inschrijving afrekent. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft jou als deelnemer niet van de aangegane verplichtingen.

5. Consumenten: 14 dagen bedenktijd

6. Vervanging of annulering

a. Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. De dag waarop de annulering bij ons is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

b. In de onderstaande gevallen van annulering door de deelnemer worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:

  • Eerder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de training: 0%
  • Tussen 29 en 15 dagen voor de aanvangsdatum van de training: 50%
  • Minder dan 15 dagen: 100% (voor consumenten geldt een maximum percentage van 50%)

c. Indien geen annulering wordt ontvangen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

7. Eigendomsrecht berust bij Passionned Group

Alle materialen ten behoeve van de trainingen zijn eigendom van Passionned Group en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Passionned Group niet vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

8. Overmacht, bijvoorbeeld docent wordt ziek

Als professionele organisatie stellen we alles in het werk om een training doorgang te laten vinden. Indien echter door overmacht aan onze kant een training onverhoopt niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een docent is ziek, dan informeren we de deelnemers zo snel mogelijk hierover. In overleg bepalen we dan nieuwe data waarop de training zal gaan plaatsvinden. Verschuiving om deze reden geeft jou als deelnemer geen recht op annulering of schadevergoeding.

9. Druk-, zet- of typefouten

Passionned Group is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op onze websites. Passionned Group is niet gebonden aan het uitvoeren van de training tegen de verkeerd weergegeven prijs of condities. Bij verschillen tussen de PDF-brochure van een opleiding en de beschrijving van de opleiding op de website geldt de laatste informatie als correct.

10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die digitaal of mondeling, voorafgaand of tijdens de training, wordt verstrekt aan Passionned Group en haar docenten en medewerkers wordt als vertrouwelijk behandeld.

11. Klachtenprocedure

a. Wanneer de deelnemer een (eventuele) klacht of suggestie heeft, dan kan hij of zij die melden via het contactformulier. Binnen uiterlijk 2 werkdagen nemen wij de klacht in behandeling en beoordelen die. De deelnemer wordt van de uitslag op de hoogte gebracht. Wanneer de klacht niet (tijdig) door Passionned Group kan worden verholpen, kan de deelnemer zich wenden tot een onafhankelijke derde, Andries Bottema, die een bindend advies geeft voor beide partijen.
b. Klachten worden vertrouwelijk geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen (24 maanden) bewaard.
c. Consumenten kunnen een eventueel geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

12. Handelsnamen & Nederlands recht

Passionned Group, Passionned Publishers en Passionned Academy™ zijn geregistreerde handelsnamen van Passionned Nederland BV. Op alle betrekkingen tussen Passionned Nederland BV en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

13. NRTO Gedragscode

Passionned Academy is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij onderschrijven volledig de gedragscode van NRTO.

100% onafhankelijk

Onderstaande reviews hebben betrekking op onze opleidingen. Wij werken 100% onafhankelijk van leveranciers of andere partijen. Zie ook onze BI & Analytics Guide™ 2023 en de ETL & Data Integratie Guide™ 2023.

Reviews over Algemene Voorwaarden

Anoniem | Vulpia | 26 januari 2023

Interessante opleiding met combinatie van theorie en praktijk. Fijne oefeningen! Aan te raden! Bedankt. Review over Business Intelligence opleiding.

direct inschrijven
Nynke Monkelbaan | Wigo4it | 17 januari 2023

Zeer goed. Theorie met praktijk direct toepasbaar. Inspirerend! Review over Business Intelligence opleiding.

direct inschrijven
Richard Wessels | PARTICULIER | 17 januari 2023

Je krijgt een duidelijk beeld van wat BI is en wat je ermee kunt. Het cursusverloop is prettig: een mooie afwisseling van theorie, discussie en opdrachten. Top Review over Business Intelligence opleiding.

direct inschrijven
Lindsy Meeuwes | BuzziSpace | 1 januari 2023

Opleiding die heel veel vraagstukken samenvat, inhoudelijk toelicht. Ik raad deze DWH-training zeker aan voor anderen die vragen hebben rond data en specifiek rond data governance. Review over Opleiding Datawarehouse & Data Governance.

direct inschrijven
Vincent Recappé | Wigo4it | 21 december 2022

Je krijgt een goed beeld van wat een Data Scientist doet waardoor je beter het gesprek aan kan gaan. Review over Big Data training.

direct inschrijven
Toon alle reviews