Passionned Group verwelkomt Mark de Kort

Per 1 januari 2014 is Mark de Kort (49) toegetreden tot de Passionned Group. Zijn kwaliteiten op het gebied van Business Intelligence liggen vooral bij Performance Management, en het ontwerpen en toepassen van management games.

Passionned Group verwelkomt Mark de Kort Mark heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van Performance Management. In 1993 startte hij het bedrijf EFM Software, dat het zelf ontworpen en gebouwde managementsoftware Bizzscore in de markt zette, een platform voor wat nu Performance Management zou heten. Tien jaar later richtte hij een nieuwe onderneming op als reseller van onder meer Bizzscore, maar met de nadruk op daarbij behorende consultancydiensten.

Dat bedrijf werd in 2007 inclusief alle medewerkers overgenomen door Getronics/Pink Roccade. Het jaar daarna stapte hij samen met een tiental collega’s over naar Imtech om daar op de BI-unit een marktpropositie te bouwen rond Microsoft en de BI-software Cognos. In 2012 verliet hij Imtech en zette als zelfstandige dat werk voort. Sinds 1 januari 2014 is hij Associate Partner bij Passionned Group.

Bizzscore

“Performance Management is mijn specialiteit,” stelt Mark. Om daar aan toe te voegen: “Voor zover je dat kunt zeggen, want het vormt geen eigen domein met een eigen beroepsgroep. Je kunt er niet in afstuderen. Zoiets ontstaat eigenlijk in de loop der tijd.”

Opgeleid tot bedrijfseconoom is hij altijd op zoek geweest naar manieren om theorieën om te kunnen zetten in praktisch toepasbare methoden, meestal in software gegoten. De eerste artikelen van de Amerikaanse wetenschappers Kaplan en Norton over de Balanced Scorecard intrigeerden hem zo, dat hij besloot die principes als fundament te gebruiken voor software. Dat resulteerde in de oprichting van EFM Software en de geboorte van de management-oplossing Bizzscore.

“Daarin zag je de eerste contouren van Performance Management al in terug,” vertelt hij. “Vervolgens moest er een database onder komen – we spraken toen nog niet van een datawarehouse – en zo ontstond in de loop der tijd een BI-achtige omgeving met een performance management strategie erover heen.”

Mark werkte tijdens  zijn carrière al voor vele provincies en financiële instellingen, overheidsdiensten en zorginstellingen.

Incident Management

Op dit moment wijdt hij mede zijn aandacht aan een opdracht bij een groot ministerie, waar zijn project met een jaar verlengd is. “Dat is een mooie en heel interessante klant. De dienst monitort onder meer incidenten die zich op de weg voordoen. De verzamelde data worden ondergebracht in een datawarehouse, en geanalyseerd om een beeld te krijgen van het gedrag van weggebruikers door de tijd heen. Zo proberen we verbeterpunten te ontdekken. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling in de incidentduur van onklaar geraakte voertuigen. Verschillende SLA’s bepalen de maximale doorlooptijden waarbinnen de verschillende participanten dienen te opereren. Noem dat een KPI, een element waar je op kunt gaan sturen. Dan heb je echt meer tijdige data nodig die je inzichtelijk moet maken. Anders kun je nooit tot verbetering komen.” Waar voorheen pas na een jaar de ontwikkeling hierin kon worden gevolgd, is nu een stap voorwaarts gemaakt en kunnen ambities maandelijks worden gevolgd en bijgestuurd.

Letselschade

Dit ministerie beschikt over heel veel data van veel verschillende participanten, zoals verzekeraars, politie, brandweer en bergingsbedrijven: ze leveren allemaal data aan. “Dat maakt het heel complex, want je moet door zoveel ‘schillen’ heen om de data uiteindelijk op transparante wijze aan elkaar te kunnen koppelen en inzichtelijk te krijgen,” legt Mark uit. “Laatst kregen we de vraag om een extra kolommetje ‘letselschade/blikschade’ toe te voegen. Het kan wel een jaar duren eer we die data in de juiste vorm beschikbaar krijgen. Zeker bij letselschade speelt het privacy-aspect. Bovendien wordt die informatie opgenomen door de politie, die dat snel moet communiceren naar hulpdiensten en verzekeraars. Of alles dus wel even accuraat is, is maar de vraag.”

Een van de eerste winstpunten was het koppelen van data uit de financiële administratie aan die van de incidentenregistratie. Nu kunnen we zien of elke nota matcht met een specifiek incident. Dat heeft al behoorlijk wat opgeleverd, zowel aan inzichten als aan geld.”

Gamification

Samen met een aantal partijen ontwikkelt Mark de Kort momenteel aan een workshop waarin Performance Management en daaraan grenzende gebieden uitgebreid aan bod komen. Daarnaast heeft hij zijn bestaande portfolio van workshops over onder meer Strategy Mapping, Serious Gaming en Gamification. Al enige tijd geleden ontwierp en bouwde hij een Management Game. Op dit moment werkt hij met prof. Dries van Nieuwenhuyse aan een nieuwe workshop over Systemisch  Performance Management. “Die workshop is geënt op Dries’ laatste boek, waarin ik ook een bijdrage heb mogen leveren op het gebied van gaming. We willen samen een aantal workshops in de markt zetten die de deelnemers dat boek in een soort awareness-omgeving laat ervaren,” legt hij uit.

Zuiderburen

Mark de Kort werkte – vooral in zijn Imtech-tijd – veel in België. “Ik heb daar een behoorlijk netwerk opgebouwd. Het hoort daarom ook tot mijn rol om Passionned.be goed van de grond te krijgen. En ik heb daar de relaties voor bij onze zuiderburen. Maar heb niet direct te hoge verwachtingen: in Nederland heeft de naam er 10 jaar over gedaan om op het niveau van nu te komen. Er is daar nog een lange weg te gaan,” besluit hij.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met passionned group verwelkomt mark de kort (expert strategy maps) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST