Welke kenmerken hebben intelligente organisaties? | Onderzoek
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

De wenkbrauwen fronsen

De titel doet mogelijk de wenkbrauwen fronsen. Organisaties die intelligent zijn? Bestaan ze? En wat is het nut dan dat een organisatie heel slim is? Het antwoord is simpel: intelligente organisaties presteren over de hele linie beter. Zij boeken meer winst, hebben meer tevreden klanten, managen hun werkvoorraden beter en zijn succesvoller met innovatie. Dit blijkt uit een grootschalige studie van Passionned Group onder bijna tweehonderdzesenzestig bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers.

Hogere waarden van een organisatie

In het onderzoek werden vijftien succesfactoren voor business intelligence gekoppeld aan hogere waarden die een organisatie moet nastreven om zichzelf in stand te houden en sterker te maken. Door deze nieuwe koppeling kwamen een aantal interessante resultaten aan het licht. De intelligentie van een organisatie en het succes van business intelligence worden namelijk bepaald door ‘alignment’ en ‘agility’ en niet wat je zou denken business analytics.

Data als grondstof voor intelligentie

Data, opgevangen uit de tientallen acties die organisaties dagelijks uitvoeren, vormt de grondstof voor het creëren van organisatie-intelligentie. Zonder feiten immers geen informatie, kennis, inzichten en ‘wijsheid’. Hoewel deze grondstof van groot belang is uit oogpunt van ‘content is key’, is zij ondergeschikt aan het informatieproces.

De contouren

Om een organisatie in stand te houden en sterker te maken dient een organisatie de volgende hogere ‘waarden’ na te streven.

  1. Alignment: een organisatie moet in staat zijn om alignment te creëren tussen data en processen, de processen onderling, tussen de strategie en de acties op de werkvloer en tussen de omgeving en de organisatie.
  2. Arendsogen: een organisatie moet weten wat er gaande is in de omgeving, bij de naaste concurrentie, in de maatschappij en in de organisatie zelf.
  3. Analytische capaciteit: een organisatie moet data uit verschillende bronnen consequent analyseren om de prestaties omhoog te stuwen.
  4. Agility: een organisatie moet agile kunnen werken en snel kunnen reageren op veranderingen vanuit de omgeving en beslissingen kunnen nemen

De kenmerken

Wat zijn specifieke kenmerken die een organisatie daadwerkelijk slimmer laten werken? Daar is onderzoek naar gedaan onder tweehonderdzesenzestig Nederlandse organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat het succes van business intelligence in directe zin nauwelijks met technologie te maken heeft. Het hangt vooral samen met hoe de gebruikers omgaan met de managementinformatie & tools die Business Analytics ter beschikking stelt: informatiemanagement dus.

Uit het onderzoek kwamen vijftien succesfactoren voor BI naar voren. Regelmatig evalueren en bijstellen van normen en targets, blijkt het meest kritisch te zijn voor het succes van BI.

Het belang van alignment & agility

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn de vijftien gevonden kritische succesfactoren gekoppeld aan de vier bovengenoemde concepten. Het idee is om op deze manier het afzonderlijk belang van de eerder geschetste contouren naar voren brengen.

Door deze koppeling komt naar voren dat de mate van intelligentie van een organisatie en het succes van Business Intelligence bepaald worden door alignment en agility en niet wat je zou denken business analytics. Dit is een interessante invalshoek omdat tegenwoordig veel BI leveranciers geen ‘business intelligence’ meer doen maar ‘business analytics’ verkopen. De vraag is of dit een verstandige zet is.

Verandering van de traditionele informatiemanagementfunctie

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat een flink aantal kritische succesfactoren buiten de directe invloedssfeer van de traditionele informatiemanagementfunctie liggen. Dit is herkenbaar. Dan kan de vraag worden gesteld: “hoe willen we daar als IT mee omgaan?”. Wordt dit als een ‘probleem’ van de business gezien of wordt er geprobeerd iets mee te doen?

Meer informatie

Wilt u meer weten en lezen over de kenmerken van intelligente organisaties? Wij sturen u het uitgebreide artikel over dit onderwerp graag toe. Het artikel kunt u geheel kosteloos aanvragen via het online aanvraagformulier.

Nu bestellen

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met welke kenmerken hebben intelligente organisaties? (onderzoek) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST