Uitstekende groei voor Passionned Group

Het afgelopen jaar hebben we een uitstekende groei doorgemaakt op diverse vlakken. We hebben veel nieuwe opdrachtgevers en opdrachten mogen verwelkomen waaronder van het Ministerie van Defensie, PricewaterhouseCoopers, Brocacef, Albeda College, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Deloitte, T-Systems, DekaBank Deutsche Girozentrale en de Sweet & Maxwell Group.

Toename van vraagstukken voor directies

We zien in onze adviespraktijk een sterke toename van vraagstukken op het niveau van directies, gemeentelijke managementteams en Colleges en Raden van Bestuur.

Het signaal uit de top is uitermate positief

We zoeken de samenwerking op dat niveau voor onafhankelijk advies, audits, onderzoek en multidisciplinair project- en programmamanagement. Het signaal uit de top van organisaties ervaren we als uitermate positief. Op die manier lijkt er een behoorlijke kans om Business Intelligence te borgen op het niveau waar het thuishoort.

Midden in de organisatie staan

De goede resultaten zijn ondermeer te danken aan onze strategie door bij opdrachtgevers ‘midden in de organisatie’ te staan. We gaan daarbij zoveel als mogelijk is multidisciplinair te werk en benaderen Business Intelligence zowel vanuit de techniek, als vanuit het financieel (prestatiemanagement) en het gedragsperspectief. Het gaat om het bouwen van bruggen en mensen in staat stellen om slimmer te werken. We merken steeds meer waardering voor deze aanpak.

Niets nieuws onder de zon

Een voorbeeld: een topmanager van een grote zorgverzekeraar heeft BI aangegrepen als een belangrijk veranderinstrument. Ze definiëren KPI’s, normen en kritieke succesfactoren in lijn met de strategie. Vervolgens onderzoeken ze met ICT welke gegevens uit welke systemen we nodig hebben om desbetreffende indicatoren te berekenen. Er wordt een datawarehouse of een aantal informatiekubussen gebouwd, waarna we rapportages en een integraal dashboard ontwerpen en bouwen, afgestemd op ieders rol. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Wij gaan een stap verder

We vragen ons ook af welke extra inspanningen noodzakelijk zijn voor een cultuur- en gedragsverandering. Immers, prestatiegerichtheid, zelfsturing, integraal management en een ‘analytical culture’, een aantal belangrijke voorwaarden voor succesvolle BI, ontstaan niet vanzelf. We brengen de huidige gedragscompetenties in kaart en definiëren de gewenste competenties. Dat doen we met de BI CompetentieScan. Op basis van de scanresultaten stemmen we vervolgens de disciplines op elkaar af en werken aan de voor BI noodzakelijke competenties. De vruchten van Business Intelligence kunnen we dan vrijwel direct plukken en het concurrentievoordeel kan meteen toenemen.

Substantieel groter succes van BI projecten

De door ons gekozen benadering leidt tot een substantieel groter succes van BI projecten. Een schitterend dashboard heeft nauwelijks zin en blijvend rendement als we niet werken aan het stimuleren van klant- en actiegerichtheid en de achterliggende gedragscompetenties. Of het implementeren van prestatiemanagement kan niet zonder goede tools voor communicatie over de cijfers en prestaties en het verbeteren van de samenwerking. Kortom: situationeel leiderschap, dat wil zeggen, per situatie kijken we wat echt nodig is. Op die manier steken we alleen energie in zaken die er echt toe doen en minimaliseren we de faalkansen!

Regisseur van verandering

Ook ons inmiddels omvangrijke netwerk speelt een niet onbelangrijke rol in onze dienstverlening. Steeds vaker treden we op als regisseur van grensoverschrijdende BI processen. Het aanwakkeren van die processen vindt plaats door goed samen te werken met de BI industrie, wetenschappelijke instituten, hogescholen en collega’s bij andere bedrijven. We organiseren onder andere kruisbestuivingsdebatten en kennisborrels om als Passionned Group op een hoger plan te kunnen komen.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met uitstekende groei voor passionned group (nieuws van pg) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST