Passionned Group™

Automotive & Leasing

Senior BI-consultant
Door: ir. Rick van der Linden
Senior BI-consultant

De automotive branche ontwerpt, produceert en verkoopt vervoermiddelen, waarvan personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens de bekendste zijn. Ook de leasebranche wordt onder de automotive sector geschaard. Naast de conjunctuurgevoeligheid wordt deze branche geconfronteerd met een aantal andere trends die je op zijn minst uitdagend zou kunnen noemen. Elektrisch rijden heeft de toekomst, maar gaat de adoptie, gelet op de huidige energiecrisis wel snel genoeg? Zijn er wel genoeg laadpalen? De opkomst van het thuiswerken, mede door COVID, heeft ook ingrijpende gevolgen voor de leasemarkt. Een leaseauto is allang geen vanzelfsprekende secundaire arbeidsvoorwaarde meer binnen bedrijven.

Trends en ontwikkelingen in de markt

Ten eerste neemt de marge op reguliere autoverkopen steeds verder af. Dit dwingt fabrikanten tot schaalvergroting waardoor uiteindelijk nog maar een vijftal zelfstandige fabrikanten (van personenautos’s) overblijven. Ten tweede zijn consumenten in mindere mate trouw aan hun merk dan voorheen. Fabrikanten en resellers zullen dus meer energie moeten steken in het behouden van bestaande klanten. Ten derde, maar zeker niet de minste, worden de restricties die overheden stellen aan de milieukenmerken van vervoersmiddelen steeds zwaarder, terwijl door toevoeging van (vaak zware) veiligheidsvoorzieningen het gewicht van auto’s toeneemt.

Uitdagingen vertalen naar strategische mogelijkheden voor (marge)groei

Alleen door innovatie en zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden kunnen bedrijven in deze sector overleven. Door de schaalvergroting die hier plaatsvindt is het extra belangrijk om de waarden van de afzonderlijke merken binnen het portfolio te benadrukken. Aangezien deze verschillende merken meer en meer leunen op identieke techniek, is het nodig dat de merkbeleving wordt uitgebuit.

Weten wat de klant van morgen wil is erg belangrijk in de automotive branche. Dealers investeren veel in loyaliteitsprogramma’s en andere middelen van klantenbinding. Fabrikanten steken veel geld in reclame om hun imago bij consumenten voor het voetlicht te brengen.

Door innovatie en automatisering kan nog steeds een productiviteitsverhoging gerealiseerd worden. Intensiever en slimmer werken met klanten en leveranciers kan belangrijke kostenbesparingen opleveren en stimuleert innovatie. Daarnaast lijkt het erop dat de fabrikant die zich weet te onderscheiden door de meest milieuvriendelijke vervoersoplossing te bieden een voorsprong zal weten op te bouwen op de concurrentie.

Onze dienstverlening

Wij helpen organisaties in deze branche met het op orde brengen van hun processen en strategie. Door de implementatie van performance management, workflow management en business intelligence krijgen organisaties beter grip op de kritieke onderdelen binnen hun bedrijfsvoering. Business intelligence oplossingen kunnen bijvoorbeeld aantonen welke loyaliteitsprogramma’s meer effect sorteren dan andere. Dit inzicht stelt organisaties in staat om te investeren in programma’s die effectief zijn.

Strategiekaarten zijn richtinggevend

Een strategiekaart is een uitstekend middel om de organisatiestrategie en bijbehorende besturing op effectieve wijze te visualiseren en te communiceren. Strategiekaarten zijn richtinggevend voor de inrichting van stuurinformatie en helpen om in een dynamische markt te opereren op het scherpst van de snede. Het stelt organisaties in staat om te sturen op wat echt belangrijk is. Door de onderlinge samenhang tussen de key performance indicators aan te geven ontstaat een logisch geheel waarin de relatie en de inter-afhankelijkheid tussen verschillende aandachtsgebieden duidelijk geïllustreerd wordt.

Slimmer werken

Agile werken zorgt dat medewerkers en klanten enerzijds en medewerkers en leveranciers anderzijds, slimmer werken in een digitale omgeving met bijvoorbeeld enterprise portals. Projecten krijgen een hogere kans van slagen door dat ook gekeken wordt naar competenties van slimmere managers en de succesfactoren van projecten.

Passionned Group heeft een model ontwikkeld waardoor snel een effectieve quick scan van jouw organisatie kan worden gedaan. Het INK voor intelligente organisaties model laat op een duidelijke manier zien of er samenhang bestaat tussen projecten en programma’s binnen je organisatie. Eventuele onbalans tussen techniek en organisatie dient weggenomen te worden voor de organisatie als geheel weer een stap vooruit kan zetten op de ladder van ‘slimme groei’.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Dit zijn onze referenties in de sector Automotive & Leasing:

Best practice in de Automotive & Leasing:

Auto-importeur bouwt integraal enterprise portal

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek - Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen ___
Trainingen & workshops ___
Deelnemers opgeleid ___
Beoordeling klanten 8,9
Consultants & docenten ___
Kantoren 3
Jaar ervaring 18