Nieuwsbrief Passionned januari 2011


Stof tot nadenken

De overgang naar een nieuw jaar geeft weer stof tot nadenken. Goede voornemens zijn gemaakt en met nieuw elan zijn er plannen gesmeed. Ook u hebt wellicht nagedacht over noodzakelijke veranderingen en nieuwe doelstellingen voor 2011. Wordt 2011 het jaar van de double dip of is de weg omhoog definitief ingezet. Nieuwe kansen en bedreigingen zullen zich voordoen, in een steeds hoger tempo.

Steeds dynamischer

De wereld om ons heen zal steeds dynamischer worden, denk alleen even aan de rol die social media heeft ingenomen en wat de impact daarvan is op uw organisatie. Organisaties worden steeds meer uitgedaagd om te sturen op het scherpst van de snede; belangrijke redenen om veel slimmer te willen worden.

Wij willen u daarin van harte steunen. Daarom heeft ook Passionned Group een goed voornemen of beter gezegd een missie voor 2011: Nederland veel slimmer maken!

Nederland slimmer maken begint bij jezelf

Het is een adagium dat werkt: ‘een goed begin, begint bij jezelf’. Eerst afwachten wat anderen doen lijkt niet verstandig. U kunt zelf aan het stuur komen door informatie goed te analyseren, proactief te sturen op met name de kritische prestatie indicatoren en proberen de omgeving te beïnvloeden. Het begint ook met naar de eigen organisatie te kijken. Hoe intelligent is mijn organisatie eigenlijk? Te weten waar uw organisatie staat en waar verbeteringen op dat vlak mogelijk zijn heeft grote voordelen!

Verband tussen winst en intelligentie

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties toont namelijk aan dat er een heel duidelijk verband is tussen de intelligentie van organisaties en betere (financiële) prestaties. Met onze vernieuwde benchmark krijgt u in enkele minuten dat inzicht en tevens hoe u scoort ten opzichte van uw collega’s in de branche. Ook Nederland slimmer maken begint bij jezelf. Klik hier om de benchmark te starten.

Carante Groep: slimmer werken vanuit een procesperspectief

Op basis van onze jarenlange ervaring en aan de hand van de resultaten van het onderzoek helpt Passionned Group bedrijven een intelligente strategie te implementeren. Zorginstelling Carante Groep heeft Passionned Group recentelijk gevraagd om bijvoorbeeld mee te denken over slimmer werken vanuit een procesperspectief en het aanscherpen van de informatiestrategie.

Deze strategie dient te worden aangescherpt onder meer vanwege de strengere eisen vanuit de overheid, de wil om nog efficiënter te werken en het leveren van een nog hogere kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten.

Wat is uw visie op de intelligentie van organisaties?

Nederland slimmer maken kunnen wij niet alleen, daarom willen wij u graag betrekken in dit proces. Doormiddel van Management Updates en vraagstukken bij andere organisaties willen wij graag onze kennis met u delen. Tevens zijn wij benieuwd naar uw visie op ‘de intelligentie van Nederlandse organisaties’. Wij nodigen u van harte uit op een van onze interactieve sessies om deel te nemen aan een interessante discussie.

Het brein om zorg slimmer te maken – 3 maart a.s.

Op donderdag 3 maart 2011 organiseert Passionned Group een Management Update over slimmere zorg, domotica en de uitgangspunten van intelligente organisaties. Rob Adolfsen, voormalig bestuursvoorzitter Agis, zal een prikkelende presentatie geven over zijn visie en zijn praktijkervaring.

Hierna zal Daan van Beek een live demonstratie geven van een recent innovatief projectresultaat bij een zorginstelling. Bestuurservaring en – visie ziet u zo direct doorvertaald in een praktijkvoorbeeld. Registreer u vandaag nog, want deze middag mag u niet missen!

Knapste kop van Nederland: Thieu Römgens

Niet alleen organisaties kunnen uitblinken in intelligentie. Thieu Römgens, ICT manager bij het Diakonessenhuis, mag zich een jaar lang de knapste kop noemen van Nederland. Hij won eind december de Nationale Wetenschapsquiz 2010. Een jaar eerder mocht hij de Business Intelligence Award 2009 in ontvangst nemen; het Diakonessenhuis eindigde als laatste in de race voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’. Wij feliciteren Thieu van harte met zijn allernieuwste titel en spreken de wens uit dat hij nog veel mensen inspireert. Lees hier het succesverhaal van het Diakonessenhuis in het juryrapport 2009.

De echte betekenis van ‘Good to great’ – 7 april a.s.

Ook willen wij u alvast wijzen op de volgende Management Update “De echte betekenis van ‘Good to great’ van Jim Collins – een lezing” door dr. Bart Eikelenboom, universitair docent aan Nyenrode Universiteit en strategie consultant. Hij zal uitleg geven over en zijn visie geven op het onderzoek: wat zijn de valkuilen en wat kunt u doen om ‘great’ en ‘intelligent’ te worden.

Alle principes van Collins komen aan bod en u zult wellicht verrast zijn welke parallellen er zijn te trekken met het concept van de intelligente organisatie. Bijvoorbeeld: “Zij zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op succes” is een principe dat u nauwelijks goed kunt volgen wanneer u geen goede business intelligence heeft. Deze Management Update op donderdag 7 april 2011 kunnen wij u van harte aanbevelen.

PDCA cyclus is zeer kritische succesfactor

Afgelopen jaar hebben we met Passionned Group de hernieuwde belangstelling voor de meerwaarde van de PDCA cyclus ondervonden. Uit onderzoek naar de intelligentie van organisaties is gebleken dat de PDCA cyclus een zeer kritische succesfactor is. Het succes van BI en het rendement erop is voornamelijk te vinden in:

  1. Het bepalen van goede normen en targets, deze periodiek evalueren en bijstellen (plan, act)
  2. Stuurinformatie consequent gebruiken voor analyse en actie
  3. Stuurinformatie gebruiken om te verbeteren en te innoveren (do)
  4. Elkaar consequent aanspreken op negatieve en positieve prestaties (check)

“Dit onderzoek bevestigt dat de PDCA cyclus alleen succesvol is in een context van de IMWR-cyclus: een context vol Inspireren, Motiveren, Waarderen en Reflecteren” aldus Sjaak Evers van Managersonline.nl.

Wij merken dat veel mensen wel weten wat de PDCA cyclus is, maar niet goed weten hoe deze ‘oeroude’ cyclus van Deming met succes toegepast kan worden. Wij helpen u om het stof van deze cyclus af te kloppen en hebben daarom een verfrissende masterclass PDCA & Kwaliteitsmanagement ontwikkeld. De masterclass is interactief, onderbouwd met veel praktijkvoorbeelden en direct voor uw situatie toepasbaar. Om het nieuwe jaar goed te starten bieden wij de workshop tijdelijk aan met een korting van € 150,-. Dit aanbod is nog enkele dagen van kracht.

ETL en slimmer sturen

De 11e editie van ETL Tools Survey is uit. Dit volledig geactualiseerde onderzoek legt alle relevante sterke en zwakke kanten van negentien ETL tools bloot. De verschillende oplossingen zijn aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en de bevindingen zijn samengevat in het survey. Vraag u zich af wat u met ETL (extraheren, transformeren en laden) kan of welke voordelen het heeft?

Het geeft organisaties veel meer mogelijkheden om slim te sturen doordat gegevens uit verschillende bronsystemen worden samengebracht. Hierdoor kan snel een integraal beeld worden verkregen van klanten en maakt u in een handomdraai een totaaloverzicht van de prestaties van uw organisatie op verschillende vlakken. Het onderzoeksrapport, waarin u alle details over alle tools kunt vinden, helpt u een eerste toolselectie in enkele dagen in plaats van weken te maken.

U bespaart niet alleen tijd, maar krijgt hierdoor ook een sterk verbeterd inzicht in de markt en de sterke en zwakke punten van de verschillende tools. U kan meer beslagen ten ijs komen om met leveranciers de onderhandelingsgesprekken te voeren.

“ETL is als het zuiveren van water. Allereerst wordt niet drinkbaar water (data) geëxtraheerd uit diverse rivieren. Dit onzuivere water wordt door middel van een ‘tool’ gezuiverd. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in een bron, waaruit kan worden gedronken” aldus Daan van Beek.

Nieuws & tips om Nederland slimmer te maken:

Wij hebben een missie: Nederland veel slimmer maken. Nederlandse organisatie kunnen veel intelligenter worden. Organisaties moeten hun zintuigen op relevante zaken richten en de signalen die ze opvangen met het brein verwerken tot zinvolle informatie en kennis om vervolgens gerichte acties uit te voeren. Omarm samen met ons het concept van de ‘intelligente organisatie’.

Floor Doggenaar
Business & Public Relations – Passionned Group

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met nieuwsbrief passionned januari 2011 (nieuws van pg) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15