Boek Grip op processen in organisaties | Agile werken kennisbank
Stoom je organisatie klaar voor een agile toekomst met het boek 'Grip op processen'

bestel hier

Meer grip op je bedrijfsprocessen?

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ van Ko Achterberg stoomt jouw organisatie klaar voor een agile toekomst. Klanten eisen steeds lagere kosten, snellere levertijden, hogere kwaliteit en innovaties. En je moet al maar sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen. En wie wil dat niet?

Procesmanagement fundamentele factor voor tevreden klanten

Niet voor niks zijn innovatie, lean startup, continu verbeteren, verandermanagement, wendbare organisaties en nieuwe organisatievormen tegenwoordig populair. Maar we zien ook steeds vaker dat procesmanagement als belangrijke bouwsteen wordt overgeslagen. Terwijl juist die bouwsteen een fundamentele factor is voor het betrouwbaar, snel en goed bedienen van je klanten.

De competentie van een toekomstbestendige organisatie

Een totaalaanpak van het verbeteren van processen en procesmanagement is vaak een ondergeschoven kindje. Men richt zich alleen op het korte termijn gebruik van verbetermethodieken en niet op een totale benadering. De kern van het boek ligt in het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen. Je zou dit de onmisbare competentie van een toekomstbestendige organisatie kunnen noemen.

En dat is waar het boek ‘Grip op processen in organisaties’ nu juist wel op ingaat. De auteur presenteert in dit boek een universele en concrete aanpak van analyse tot complete (her)inrichting van processen binnen organisaties. En procesanalyse en procesontwerp is voor jouw bedrijf een belangrijk instrument. Niet alleen voor het maken en vastleggen van proceskeuzes, maar ook bij het sneller vinden en realiseren van innovaties en procesverbeteringen.

Een andere kijk op procesmanagement & processen

Dit boek onderscheidt zich door een andere benadering in tal van opzichten:

 1. Alternatieve ontwerpaanpak: het boek bevat een alternatieve ontwerpaanpak voor complexe regelgebaseerde processen.
 2. Compleet en integraal: het gaat niet alleen in op de activiteiten van een proces maar ook op alles wat daarbij hoort. Dus ook op de bijbehorende structuren en werkwijzen voor procesbesturing, arbeidsorganisatie, informatievoorziening en huisvesting.
 3. Universeel toepasbaar: het boek beschrijft een universele analyse- en ontwerpaanpak voor gebruik in combinatie met procesherontwerp als procesverbetering.
 4. Uitgewerkte voorbeelden: het bevat een uitgebreide stapsgewijze beschrijving van het ontwerpproces met een toelichting op de technieken en uitgewerkte voorbeelden.
 5. Van ontwerp tot inrichting: het boek legt de verbinding tussen het ontwerpen van een proces en de stappen bij de inrichting van een proces vanuit onder meer projectmanagement, personeelsmanagement en (agile) systeemontwikkeling.

Inclusief noodzakelijke theorie: de auteur behandelt tot slot ook de hoofdlijnen van de theoretische achtergronden zoals strategie, logistiek, sociotechniek, enzovoorts. Die heb je nodig om een goed ontwerp te kunnen maken.

Verandermanagement en een integrale benadering

Verandermanagement en een integrale benaderingIn dit boek worden een aantal bruikbare faseringen en procesconcepten gekoppeld aan verschillende benaderingen van verandermanagement. Het boek helpt je van analyse tot de complete (her)inrichting van je organisatie. En dat gaat je concrete resultaten opleveren. De auteur hanteert een integrale benadering van processen in plaats van de ad hoc benadering van procesverbetering die tegenwoordig vaak wordt gekozen. Dit betekent dat het gaat om een volledige inrichting van het proces met activiteiten, mensen, werkplekken, informatiesystemen en andere hulpmiddelen.

Uiteraard houdt de auteur hierbij rekening met aspecten als procesbeheersing, financiën, data, informatie, arbeidsorganisatie, huisvesting en de administratieve organisatie. Precies zoals de werkelijke situatie in elkaar steekt. Deze aanpak is uitstekend te combineren met verschillende benaderingen van procesmanagement, zoals Lean Six Sigma, PDCA, Kaizen en het INK-managementmodel.

Productkenmerken

Formaat:
Aantal pagina’s:
ISBN nummer:
Prijs:
Auteur:
Hard copy
462
9789087536886
€ 52.5

Voor wie is het boek ‘Grip op processen’ geschreven?

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ is bestemd voor:

 • Lijn- en procesmanagers met hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid voor de procesactiviteiten binnen hun domein.
 • Procesanalisten en -ontwerpers die betrokken zijn bij het (her)ontwerpen van processen en het implementeren van verbeteringen in organisaties.
 • Green en Black Belts die met Lean Six Sigma procesverbeteringen realiseren.
 • Proceseigenaren in organisaties met functionele verantwoordelijkheid voor het inrichten en verbeteren van proces(ketens) en de projectleiders die voor hen projecten uitvoeren.
 • Iedereen die zich verder wil bekwamen in bedrijfskunde, bestuurskunde en/of economie met bijvoorbeeld specialisaties in onder meer informatica en economie, in accountancy, logistiek en organisatiekunde.

De inhoud van ‘Grip op processen in organisaties’

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ bestaat uit drie delen. Die gaan respectievelijk in op het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen. De inleiding helpt je met het begrippenkader en schetst de context van verschillende benaderingen voor procesmanagement. Bovendien maak je in het kort kennis met het onderwerp procesarchitectuur als kader voor ontwerp en inrichting.

 • Deel I gaat over het analyseren van problemen en knelpunten. Daarbij werkt de auteur vooral de procesanalyse gedetailleerd uit. Hij maakt onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
 • Deel II behandelt het ontwerpen van processen. De beschreven aanpak gaat voorafgaand eerst in op het waarom, wat en hoe. Op basis van de proceseisen maak je een ontwerp van het proces met bijbehorende inrichting. Het boek gaat je uiteraard ook helpen bij het ontwerpen van je procesbesturing.
 • Deel III behandelt het inrichten van processen. Het eerste, algemene hoofdstuk gaat over het inrichten in samenhang met behulp van het procesontwerp. In de afzonderlijke hoofdstukken komen elk van de relevante inrichtingsonderdelen uitgebreid langs. Het boek staat zo stil bij arbeidsorganisatie, huisvesting, informatievoorziening en nieuwe technologie en de administratieve organisatie.

Een nadere introductie van de inhoud is in elk deel afzonderlijk opgenomen.

Bestel nu het boek ‘Grip op processen in organisaties’

Het boek ‘Grip op processen in organisaties’ (462 blz.) bevat vele praktijkvoorbeelden, schema’s en afbeeldingen. Die kun je meteen gaan inzetten voor het verbeteren van jouw eigen organisatie. Bestel het boek direct voor slechts 52.5 EUR exclusief btw, inclusief verzendkosten.

Nu bestellen

Over de auteur

Ko AchterbergDr. Ko Achterberg RA (1949) is meer dan 35 jaar organisatieadviseur en docent bij de Passionned Academy. Hij is ook verbonden als hoogleraar aan de VU en doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor hem is werk verbonden met zelfverwerkelijking en een levenslang leerproces dat helpt bezieling te vinden in je werk en leven.

Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met boek grip op processen in organisaties (agile werken kennisbank) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Ko Achterberg, Docent / adviseur

dr. KO ACHTERBERG

Docent / adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST