Boek Artifical Intelligence | 432 pagina's | AI-boek | algoritmes

Boek Artificial Intelligence

AI en Data Science universeel en direct toepasbaar
Het boek Artificial Intelligence geeft een actueel, compleet en objectief beeld van het vakgebied AI, BI & Data Science.

Luxe, hardcover editie met 432 pagina’s
Heldere definities en begrippenkader
150+ praktijkcases en afbeeldingen
Theorie gecombineerd met praktijk
Alle algoritmes keurig gerangschikt

Direct bestellen

Hét AI boek om met algoritmes en machine learning succes te boeken

Artificial Intelligence (AI) en algoritmes zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De meeste organisaties willen hiermee aan de slag, want niemand wil de boot missen. In dit splinternieuwe Artificial Intelligence boek loodst de auteur je in tien hoofdstukken door het vakgebied heen. Hij schetst de kenmerken van intelligente, datagedreven organisaties en het belang van AI. Vele topics komen aan bod. Van het formuleren van een AI-first strategie tot en met een Big Data architectuur, van de verschillende smaken algoritmes tot en met de privacywetgeving en de ethiek. Bestel hier het Artificial Intelligence boek.

Een compleet boek over AI, machine learning, data science & BI

Dit handboek Artificial Intelligence geeft in 432 pagina’s een actueel, compleet en objectief beeld van kunstmatige intelligentie en alles wat daarmee samenhangt. De vele praktijkcases illustreren de toepassing van dit interessante vakgebied en laten het verhaal van big data, datagedreven werken en data science nog duidelijker uit de verf komen.

Het boek Artificiële Intelligence schetst een prettig toekomstbeeld

De auteur schetst een prettig toekomstbeeld, waarbinnen artificiële intelligentie (AI) en business intelligence (BI) zij aan zij een positieve en constructieve bijdrage leveren aan het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken en maatschappelijke thema’s. Hij introduceert het AI-first principe en beschrijft de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data science en machine learning. Dat doet hij echter niet kritiekloos. Zo stipt hij in dit boek over kunstmatige intelligentie ook de schaduwkanten, valkuilen en faalfactoren van deze nieuwe technologie aan.

Productkenmerken van dit unieke AI-boek

Formaat:
Aantal pagina’s:
ISBN nummer:
Prijs:
Auteur:
Hardcover
432
9789082809121
€ 44,95

Daan van Beek MSc

Ben je op zoek naar de Engelstalige vertaling van het AI boek? Kijk dan hier.

AI faciliteert datagedreven werken

Dankzij AI en de verschillende soorten algoritmes kunnen organisaties nu belangrijke verbeterslagen maken en krachtig innoveren. Daarmee kunnen zij de concurrentie voorblijven. De belangrijkste soorten algoritmes en machine learning modellen komen allemaal aan bod in dit unieke handboek Artificial Intelligence, dat datagedreven werken tot leven wekt. Van eenvoudige functies en business rules tot en met regressiemodellen, random forest, clusteranalyses en classificaties op basis van Bayesiaanse netwerken, inclusief zogenoemde genetische algoritmes.

Dit boek over Artificial Intelligence levert bijdrage aan betere wereld

Deze volledig geactualiseerde en verrijkte hardcover editie van het boek Artificial Intelligence bevat vele praktijkvoorbeelden. De auteur vertelt positieve en inspirerende AI-verhalen die de mens en samenleving stapsgewijs vooruithelpen op het vlak van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en economie. Continu verbeteren en innoveren met data zijn dan ook twee belangrijke rode draden in dit onmisbare boek voor ambitieuze (business)managers, projectmanagers en directeuren en hun medewerkers.

Boek Artificial Intelligence is universeel toepasbaar

Vanuit vier perspectieven — markt, organisatie, mens en technologie — wordt het nut en belang van AI en BI uitgebreid toegelicht. De auteur beschrijft onder meer de 25 voordelen van BI, de parapluterm die alle verschillende vormen van data-analyse, machine learning-modellen en algoritmes overkoepelt. Bovendien staan in het boek Artificial Intelligence tientallen tips voor het nemen van betere en snellere beslissingen, mede gebaseerd op algoritmes. Dit maakt dit unieke AI-boek concreet en direct toepasbaar voor elke organisatie. Of je nu bij een bank werkt, in een zorginstelling, bij een gemeente, in een fabriek of op een boorplatform.

Bestel dit boek hier

Niet alleen techniek staat centraal in Artificial Intelligence boek

Dit handboek Artificial Intelligence beschrijft ook uitgebreid de technische voordelen van BI en AI en de kansen die deze vakgebieden een moderne organisatie biedt. Dat wil niet zeggen dat er geen oog is voor de menselijke kant. Integendeel. Ook in het huidige AI-tijdperk blijft de mens tegelijkertijd de grootste succes- én faalfactor. In tegenstelling tot andere Artificial Intelligence boeken, besteedt dit boek ruim aandacht aan de mens als cruciale schakel binnen het vakgebied AI & data science management.

Boek vindt ook zijn weg naar HBO en universiteiten

Tot de doelgroep van het boek Artificial Intelligence behoren ook studenten en docenten van HBO-scholen en universiteiten. Sterker nog: bij veel masteropleidingen op hogescholen en universiteiten is het boek inmiddels al verplicht voorgeschreven. Toch is dit boek Artificial Intelligence niet plechtig of formeel geschreven, juist de toegankelijke informele schrijfstijl en de praktische insteek zal veel lezers aanspreken. Na aanschaf van dit boek over kunstmatige intelligentie kun je via onze website je alle vragen en antwoorden direct downloaden.

Wat zeggen de lezers?

“De auteur bespreekt de vakgebieden Business Intelligence en Artificial Intelligence als thema’s die terecht de continue aandacht opeisen van mensen op alle niveaus in de organisatie. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van aansprekende voorbeelden en aanbevelingen voor de praktijk.”

prof. dr. Piet Ribbers
Hoogleraar Tilburg University

Artificial Intelligence boek bevat unieke matrix voor datageletterdheid

Mensen hebben last van vooroordelen, dwalingen, onderbuikgevoelens en drogredenen die hun besluitvorming vertroebelen. Deze topics komen dan ook ruimschoots aan bod in het boek. Daarnaast is datageletterdheid een thema, dat zich kan ontwikkelen als een “showstopper” als je dit thema niet serieus aanpakt. Een unieke matrix neemt de lezer bij de hand en laat via een nulmeting zien hoe zijn of haar organisatie op dit cruciale topic scoort. Deze matrix voor het meten van de datageletterdheid binnen een organisatie of afdeling maakt dit Artificial Intelligence boek tot een onmisbaar werk dat zijn prijs meer dan waard is.

Boek AI zet organisaties op scherp zonder zwart-witdenken

Het is de grote verdienste van de auteur dat hij organisaties en mensen enthousiast maakt voor een datagedreven toekomst waarbinnen algoritmes hoe dan ook een steeds prominentere rol zullen gaan spelen. Dit handboek zet mensen en organisaties (weer) op scherp en stoomt ze klaar voor een nieuw tijdperk dat in het teken staat van nieuwe kansen, datagedreven werken en beter onderbouwde beslissingen. De auteur verwacht ook veel van Augmented Intelligence, waarbij AI de menselijke intelligentie aanvult en opwaardeert. Dit concept is een waardevolle toevoeging voor het dagelijkse werk van mensen.

Belangrijke topics in dit complete AI boek

Het voert in dit kader te ver om alle thema’s die in het boek worden aangestipt en uitgewerkt uit de doeken te doen. In onderstaande tabel is daarom een lijst opgenomen die een goede indruk geeft van de totale inhoud van het meer dan complete boek Artificiële Intelligence.

AI first-principe
Definitie Artificial Intelligence
AI rollen en functies
Ethische kant AI
Augmented Intelligence
Disruptieve karakter AI
Dataficatie samenleving
Ensemble van algoritmes
Mate van datageletterdheid
Zelflerende algoritmes
GDPR & AVG
Machine learning-modellen
Explainable AI
Voorschrijvende algoritmes
AI, algoritmes en ML
Oorsprong algoritmes
Maatschappelijke effecten AI
Het spoorloperalgoritme
Vooroordelen & discriminatie
Deep learning
Data analytics & AI
Simulaties
Trainen van algoritmes
Voorspellende algoritmes
Ano- en pseudonimiseren
Aansprakelijkheid algoritmes
AI-toepassingen
Confirmation bias
What-if analyses
Basisprincipe algoritmes
Stappenplan AI en BI
Automatic beslissen met AI
Forecasting
Data mining en tekst mining
Internet of Things
AI & big data-toepassingen
Patroonherkenning
Gedragscodes voor AI
Impact van algoritmes
AI for Good
Data Governance
Datakwaliteit & AI

Boek Artificial Intelligence plaatst alles in het juiste perspectief

Na lezing van het boek Artificial Intelligence kun je de instrumenten BI, AI, data science en machine learning modellen moeiteloos in het juiste perspectief plaatsen. Je kent de belangrijkste soorten en smaken algoritmes en je beschikt over een globaal, maar realistisch en objectief beeld van de toepassingsmogelijkheden van kunstmatige intelligentie binnen jouw organisatie. De werking van alle belangrijke typen algoritmes en de bijbehorende termen worden in het AI-boek uit de doeken gedaan. Onderstaande tabel geeft een “sneak preview” en licht een tipje van de AI-sluier op.

Decision trees
Nearest neighbor search
Supervised learning
Unsupervised learning
Business rules
Lineaire regressie
Naive Bayes
Bayesian Network
Natural Language Processing
Accuraatheid
Probability
Neurale netwerken
Logistische regressie
Gaussian Naive Bayes
Genetische algoritmes
Random forest
Tekstmining
Overfitting en underfitting
Clusteranalyses
Image processing
Reinforcement learning

Je bent bovendien in staat om die basiskennis over te dragen op collega’s en andere stakeholders. Kortom: je beschikt over genoeg bagage om daadwerkelijk aan de slag te gaan met Artificiële Intelligence.

Bestel dit boek Artificial Intelligence nu

Wil jij ook scoren met AI, BI, Big Data en Data Science? Bestel dan nu de hardcover editie van het boek Artificial Intelligence voor een introductieprijs 49 EUR (inclusief btw en verzendkosten) en ga aan de slag met het bouwen van een intelligente, datagedreven organisatie (de officiële titel van het boek). Profiteer van de nieuwste inzichten op het terrein van artificiële intelligence en ontwikkel trefzekere algoritmes. Het boek is nu ook in het Engels beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Nu bestellen

Over de auteur Daan van Beek MSc

Daan van Beek (managing director Passionned Group)Daan van Beek, eindbaas Passionned Group, heeft op basis van ruim 20 jaar ervaring als organisatieadviseur, docent en manager dit boek Artificial Intelligence geschreven. Hij is vooral bekend geworden als een warm pleitbezorger van de intelligente, datagedreven organisatie. Hij draagt zijn baanbrekende ideeën over BI, Big Data en Data Science onder meer uit tijdens (gast)lezingen, colleges en opleidingen van de Passionned Academy. Daarnaast geeft hij ook regelmatig masterclasses BI & AI in binnen- en buitenland. Van Amsterdam tot aan Paramaribo en van New York tot Singapore. Tot slot doceert hij Artificial Intelligence & Data Science aan de vooraanstaande businessschools TIAS en EUR.

» Vraag interview aan met auteur

Reviews over "Boek Artificial Intelligence"

Hans ter Braak | Directeur eigenaar | 14 juni 2021

Het boek leest heel makkelijk weg omdat het in heldere (gebruikers)taal is geschreven. Dat is wat me het meeste aansprak. Het is voor mij ook een bevestiging van de kennis die ik in de loop van de jaren heb opgedaan in BI/AI-projecten. De hoofdstukken 1 t/m 7 en paragraaf 9.2 vormen mijns inziens de kern van het verhaal, de onderwerpen van de overige hoofdstukken zijn ook minder gedetailleerd beschreven en meer onderhevig aan de laatste trends.

Peter Mulder | Informatiemanager | Onderwijsgroep Noord | 21 april 2021

Wat mij is opgevallen, je hebt het niet gewoon gedetailleerd en gestructureerd aangepakt, maar uitzonderlijk gedetailleerd en gestructureerd! Wat me aansprak is dat ik nu een zeer compleet naslagwerk heb op het gebied van BI en AI.

Verbeterpunt: als je doelgroep ook op strategisch managementniveau ligt, zou ik dus ook een soort ‘management summary’ toevoegen.

Alexander Proost | Croonwolter&dros | 8 april 2021

Ik ben nog redelijk aan het begin omdat ik de stof goed tot me wil laten nemen dit betekent dat ik het niet moet lezen net voor het slapen. Ook al ben ik pas bij hoofdstuk 3 tot nu toe vind ik het erg interessant boek omdat het duidelijk is omschreven en de praktijkvoorbeelden sprekend zijn. Ik heb ook veel profijt bij de visualisaties, dit ondersteunt mij bij het lezen.

Ik heb ondanks dat ik het nog lang niet uit heb al aanbevolen aan collega’s. Mochten er verbeterpunten zijn dan zal ik je deze doorgeven.

Renee Musch MPIM | MvR & Partners | 23 juni 2020

Ik ben zeer positief over dit handboek AI omdat alle onderwerpen kort en krachtig aan bod komen zonder te veel technologische termen. Het is overzichtelijk en begrijpbaar, en wat mij betreft ook boeiend door o.a. de casuïstiek. De eerste hoofdstukken (1 t/m 6) spreken me het meeste aan, hoofstuk 9 is ook goed. Hoofdstuk 8 en 9 zijn goed concreet. Hoofdstuk 10 zou je meer ‘trend watching’ kunnen laten zien, maar eigenlijk zit alles wel in het boek dus het is vooral compleet.

Rob van der Heiden | Anoniem | 17 juni 2020

Ik ben nog onderweg in dit Artificial Intelligence boek maar wil wel alvast meegeven dat het makkelijk leesbaar is, en zelfs begrijpelijk is voor een salespersoon. Mij gaat het om het "hoog over" verhaal. Mijn werkgever heeft een eigen data-capability maar wij hebben nog steeds moeite om de juiste snaar te raken bij prospects/klanten. Daar wil ik m.b.v. dit boek verandering in brengen, het is echt een mooi stukje werk.

Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product, artikel of dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.
Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met boek artifical intelligence (432 pagina's) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST