Business Intelligence als profit center | BI rendement
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

De business intelligence afdeling anders positioneren

Veel mensen binnen het bedrijfsleven zien business intelligence als de stafafdeling van de stafafdeling. Een cost center bij uitstek. De business intelligence afdeling maar ook de organisatie als geheel hebben er baat bij BI anders te positioneren. Aan het einde van deze blog zet ik uiteen waarom. Eerst doen we een gedachte-experiment. Hoe kunnen we de BI afdeling positioneren als profit center?

Wat is een bedrijf? Een bedrijf is een verzameling processen, gericht op waardecreatie. Abstract gezien neemt een bedrijf “grondstoffen” in, bewerkt ze, en de output is een stuk meer waard dan wat erin ging. Waarde wordt in het primaire proces gecreëerd. De andere afdelingen zijn ondersteunend. Business intelligence is bijzonder, omdat het weliswaar een ondersteunende functie is, maar toch in staat is om doorlopend nieuwe waarde binnen de organisatie te creëren. En daarmee kunnen we het zien als een profit center.

Waardecreatie

Een voor de hand liggende manier om waarde te creëren is door meer te doen met minder mensen. Een voorbeeld: door mechanisatie van de landbouw zijn opbrengsten enorm toegenomen. Ter illustratie: een volledig gemechaniseerd boerenbedrijf levert per werknemer 500 keer zoveel opbrengst op als een niet gemechaniseerd boerenbedrijf.

Dit is een inspirerende doelstelling! Met BI kun je doorlopend kansen pakken om meer te doen met minder mensen. Overal waar binnen het bedrijf informatie verzameld en bewerkt wordt, kan BI mensuren besparen. Deze urenbesparingen vind je het makkelijkst op afdelingen die zich intensief met administraties bezighouden en veel informatie moeten raadplegen en herschikken. Waar denken we dan aan? Financiële afdelingen, projectmanagementafdelingen, planningsafdelingen, inkoopafdelingen. Stuk voor stuk afdelingen die zich bezighouden met grote administraties. Hier kunnen we met BI dus flink besparen op menselijke inzet.

Verspilling de kop indrukken

Waarde kan ook gecreëerd worden door verspilling aan te pakken. We danken een groot deel van onze vooruitgang aan het feit dat we veel zorgvuldiger met grond- en hulpstoffen om gaan. Een voorbeeld: De verbrandingsmotoren in onze auto’s zijn steeds efficiënter geworden. Eind 19e eeuw hadden deze motoren een efficiency van circa 4%. Op dit moment zit het rendement van verbrandingsmotoren tussen de 25% en 30%. We halen inmiddels dus zeven keer zoveel kilometers uit een liter benzine. Minder verspilling is ook winst!

Hoe kan Business Intelligence zorgen voor minder verspilling? Hoofdzakelijk door proceseigenaren doorlopend met betere informatie te voeren, waardoor zij zelf in staat zijn om processen efficiënter te laten verlopen. Er ontstaat een feedback-loop waarmee proceseigenaren hun “hypotheses” kunnen testen, wat werkt wel, wat werkt niet. Daarom past dit ook bij afdelingen met veel herhalende handelingen; afdelingen die heel vaak hetzelfde doen met kleine variaties. Pas dan worden de “steekproeven” groot genoeg om hypotheses te testen en patronen te herkennen. Denk hierbij aan productielijnen, callcenters en logistieke- en planningsafdelingen. Dit zijn bij uitstek afdelingen waar doorlopend de efficiency verbeterd kan worden met BI.

Dit waren twee kansen om continu waarde te creëren door doorlopend de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Maar BI kan juist ook helpen om doorlopend de relatie met de markt te verbeteren. Waarde kan namelijk ook gecreëerd worden door markten efficiënter te maken.

Het effect van een effiënte markt

Een efficiënte markt betekent dat vraag en aanbod elkaar beter en sneller vinden. Transactiekosten gaan omlaag. En daardoor kan ook de verkoopprijs omlaag en kan de concurrentiepositie verbeterd worden. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van handel via internet. Consumenten vinden makkelijker wat ze zoeken. Aanbieders hoeven geen dure winkels aan te houden. Kosten gaan omlaag. De markt wordt transparant. Prijzen gaan omlaag.

Het voorbeeld van internet was ook niet lukraak gekozen. Juist de marktpartijen die het internet domineren hebben Business Intelligence ingezet om de markt zo efficiënt mogelijk te laten werken. Welk product past bij welke klant, op welk moment, tegen welke prijs? We zien hier ook al de overlap met data science en machine learning. Neem een voorbeeld als Amazon. In 2006 behaalde het een omzet van 10,7 miljard dollar. In 2016 was dit 136 miljard dollar. Door de markt efficiënt en transparant te maken haalt Amazon 43% van alle online verkopen in de USA naar zich toe.

BI kan dus in de commerciële en marketingafdelingen ingezet worden om de markt efficiënter te maken, transactiekosten te drukken, prijzen te verlagen en daarmee de concurrentiepositie te verstevigen.

BI als innovatie motor

Tot slot kan BI ook een motor zijn voor innovatie voor het hele bedrijf. Met BI kunnen game changers ontdekt of ontwikkeld worden. Ontdekkingen die niemand anders weet over de markt. Een concurrentievoordeel krijgen dat niemand anders heeft. Dit kan miljarden euro’s opleveren, markten creëren die er voorheen niet waren, bedrijven een edge geven waar ze jaren mee vooruit kunnen. Wat dit is of kan zijn, is natuurlijk voor elk bedrijf anders.

Wat echter een constante is, is dat dit soort innovaties nooit uit de lucht komen vallen. Het patroon is duidelijk. Aan één grote game changer gaan honderden micro-innovaties vooraf. En als we een gamechanger wat meer van dichtbij bestuderen, blijkt dit eigenlijk ook vaak een resultaat van allerlei micro-innovaties. Kijk bijvoorbeeld naar Spotify, dat de streaming markt voor muziek domineert. Wat is hier de les uit? Het belang van iedere dag een beetje beter. Kleine stapjes. En juist Business Intelligence leent zich hier uitstekend voor. Hier een rapport, daar een dashboard. De één krijgt meer inzicht, de ander kan sneller werken. En na een paar jaar is een organisatie compleet getransformeerd.

Waardecreatie met BI

Dit zijn allemaal voorbeelden van BI als waardecreatie. Waarom zou een organisatie ervan profiteren om BI als profit center te positioneren?

  • Voor de Business Intelligence afdeling zelf is het belangrijk om zichzelf goed op de kaart te kunnen zetten. Bijvoorbeeld om bepaalde budgetten of faciliteiten te kunnen verkrijgen. Iedereen heeft in zijn achterhoofd wel een lijstje van successen die behaald zijn. Maar wat als we dit eens expliciet maken en er euro’s aan verbinden? Dit versterkt de onderhandelingspositie. Binnen organisaties is budget een schaars goed. Als je hier aanspraak op wilt maken moet je dit goed kunnen onderbouwen.
  • Voor de Business Intelligence afdeling is het ook een waardevolle manier om naar de prioritering van werk te kijken. Wat levert nu echt iets op in euro’s? Dat is wat een profit center zich afvraagt. Binnen de scrummethodiek is business value een gevleugelde uitdrukking. Hoe is business value beter te meten dan in euro’s?
  • De organisatie als geheel heeft er ook baat bij om de BI afdeling te zien als profit center. Dit is onderdeel van een grotere mind-set. Deze mindset omvat dat het wenselijk is om de organisatie intelligent te maken, om zo beter en sneller de organisatiedoelstellingen te behalen. Een intelligente organisatie is data driven. En data driven betekent uiteindelijk niets anders dan fact-driven oftewel reality-driven. Feiten boven meningen en een onderzoekende en nieuwsgierige grondhouding. Hoe zit het precies? Wat werkt wel en wat werkt niet? Alles onderbouwd met feiten. En innoveren op basis van gedegen inzichten. Dit is de basis voor succes in deze tijd. En de facilitator van dit alles is de BI afdeling.

Kortom: Wat als we de BI afdeling positioneren als profit center? Dan doen we recht aan het feit dat er met BI geld verdiend kan worden. Dan kijken we scherper naar wat er écht waarde toevoegt. En door het maar lang genoeg te doen wordt de organisatie datagedreven en daarmee succesvoller.

Lees hier meer over de voorwaarden voor een datagedreven organisatie.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met business intelligence als profit center (bi rendement) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST